Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 

A18: khai giảng THỨ 2    ngày 01/12/2014 lịch học 17h50 đến 19h20   thứ 2-4-6  ( còn 02 chỗ ).
 

A19: khai giảng THỨ 3   ngày 16/12/2014 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN  ( còn 04 chỗ ).


N22 : khai giảng thứ 3 ngày 16/12/2014 học 10h đến 11h30 thứ 3-5-7  ( còn 03 chỗ )

 

Giảng viên : Thầy Phạm Dương Châu