Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N19 : Khai giảng chủ nhật  ngày 07/09/2014 học 15h đến 16h30 thứ 7 và CN  ( còn 02 chỗ )
 
 
A12: khai giảng THỨ 3    ngày 16/09/2014 lịch học 17h50 đến 19h20   thứ 3-5-CN  ( còn 02 chỗ ).


A13: khai giảng THỨ 4    ngày 24/09/2014 lịch học 
19h45 đến  21h15   thứ 2-4-6  ( còn 05 chỗ ).
 
tiengtrung.vn nghỉ lễ từ chủ nhật ngày 31/8 đến hết thứ 3 ngày 2/9/2014 .

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ .