Có bạn nào biết về CD luyện nghe tiếng Trung mà người ta đọc 1 câu tiếng Việt, sau đó đọc 1 câu tiếng Trung cho người mới bắt đầu học ko share cho mình với!
Mình chỉ tìm thấy toàn nghe tiếng Trung ko nên chẳng hiểu đc gì cả !

Cám ơn mọi ng trước !

View more the latest threads: