Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 


A23: khai giảng  Thứ 5    ngày 12/03/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN  ( còn 04 chỗ ).

 

N23 : khai giảng Thứ 7  ngày 28/02/2015 học 15h đến 16h30 thứ 7 và Chủ nhật  ( còn 02chỗ )A24: khai giảng THỨ 5   ngày 12/03/2015 lịch học 17h50 đến 19h20   thứ 3-5-CN  ( còn 04 chỗ ).

 

Giảng viên : Thầy Phạm Dương Châu