Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N18 : khai giảng thứ 7 ngày 26/07/2014 học 10h đến 11h30 thứ 3-5-CN  ( còn 02 chỗ )

A09: khai giảng thứ 4 ngày 06/08/2014 lịch học 17h50 đến 19h20     thứ 2-4-6  ( còn 04 chỗ ).

A10: khai giảng thứ 4 ngày 27/08/2014 lịch học 
19h45 đến  21h15    thứ 2-4-6   ( còn 04 chỗ )

Giáo viên chủ nhiệm lớp : Thầy Phạm Duơng Châu