Gần đây vào trang của HanBan cũng có một vài tài liệu về tiếng Hoa - chữ Hán nên copy về share lại cho các bạn yêu thích tiếng Hoa


1. 常用词——拼音对照表 ChangYong Ci-Pinyin Duizhaobiao
BẢNG ĐỐI CHIẾU NHỮNG TỪ THƯỜNG DÙNG VÀ PHIÊN ÂM KÈM THEO
Những file này được dán vào file Word hoặc Excel để tiện sử dụng sau này.
CHANGYONGCI- PINYIN DUIBIAO.rar


2. 汉语词语——拼音对照表 Hanyu CiYu - Pinyin Duizhaobiao
BẢNG ĐỐI CHIẾU TỪ NGỮ VÀ PHIÊN ÂM LA TINH
HANYU - CIYU PINYIN DUIZHAOBIAO.rar


3. 汉语成语大全 Hanyu Chengyu Daquan
TOÀN BỘ THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG HOA
HANYU - CHENGYU QUANJI.rar


4. HSK 常用词语表 - HSK ChangYong Ciyu Biao
BẢNG TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG HSK (4 CẤP ĐỘ)
HSK CHANGYONG CIBIAO.rar


5. 简繁体对照表 - JianFanti Duizhaobiao
BẢNG ĐỐI CHIẾU GIẢN THỂ - PHỒN THỂ
JIANTI FANTI DUIBIAO.rar


6. 汉语拼音(软件)- Hanyu Pinyin (File Mp3 dùng để tập nghe)
HANYU PINYIN (MP3) - NEW.zip


7. 汉字笔顺查询(软件)- Hanzi Bishun ChaXun (Phần mềm dùng để tra thứ tự bút thuận chữ Hán)
Khi cần tra bút thuận chữ nào thì đánh chữ đó vào và xem thứ tự bút thuận
Xài tốt trên Win Xp tiếng Hoa
HANZI BISHUN CHAXUN.zip


8. 汉字书写笔顺(软件)- Hanzi Shuxie BiShun (Phần mềm tra thứ tự bút thuận của chữ Hán dạng Flash) - New
HANZI SHUXIE BISHUN (FLASH) - NEW.zip


9. 快乐学汉语(软件)- Kuaile Xue Hanyu (Phần mềm học tiếng Hoa)
Không cần cài đặt, down về giải nén và sử dụng trực tiếp
Xài tốt trên Win Xp tiếng Hoa
KUAILE XUE HANYU (SOFT).zip


LINK SHARE TOÀN BỘ THƯ MỤC
Free Cloud Storage - MediaFire

Nguồn: Dantiengtrung

View more the latest threads: