Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N21 : khai giảng thứ 4 ngày 29/10/2014 học 10h đến 11h30 thứ 2-4-6  ( còn 02 chỗ )


A16: khai giảng THỨ 5    ngày 06/11/2014 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 3-5-CN  ( còn 02 chỗ ).


A17: khai giảng THỨ 4    ngày 26/11/2014 lịch học 19h45 đến  21h15   thứ 2-4-6  ( còn 03 chỗ ).


Giảng viên : Thầy Phạm Dương Châu