Vocab List Advanced (for iOS) - Từ vựng tiếng Trung nâng cao

Download tại đây

Vocab List Advanced - Chinese là ứng dụng luyện từ vựng tiếng Trung nâng cao cho iPhone/iPad. Vocab List Advanced - Chinese bao gồm hơn 1400 từ vựng tiếng Trung quen thuộc cho người học trình độ nâng cao với phần dịch tiếng Anh và phát âm chuẩn.
Tính năng:

  • Giao diện người dùng thân thiện để xem trước thuật ngữ trên toàn màn hình
  • Nhấn vào pinyin để nghe phát âm chuẩn
  • Hiệu ứng lật trang tuyệt đẹp
  • Bao gồm toàn bộ từ vựng HSK Level 3


View more the latest threads: