Register
+ Gởi Ðề Tài Mới
Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 14
 1. #1
  daytiengtrung's Avatar
  Administrators

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  840

  Mặc định các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  1 ngày của tôi
  buổi sáng
  buổi trưa
  buổi tối
  sáng sớm ( trước 6h ) 早上 Zǎoshang
  giờ
  phút
  15 phút
  kém ...phút ....giờ
  đánh răng Shuā yá
  rửa mặt
  ăn sáng
  đi làm
  ăn trưa
  tan sở
  về nhà
  ăn tối
  xem ti vi
  đi học tiếng Trung
  đi uống cà phê
  đi uống trà chanh 喝 柠檬茶 Hē níng méng chá
  ngủ
  我的第一天
  上午
  中午
  晚上
  清晨(下午6时前)
  小时
  分钟
  15分钟
  少小时...分钟....
  刷牙

  早餐
  的工作
  午餐
  熔点
  回家
  晚宴
  电视台
  中国学校
  一杯咖啡
  柠檬茶
  睡眠

  Wǒ de dì yītiān
  Shàngwǔ
  Zhōngwǔ
  Wǎnshàng
  Qīngchén (xiàwǔ 6 shí qián)
  Xiǎoshí
  Fēnzhōng
  15 Fēnzhōng
  Shǎo xiǎoshí... Fēnzhōng....


  Zǎocān
  De gōngzuò
  Wǔcān
  Róngdiǎn
  Huí jiā
  Wǎn yàn
  Diànshìtái
  Zhōngguó xuéxiào
  Yībēi kāfēi
  Níngméng chá
  Shuìmián

  View more the latest threads:


  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! daytiengtrung

 2. #2
  daytiengtrung's Avatar
  Administrators

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  840

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   


  BẢY CHỦ ĐỀ NÓI TIẾNG ANH

  1.
  Your favourite entertainment in your free time.

  (Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh)
  I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning. Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including everything : rock, pop, dance ...
  Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket example : Big C, Vincom, Metro ...
  Sometime I go to the zoo, park... but my favourite entertaiment is collection stamp. I collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree, person…

  Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng như: rock, pop, dance...
  Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các siêu thị như : Big C, Vincom, Metro...
  Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên... nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem. Tôi sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây, người…

  2. Your idea of an interesting job.
  (Ý kiến của bạn về một công việc thú vị)
  To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people who are going to do professional work must have additional formal education beyond the high school level.
  The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science.
  I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and the society.
  We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life.
  As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of people and have chances to communicate with them in english.
  I hope that my dream would came true in the very near future.

  Để chuẩn bị tốt cho một công việc, theo tôi chúng ta phải đánh giá cao giáo dục. Hầu hết những người làm công tác chuyên môn phải có thêm tri thức giáo dục vượt ra ngoài cấp trung học.
  Lượng thời gian giáo dục cần thiết của họ thay đổi tùy theo mức chuyên môn nghề nghiệp. Họ phải đi đến các trường cao đẳng và đại học để trở thành một kỹ sư, một kiến trúc sư, một luật sư, một giáo sư, một nhà khoa học.
  Ý kiến của tôi về một công việc thú vị là nó hữu ích cho tương lai bản thân, gia đình, đất nước và xã hội.
  Chúng ta sẽ có thể chọn một nghề nghiệp phù hợp nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích.
  Đối với sự nghiệp của tôi : tôi muốn trở thành một doanh nhân. Tôi sẽ đi du lịch ra nước ngoài để giao dịch kinh doanh, tham quan nhiều nơi, liên lạc với tất cả đối tác và có cơ hội để giao tiếp với họ bằng tiếng Anh.
  Tôi hy vọng rằng ước mơ của tôi sẽ thành sự thật trong tương lai rất gần.


