Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T63: khai giảng THỨ 6 ngày 06/05/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2-4-6 ( còn 04 chỗ )
 
T64: khai giảng THỨ 3 ngày 10/05/2016 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3-5-CN ( còn 07 chỗ )

T65: khai giảng CHỦ NHẬT ngày 22/05/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3-5-CN ( còn 07 chỗ )

T66: khai giảng THỨ 4  ngày 01/06/2016 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6  ( còn 09 chỗ )

N39 : khai giảng THỨ 6 ngày 29/04/2016 học 10h - 11h30  thứ 2 - 4 -6  ( còn 04 chỗ )
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang  -  Đại học ngoại ngữ hà nội . 
 

 thành tích của học trò tiengtrung.vnkhuyến học, giảm học phí
Thi thử HSK trực tuyến miễn phíHọc tiếng Trung qua Youtube Dương Châu