Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 

A22: khai giảng THỨ 6  ngày 06/02/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 2-4-6   ( còn 03 chỗ ).


 

N23 : khai giảng Chủ Nhật  ngày 01/02/2015 học 15h đến 16h30 thứ 7 và Chủ nhật  ( còn 02 chỗ )


A23: khai giảng THỨ Chủ Nhật    ngày 01/03/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN  ( còn 04 chỗ ).
 

Giảng viên : Thầy Phạm Dương Châu