Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T25: Khai giảng THỨ 6 ngày 25/08/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

T26: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 03/09/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

T27: Khai giảng THỨ 3 ngày 19/09/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 07 chỗ trống)

T28: Khai giảng THỨ 6 ngày 29/09/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 09 chỗ trống)

N55: Khai giảng THỨ 7 ngày 26/08/2017 lịch học 15h00 đến 16h30 thứ 7- CN (còn 03 chỗ trống)
CT18: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 27/08/2017 lịch học 17h50 - 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT19: Khai giảng THỨ 2 ngày 11/09/2017 lịch học 19h45 - 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 07 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)
 
CN05: Khai giảng THỨ 3 ngày 29/08/2017 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 03 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang - Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội.

CÁC LỚP ĐANG HỌC
CÁC LỚP ĐANG HỌC

CÁC LỚP HÁN NGỮ 2 ĐANG HỌC

14/11/2015 - 166 lượt xem

Cập nhật ngày 16/08/2017

 

 

Các lớp Hán Ngữ 2 đang học ban ngày :

 


LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN

SỐ HỌC
VIÊN

BÀI

N51 2 - 4 - 6 
15H ĐẾN
16H30 
TRÀ 15 25-
N52 2 - 4 - 6 
10H ĐẾN 11H30 
NGỌC 15 19+
CN2
HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
2 - 4 - 6
10H ĐẾN
11H30

TRÀ


 
15 24-

 

Các lớp hoc tieng trung Hán Ngữ 2 buổi tối  :


 

LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

SỐ HỌC VIÊN

BÀI

T104 3 - 5 - CN 
17H50 ĐẾN 19H20 
TRANG B 25 30+
T6  2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
TRÀ 25

27+

T7 3 - 5 - CN 
17H50 ĐẾN 19H20
NGỌC 25 26-
T8 2 - 4 - 6
17H50 ĐẾN 19H20
NGỌC 25 26-
T10   2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
TÙNG 25 22-
T11 3 - 5 - CN 
17H50 ĐẾN 19H20
HẠNH  25 20+
T12 3 - 5 - CN
19H45 ĐẾN 21H15
NGỌC 25 18+
T13 2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
HẠNH 25 17-
CT08
SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
2 - 4 - 6 
17H50 ĐẾN 
19H20
MINH 15 26+
CT09
SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
THỦY 15 22+

CT11

335 Cầu Giấy

2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15

MINH 15 18+

Tham khảo thêm lớp học tiếng trung giao tiếp
 

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
CÁC LỚP HÁN NGỮ 1 ĐANG HỌC
16/08/2017 - 192 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 6 ĐANG HỌC
16/08/2017 - 151 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 5 ĐANG HỌC
16/08/2017 - 151 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 3 ĐANG HỌC
CÁC LỚP HÁN NGỮ 3 ĐANG HỌC
16/08/2017 - 160 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 4 ĐANG HỌC
16/08/2017 - 154 lượt xem
Bình luận Facebook
Bình luận Google