Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

15 BÀI HỌC TIẾNG TRUNG SƠ CẤP MIỄN PHÍ -> ẤN ĐỂ HỌC

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400)

T24: Khai giảng THỨ 4 ngày 28/08/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 04 chỗ trống) 

T25: Khai giảng THỨ 6 ngày 06/09/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống) 

T26: Khai giảng THỨ 3 ngày 17/09/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 06 chỗ trống) 

T27: Khai giảng THỨ 5 ngày 03/10/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 08 chỗ trống) 

 

N75*: Khai giảng THỨ 6 ngày 30/08/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)
 
CT75: Khai giảng THỨ 3 ngày 27/08/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ trống)
 

CT76: Khai giảng THỨ 4 ngày 11/09/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống)

CT77: Khai giảng THỨ 3 ngày 17/09/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 07 chỗ trống)

CN24: Khai giảng THỨ 3 ngày 27/08/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5- 7 (còn 03 chỗ trống)


HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

25/08/2013 - 116536 lượt xem

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 20/08/2019

Học phí Hán ngữ 3 là 2.000.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ 01/08/2019)
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

 
LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N70

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

21/08/2019
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI

N71

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI


THỨ 3

10/09/2019

10H ĐẾN 
11H30

3 - 5 - 7

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

TUYẾT ANH


2.000.000 VND/ 22 BUỔI

N72

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI


THỨ 2

14/10/2019

10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02


CÔ TRÀ

2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CN20

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 7

04/09/2019

10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ MINH 2.000.000 VND/ 22 BUỔI


Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T05

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

08/09/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T06

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 6

13/09/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T07

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 5

26/09/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ HẰNG 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T08

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 3

01/10/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG C
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T10

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

16/10/2019
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HƯƠNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT63

HỌC TẠI
SỐ 335
CẦU GIẤY
CHỦ NHẬT

01/09/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG E
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT64

HỌC TẠI
SỐ 335
CẦU GIẤY
THỨ 4

04/09/2019
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY THÀNH 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT65

HỌC TẠI
SỐ 335
CẦU GIẤY
THỨ 6

06/09/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ YẾN 2.000.000 VND/ 22 BUỔI


Các lớp học Hán ngữ 3 ban ngày :

N70 : Khai giảng THỨ 4 ngày 21/08/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

N71: Khai giảng THỨ 3 ngày 10/09/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 
(học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

N72 : Khai giảng THỨ 2 ngày 14/10/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN19* : Khai giảng THỨ 7 ngày 03/08/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 25 ngõ 68 CẦU GIẤY )

Các lớp học Hán ngữ 3 buổi tối :

T05 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 08/09/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T06 : Khai giảng THỨ 6 ngày 13/09/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T07 : Khai giảng THỨ 5 ngày 26/09/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T08 : Khai giảng THỨ 3 ngày 01/10/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T10 : Khai giảng THỨ 4 ngày 16/10/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CT63: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 01/09/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT64: Khai giảng THỨ 4  ngày 04/09/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT65: Khai giảng THỨ 6 ngày 06/09/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

Tham khảo thêm :Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                             Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
20/08/2019 - 23310 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
20/08/2019 - 23276 lượt xem
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G