Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

15 BÀI HỌC TIẾNG TRUNG SƠ CẤP MIỄN PHÍ -> ẤN ĐỂ HỌC

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400)

T34*: Khai giảng THỨ 5 ngày 28/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 01 chỗ trống)

T36: Khai giảng THỨ 4 ngày 11/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

T37: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 22/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 04 chỗ trống)

T38: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 02/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 07 chỗ trống)

N78*: Khai giảng THỨ 5 ngày 12/12/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 03 chỗ trống)

Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)
 

CT83* : Khai giảng THỨ 5 ngày 05/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 02 chỗ trống)

CT84 : Khai giảng THỨ 2 ngày 16/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

CT85 : Khai giảng THỨ 6 ngày 27/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống)

CN27: Khai giảng THỨ 4 ngày 25/12/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống)


HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Học Tiếng Trung giao tiếp nâng cao (Hán ngữ 2)

26/08/2013 - 101994 lượt xem


Học tiếng Trung nâng cao - Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 2
Khóa học tiếng Trung Hán ngữ 2 ban ngày :


Học phí Hán ngữ 2 là 2.000.000vnd/32 buổi (áp dụng từ 01/08/2019)

 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N76*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 5

05/12/2019
10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7
Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01


TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI

N77

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI

THỨ 6 

03/01/2020

10H ĐẾN 
11H30

2 - 4 - 6

Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01
THẦY

TÙNG

 
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CN26

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY

THỨ 4 

22/01/2020

10H ĐẾN 
11H30

2 - 4 - 6

Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01
THẦY

QUANG
2.000.000 VND/ 32 BUỔIKhóa học tiếng Trung buổi tối

 :

 


LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T27*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 3

26/11/2019
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T28*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 6

06/12/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T29*

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 4

04/12/2019
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T30

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 3

17/12/2019
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01HƯƠNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T31

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 6

27/12/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01THỦY
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T32

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 5

02/01/2020

17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01HƯƠNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
T33

HỌC TẠI
SỐ 10 NGÕ 156 HỒNG MAI
THỨ 6

10/01/2020
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01HỒNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT77*

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
CHỦ NHẬT

24/11/2019

17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG A
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT78

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 2

09/12/2019
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT79

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
CHỦ NHẬT

22/12/2019
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01PHƯƠNG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT80

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 6

27/12/2019

17H50 ĐẾN 19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG A
2.000.000 VND/ 32 BUỔI
CT82

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 5

6/1/2020

17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

THẦY

QUANG
2.000.000 VND/ 32 BUỔI1. Các lớp học Hán ngữ 2 ban ngày :

N76* : Khai giảng THỨ 5 ngày 05/12/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

N77 : Khai giảng THỨ 6 ngày 03/01/2020 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN26 : Khai giảng THỨ 4 ngày 22/01/2020 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)
 

2. Các lớp học Hán ngữ 2 buổi tối :

T27* : Khai giảng THỨ 3 ngày 26/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T28* : Khai giảng THỨ 6 ngày 06/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T29* : Khai giảng THỨ 4 ngày 04/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T30 : Khai giảng THỨ 3 ngày 17/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T31 : Khai giảng THỨ 6 ngày 27/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T32 : Khai giảng THỨ 5 ngày 02/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T33 : Khai giảng THỨ 6 ngày 10/01/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)


CT77* : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 24/11/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3-5-CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT78 : Khai giảng THỨ 2 ngày 09/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3-5-CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT79 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 22/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3-5-CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT80 : Khai giảng THỨ 6 ngày 27/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2-4-6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT82 : Khai giảng THỨ 5 ngày 06/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3-5-CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)
 

Tham khảo thêm : Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                                        Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
05/12/2019 - 64772 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
04/12/2019 - 6763 lượt xem
Hán Ngữ 3 - 汉语初三班
Hán Ngữ 3 - 汉语初三班
04/12/2019 - 1217 lượt xem
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
25/11/2019 - 622 lượt xem
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G