Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Lớp: A09
 
               Khai giảng thứ 4 ngày 06/08/2014 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2-4-6 Giáo viên : THẦY CHÂU  ( còn 02 chỗ ).

Lớp : N18

            khai giảng thứ 7 ngày 09/08/2014 học 10h đến 11h30 thứ 3-5-7  
Giáo viên : THẦY CHÂU  ( còn 02 chỗ ).
 
Lớp: A10
 
               Khai giảng thứ 4 ngày 27/08/2014 lịch học 19H45 đến 21H15 thứ 2-4-6 Giáo viên : THẦY CHÂU  ( còn 03 chỗ ).