  3. Your favourite sport.
  (Môn thể thao bạn yêu thích)
  Sport is necessary for everyone. Sport not only brings good heath for every body but also brings joy ment for many elderly to live longer so acording to me. Sport is good for our heath.
  Most people like sport. So do I, I like sport because sport is my favourite entertaiment in my free time. Futhermore sport is good health for me.
  I like two sport, it is soccer and badminton. When I have free time I play badminton with my roommate. I play soccer at the last week, I play soccer with my friends class room. We are formation the team football.
  I like many football team national example : Manchester United-it football team in england and Real Madrit-it football team in Spain.
  I would like to become a footballer.
  I wish my dream can be true.

  Thể thao là cần thiết cho tất cả mọi người. Theo tôi, thể thao không chỉ mang lại sức khỏe tốt cho cơ thể mà còn mang lại niềm vui cho nhiều người cao tuổi là sống lâu hơn. Thể thao tốt cho sức khỏe của chúng tôi.
  Hầu hết mọi người thích thể thao. Tôi cũng vậy, tôi thích thể thao vì thể thao là trò giải trí tôi yêu thích trong thời gian rảnh. Hơn nữa thể thao tốt cho sức khỏe của tôi.
  Tôi thích hai môn thể thao, đó là bóng đá và cầu lông. Khi tôi có thời gian rảnh tôi chơi cầu lông với bạn cùng phòng. Tôi chơi bóng đá vào cuối tuần, tôi đá bóng với bạn bè của lớp tôi. Chúng tôi đã hình thành một đội tuyển bóng đá.
  Tôi thích nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia như : Manchester United-nó là đội tuyển bóng đá ở Anh và Real Madrit-nó là đội tuyển bóng đá ở Tây Ban Nha.
  Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
  Tôi mong ước mơ của tôi có thể là trở thành hiện thực.


  4. What would you do if you were a rich person.
  (Bạn làm gì khi bạn trở thành người giàu có)
  A rich person. No, I don't think because I am not rich. But if I were a rich person. I would buy a big house in capital and a new limosine.
  Second : I would go to the shopping with my relationship and my friend. We go to the some supermaket pasion, vimac, metro. I would to travel by air, It more comfortable. I would visit to all beautiful places in our country; an around the world : I would travel to Paris, Rome, Newyork, Moscow, China. I would see The Eiffel tower, Vatican city, the Statue of Liberty, the Red Square and the temple Tamahal.
  Further more if I were a rich person, I would like go to South Africa see World Cup.

  Một người giàu có. Không, tôi không nghĩ như vậy bởi vì tôi không giàu. Nhưng nếu tôi là một người giàu. Tôi sẽ mua một căn nhà lớn tại thủ đô và một chiếc limosine mới.
  Điều thứ hai : tôi sẽ đi mua sắm với người thân cùng bạn bè. Chúng tôi đi đến các siêu thị như : Pasion, Vimac, Big C. Tôi sẽ đi du lịch bằng đường hàng không, nó thật thoải mái. Tôi đi thăm tất cả những thắng cảnh của nước tôi; đi vòng quanh thế giới : tôi sẽ đi du lịch đến Paris, Rome, NewYork, Moscow, Trung Quốc. Tôi sẽ nhìn thấy tháp Eiffel, thành phố Vatican, tượng nữ thần tự do, Quảng Trường Đỏ và đền Tamahal.
  Hơn nữa nếu tôi là một người giàu có, tôi muốn đi đến Nam Phi xem World Cup.

  5. Advantages and disadvantages of living in a big city.
  (Những thuận lợi và khó khăn của cuộc sống trong một thành phố lớn)
  As we know, living in a big city is supplied move facilities than anywhere esle. However, there are advantages and disadvantages of living in a big city.
  First, I think living in a big city dwellers are provided a lot of society services, such as health care, education, good job and they have much chance to contac or work with foreigners, residents can easily travel fast, thanks to good infrastructure. In addtion that, social services help life be easy and comfortable.
  On the other hand, people living in a big city have to suffer from many disadvantages : smoke rising from factories and all kinds of vehicle on the streets makes environment polluted and influence people's health. The noise all day and night makes their minds tense. Traffic jams happen every day.

  Như chúng ta biết, sống trong một thành phố lớn được cung cấp phương tiện di chuyển tốt hơn so với bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, có thuận lợi và khó khăn khi sinh sống tại một thành phố lớn.
  Trước tiên, tôi nghĩ rằng cư dân sống trong một thành phố lớn được cung cấp rất nhiều dịch vụ xã hội, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công việc tốt và họ có nhiều cơ hội để liên lạc hoặc làm việc với người nước ngoài, các cư dân có thể dễ dàng đi du lịch nhanh chóng, nhờ vào cơ sở hạ tầng tốt. Bên cạnh đó, dịch vụ xã hội giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái.
  Mặt khác, người dân sống ở thành phố lớn phải gánh chịu nhiều bất lợi : khói tăng từ các nhà máy và các loại xe trên các đường phố làm cho môi trường ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tiếng ồn cả ngày và đêm làm cho tâm trí của họ căng thẳng. Ùn tắc giao thông xảy ra hàng ngày.
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! daytiengtrung

 3. #3
  daytiengtrung's Avatar
  Administrators

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Bài gởi
  840

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  Topic English (Tham khảo)

  Vấn đề giao thông trong thành phố Sau khi học xong, tôi về nhà lúc 5h chiều. Tất cả những gì tôi thấy là mọi ng` với đủ các loại phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp… Tôi thực sự ghét giờ cao điểm, nhưng tôi có thể làm đk gì, ách tắc giao thông luôn là vấn đề lớn trong thành phố. Mãi tới bây giờ mà tôi vẫn ko tìm ra giải pháp nào đê giải quyết vấn đề này. Dân số tăng vì thế phương tiện giao thông cũng tăng. Nhưng đường thì vẫn thế cho một lượng lớn phương tiện kô đủ chỗ cho mọi ng` và như vậy là ách tắc giao thông. Trong trạng thái này, việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là khuyến khích mọi ng` sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Chính quyền nên mở những con đường riêng cho phương tiện giao thông công cộng và sau đó mọi người sẽ sử dụng chúng. Và dần dần chúng ta có thể khắc phục vấn đề
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! daytiengtrung

 4. #4
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  本义:云层放电时击倒某人。 Nghĩa gốc: sét đánh trúng một người nào đó. 网络词语:雷人就是出人意料或者令人格外震惊。 Từ ngữ trên mạng: ngoài sức tưởng tượng hoặc gây shock cực độ.
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran

 5. #5
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  好人是好的人,这个简单的道理应该不用解释吧!但现在在网上正流行一种次文化叫做“好人文化”。这不是很好吗?但其实,在“好人文化”的方面上,作好人决不是什么好事! 好 人 nguyên nghĩa là người tốt. Cái này chắc bạn nào học tiếng Trung cũng hiểu. Trên mạng của Trung Quốc lại có một thứ á văn hóa (subculture) gọi là 好人文化. Như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Nhưng quả thực, xét trên nghĩa 好人文化, thì làm 好人 chẳng phải [...]
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran

 6. #6
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  阳光宅男 là một bài hát của Châu Kiệt Luân trong album 牛仔很忙, chắc không ít bạn đã nghe. Thế nhưng 宅男 nghĩa là gì vậy? 宅 男 là một khái niệm có nhiều cách hiểu. Cách hiểu đầu tiên, đó là 宅男 bắt nguồn từ 御宅族 (otaku), chuyên dùng để chỉ người đọc truyện tranh, [...]
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran

 7. #7
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  御宅族(phiên âm: yùzhái zú)là một từ bắt nguồn từ tiếng Nhật (tiếng Trung du nhập khá nhiều từ tiếng Nhật, chủ yếu là từ mượn theo kiểu “mượn hình”*). Tiếng Nhật おたく族 hay 御宅 để chỉ những người thích thú với một thứ văn hóa nào đó, hoặc là những người có xu hướng nghiên [...]
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran

