Đây là phần nghe trong bộ sách luyện thi HSK tăng cường (bìa màu xanh dương), gồm 2 đĩa.


LINK LOAD MP3


* PHẦN 1 *

TRACK 2 * TRACK 3 * TRACK 4 * TRACK 5

TRACK 6 * TRACK 7 * TRACK 8 * TRACK 9
* PHẦN 2 *TRACK 2 * TRACK 3 * TRACK 4 * TRACK 5

TRACK 6 * TRACK 7 * TRACK 8


*

Dùng chương trình Flashget để hỗ trợ cho việc download, load phần mềm này về cài trong máy, sử dụng hỗ trợPHẦN MỀM FLASHGET.