Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

A13: khai giảng THỨ 4    ngày 24/09/2014 lịch học 19h45 đến  21h15   thứ 2-4-6  ( còn 02
chỗ ).

 
N20 : khai giảng thứ 2 ngày 29/09/2014 học 15h đến 16h30 thứ 2-4-6  ( còn 03 chỗ )

 
A14: khai giảng THỨ 4    ngày 14/10/2014 lịch học 17h50 đến 19h20   thứ 2-4-6  ( còn 04 chỗ ).

A15: khai giảng THỨ 3    ngày 28/10/2014 lịch học 19h45 đến  21h15   thứ 3-5-CN  ( còn 05 chỗ ).

Giảng viên : Thầy Phạm Dương Châu