http://resources.edb.gov.hk/~chi/dictionary.swf

http://resources.edb.gov.hk/~chi/dictionary.html


chúc các bạn học tốt nhé