Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ(TRẦN THỊ THANH LIÊM BIÊN DỊCH)
phần nghe: giáo trình hán ngữ lè:
quyển 1:Quyen 1.rar
quyển 2:quyen 2.rar
quyển 3:Quyen 3.rar
quyển 4:Quyen 4.rar
quyển 5:Quyen 5.rar
quyển 6:Quyen 6.rar
mình cũng mới học tiếng trung thôi nhưng có tài liệu muốn chia sẻ với các bạn và tặng các bạn 1 bài hát :
http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Love-Yo.../IWZFCBIW.html

phần đọc:giáo trình hán ngữ file pdf lè:
quyển 1 60390giaotrinhhanngu 1-shang.pdf
quyển 2 60391giao trinh han ngu 2-xia.pdf
quyển 3: 60392giao trinh han ngu 3-shang.pdf
quyển 4: 60393giao trinh han ngu 4-xia.pdf
quyển 5: 60394giao trinh han ngu 5-shang.pdf
quyển 6: 60395-giao trinh han ngu 6-xia.pdf

View more the latest threads: