Câu hỏi 1 của 5
STT Câu hỏi Kết Quả Tổng điểm đạt
STT Câu hỏi Kết Quả Tổng điểm đạt
In kết quả
Thời gian: 45
Σ  Tổng điểm: 0/
Chào mừng bạn đến kỳ thi HSK trực tuyến của tiengtrung.vn
Kiểm tra Trình Độ Tiếng Trung HSK 4 (2019 - đề số 4 - đọc hiểu)
www.tiengtrung.vn
Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội
Hotline: 09.4400.4400 - 043.8636.528
Bắt đầu
Bạn chưa vượt qua kỳ thi HSK1
Hãy cố gắng luyện tập thêm nhé!
Chúc mừng bạn
đã vượt qua kỳ thi HSK1
Kết quả
Điểm của bạn: 0 điểm
Điểm đạt: điểm
Xem kết quả Làm lại