Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CÁC LỚP ĐANG HỌC

CÁC LỚP ĐANG HỌC

Các lớp Hán ngữ 1 đang học (ban ngày)Cập nhật ngày 30/9/2021


LỚP THỜI GIAN HỌC 
GIÁO VIÊN
BUỔI BÀI
Z13

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6 

9H30 ĐẾN
11H

CÔ NHI 22 11-

Z16

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - 7 

9H30 ĐẾN
11H

CÔ MINH 17 8+

Z20

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - 7 

9H30 ĐẾN
11H

CÔ HUYỀN 9 5+

Z23

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - 7 

9H30 ĐẾN
11H

CÔ NHI 3 2-

N88

HỌC TẠI SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

(ĐANG ĐỢI HỌC OFF)

2 - 4 - 6 

14H30 ĐẾN
16H

CÔ TÚ 14 7-


Các lớp Hán ngữ 1 đang học (buổi tối)LỚP
 
THỜI GIAN HỌC 
GIÁO VIÊN 
BUỔI BÀI

Z12

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 

21H15

THẦY

KHỎE
19 10+

Z14

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

17H50 ĐẾN 
19H20

THẦY

QUANG
23 12+

Z15

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 

21H15

CÔ NHI 21 10+

Z17

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 

21H15


HUYỀN
16 8+

Z18

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 

19H20


DƯƠNG
13 6-

Z19

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15GIANG
12 6-

Z21

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15

CÔ MAI 7 4-

Z22

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 

19H20
THẦY

HIẾU
7 3+
CT13

HỌC TẠI 
SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15

CÔ YÊN 17 9-

Các lớp Hán ngữ 2 đang học (ban ngày)LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

BUỔI

BÀI

Z06

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

9H30 ĐẾN 
11H
CÔ NHẬT   18-


Các lớp Hán ngữ 2 đang học (buổi tối)LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

BUỔI

BÀI

Z10

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15
THẦY

KHỎE
7 15+
Z11

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

17H50 ĐẾN 
19H20
CÔ TÚ 3 14-
Z08

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15


DƯƠNG
9 16+
Z07

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15


HƯƠNG
13 19-
Z05

ZOOM

TRỰC TUYẾN

2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 
19H20
CÔ NHI 20 21+
Z04

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15


DƯƠNG
21 21+
Z02

ZOOM

TRỰC TUYẾN

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15
CÔ NHẬT 29 25-

T64

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

(SÁCH CŨ)

2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 
19H20
THẦY

TÙNG
24 27-

T69

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15
THẦY

TÙNG
15 18+
CT09

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15


TRANG A
29 26+


Các lớp Hán ngữ 3 đang học (buổi tối)LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

BUỔI

BÀI

T66

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15
CÔ NHI 14 5-

T62

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

(ĐANG CHỜ HỌC OFF)

3 - 5 - CN

17H50 ĐẾN 
19H20
CÔ TRÀ    
CT06

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15
CÔ NHẬT 9 4+
CT04

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15
CÔ YÊN 18 9+
CT03

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 
19H20
CÔ NHẬT 3 2-Các lớp Hán ngữ 4 đang học (buổi tối)

 

LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

BUỔI

BÀI

T58

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15


TRANG B
18 17+


Các lớp Hán ngữ 5 đang học (buổi tối)


LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

BUỔI

BÀI

T53

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

3 - 5 - CN

17H50 ĐẾN 
19H20
THẦY

TÙNG
19 6+


Các lớp Hán ngữ 6 đang học (buổi tối)LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

BUỔI

BÀI

T45

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 
19H20


TUYẾT ANH
11 17-

T37

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

(ĐANG CHỜ HỌC OFF)

3 - 5 - CN

19H45 ĐẾN 
21H15


TRANG C
6 16+

T43

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156 HỒNG MAI

(ĐANG CHỜ HỌC OFF)

2 - 4 - 6

19H45 ĐẾN 
21H15
THẦY

TÙNG
   
CT93

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
2 - 4 - 6

17H50 ĐẾN 
19H20
CÔ YÊN 23 24+

Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400