Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400)
 

T83 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 28/10/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

 

T84 : Khai giảng THỨ 2 ngày 05/11/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 07 chỗ trống)

T85 : Khai giảng THỨ 6 ngày 16/11/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 09 chỗ trống)

N67 : Khai giảng THỨ 3 ngày 30/10/2018 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 07 chỗ trống)
 

Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)


CT51 : Khai giảng THỨ 3 ngày 23/10/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ trống)

CT52 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 28/10/2018 lịch học 19H45 - 21H15 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

CT53 : Khai giảng THỨ 2 ngày 12/11/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ  2 - 4 - 6 (còn 07 chỗ trống)

CN16 : Khai giảng THỨ 2 ngày 22/10/2018 lịch học 10H00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Học Tiếng Trung giao tiếp nâng cao (Hán ngữ 2)

26/08/2013 - 58324 lượt xem


Học tiếng Trung nâng cao - Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 2Khóa học tiếng Trung ban ngày:


Học phí Hán ngữ 2 là 1.700.000vnd/32 buổi (áp dụng từ ngày 01/04/2018)

 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N65* THỨ 5

25/10/2018
10H ĐẾN 11H30

3 - 5 - 7
Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01


NGỌC ANH
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
N66 THỨ 6

23/11/2018
10H ĐẾN 11H30

2 - 4 - 6
Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01
  1.700.000 VND/ 32 BUỔI

CN15

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY

THỨ 5 

15/11/2018

10H ĐẾN 11H30

3 - 5 - 7

Hán 02 ( bộ 6 quyển )
- HSK 01

THẦY 
TÙNG
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
 Khóa học tiếng Trung buổi tối

 :

 


LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T70 THỨ 3

23/10/2018
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NHUNG
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T71 THỨ 5

25/10/2018
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG B
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T72 THỨ 4

31/10/2018
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG B
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T73 CHỦ NHẬT

04/11/2018
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NGỌC ANH B
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T74 THỨ 4

14/11/2018
17H50 ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NGỌC ANH
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T75 THỨ 5

15/11/2018
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

  1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T76 THỨ 2

19/11/2018
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01NGỌC ANH B
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T77 THỨ 5

29/11/2018
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01TRANG C
1.700.000 VND/ 32 BUỔI
T78 THỨ 4

05/12/2018
17H50 ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ THẢO 1.700.000 VND/ 32 BUỔI

CT45

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY

THỨ 5

01/11/2018

19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ YẾN

1.700.000 VND/ 32 BUỔI

CT46

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY

THỨ 4

07/11/2018

17H50 ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ GIANG

1.700.000 VND/ 32 BUỔI

CT47

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY
THỨ 3

20/11/2018

17H50 ĐẾN

19H20

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ THẢO  1.700.000 VND/ 32 BUỔI
CT48

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY
THỨ 4 

28/11/2018
19H45 ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ GIANG  1.700.000 VND/ 32 BUỔI
CT49

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY
THỨ 5
 
06/12/2018
19H45 ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ GIANG  1.700.000 VND/ 32 BUỔI
CT50

HỌC TẠI SỐ 25
NGÕ 68 CẦU GIẤY
THỨ 6 

14/12/2018
17H50 ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 02 (bộ 6 quyển)

- HSK 01

CÔ YÊN  1.700.000 VND/ 32 BUỔI
 1. Các lớp học Hán ngữ 2 ban ngày :

N65* : Khai giảng thứ 5 ngày 25/10/2018 lịch học 10h đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7

N66 : Khai giảng thứ 6 ngày 23/11/2018 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6

CN15 : Khai giảng thứ 5 ngày 15/11/2018 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7

2. Các lớp học Hán ngữ 2 buổi tối :

T70 : Khai giảng thứ 3 ngày 23/10/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN

T71 : Khai giảng thứ 5 ngày 25/10/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN

T72 : Khai giảng thứ 4 ngày 31/10/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6

T73 : Khai giảng Chủ nhật ngày 04/11/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN


T74 : Khai giảng thứ 4 ngày 14/11/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6

T75 : Khai giảng thứ 5 ngày 15/11/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN

T76 : Khai giảng thứ 2 ngày 19/11/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN

T77 : Khai giảng thứ 5 ngày 29/11/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN

T78 : Khai giảng thứ 4 ngày 05/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6CT45 : Khai giảng thứ 5 ngày 01/11/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT46 : Khai giảng thứ 4 ngày 07/11/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT47 : Khai giảng thứ 2 ngày 20/11/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT48 : Khai giảng thứ 4 ngày 28/11/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT49 : Khai giảng thứ 5 ngày 06/12/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT50: Khai giảng thứ 6 ngày 14/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)


Tham khảo thêm : Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                                        Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
19/10/2018 - 16960 lượt xem
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
19/10/2018 - 44750 lượt xem
Hán Ngữ 3 - 汉语初三班
Hán Ngữ 3 - 汉语初三班
19/10/2018 - 42827 lượt xem
Bình luận Facebook
Bình luận Google
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400