 8. #8
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  Bắn ra, phát ra: 打电话 gọi điện thoại 14. Đưa hoặc lĩnh (giấy tờ… (tiếng địa phương) 15. Trừ bỏ. 16. Múc (nước, chất lỏng): 大水 gánh nước, 打粥 múc cháo 17. Mua: 打酒 mua rượu
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran

 9. #9
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
   

  Từ 打 là một từ rất quen thuộc với các bạn học tiếng Trung. Nhưng bạn biết được hết các nghĩa của nó chưa? Theo từ điển tiếng Hán hiện đại 现代汉语词典 thì mục từ 打 chia làm 24 nghĩa động từ và 1 nghĩa giới từ. 1. Dùng tay hoặc dụng cụ nào đấy
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran

 10. #10
  ngotran's Avatar
  TRUNG HỌC

  Status
  Offline
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Đến từ
  Ha Noi
  Bài gởi
  155

  Mặc định Ðề: các chủ đề tập nói trong tiếng Trung      
     酱油 dùng để trả lời bài viết trên diễn đàn, với nghĩa là không nói chuyện chính trị hay các vấn đề nhạy cảm. Từ này vốn không có gì đặc biệt, 酱油 chỉ có nghĩa là nước tương hay xì dầu thôi. Nhưng năm 2008, sau một cuộc phỏng vấn đường phố nhân sự
  Welcome to www.tiengtrung.vn!Chúc Các Bạn Vui Vẻ! ngotran


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Chủ đề giống nhau

 1. Cấu trúc trong tiếng Trung
  By daomanhlinh in forum NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG
  Trả lời: 2
  Bài mới: 25-12-2011, 10:43 PM
 2. Khái niệm cơ bản về cụm từ trong tiếng Trung
  By daomanhlinh in forum NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG
  Trả lời: 0
  Bài mới: 18-05-2011, 10:07 AM

Visitors found this page by searching for:

một ngày của tôi bằng tiếng trung

một ng y của bạn bằng tiếng trung

các chủ đề thi nói tiếng trung

b i văn tiếng trung nói về nghề nghiệp

chúc buổi tối vui vẻ bằng tiếng hoa

chu de giao tiep tieng trung

noi chu de bang tieng trung

mot ngay cua ban than bang tieng trung

1 ng y của bạn bằng tiếng trung

viet ve 1 ngay cua ban bang tieng trung

Giới thiệu 1 ngày của mình bằng tiếng trung

một ng y của tôi tiêsng trung

Viết về 1ngày của bạn bằng tiếng Trung

giới thiệu một ng y của bạn bằng tiếng trung

đọa văn về sở thichs bằng tiếng trung

ngày chủ nhật của tôi viết bằng tiếng trung

bai viet ve mon the thao yeu thich bang tieng hoa

chu de trong tieng hoa

giới thiệu về bản thân v gia đình bằng tiếng trung

tiếng trung chủ đề học tập

lam chi dinh

1 ngy của bạn bằng tiếng trung

một ngy của em bằng tiếng trung

giới thiệu bản thân và gia đình bằng tiếng trung

chu de trong tieng trung vn

một ng y của tôi bằng tiếng trung

đề b i một ng y của tôi viết bằng tiếng trung

ng y của tôi bằng tiếng trung

nói về một ng y của bạn bằng tiếng trung

mot ng y của tôi bang tieng hoa

một ngy của ti viết bằng tiếng trung

Một ngày của bạn bang tiếng trung

viết bài sở thích bằng tiếng trung

Giới thiệu 1 ng y của bạn bằng tiếng trung

các chủ đề trong tiếng trung

các chủ đề trong cuộc sống tiếng trung

Hoi gio tieng trung

Viết 1 ngày của tôi bằng tiếng trung

mot ngay cua toi dich tieng trung

từ vựng về nghề nghiep bang tieng hoa

Tags for this Thread

Đánh dấu

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạnkhông thể tạo chủ đề
 • Bạn không thể viết trã lời
 • Bạn không thể đính kèm tập tin vào vài viết
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
 •