Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400)

 

T90 : Khai giảng THỨ 6 ngày 14/12/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

 

T91 : Khai giảng THỨ 3 ngày 25/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

T92 : Khai giảng THỨ 6 ngày 04/01/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 07 chỗ trống)

T93 : Khai giảng THỨ 4 ngày 09/01/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 09 chỗ trống)

N68* : Khai giảng THỨ 2 ngày 24/12/2018 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)
 

Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)


CT55* : Khai giảng Thứ 5 ngày 13/12/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ trống)

CT56 : Khai giảng Thứ 3 ngày 18/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

CT57: 
 Khai giảng Thứ 2 ngày 31/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 07 chỗ trống)

CN17* : Khai giảng THỨ 4 ngày 12/12/2018 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

25/08/2013 - 47767 lượt xem

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 06/12/2018

Học phí Hán ngữ 3 là 1.700.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ ngày 20/07/2018)
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N65 THỨ 7

12/01/2019
10H
ĐẾN
11H30

3 - 5 -7

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
CN14

SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY 
THỨ 2

31/12/2018
10H
ĐẾN
11H30

2- 4- 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02


 
NGỌC ANH 
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
CN15

SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY 
THỨ 3 

05/02/2019
10H
ĐẾN
11H30

3 - 5 -7

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
 


Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T66* THỨ 5

20/12/2018
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
T68 THỨ 4

26/12/2018
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ TRÀ 1.700.000 VND/ 22 BUỔI
 

T67

CHỦ NHẬT

30/12/2018

17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02
NGỌC ANH B

1.700.000 VND/ 22 BUỔI
T69 THỨ 2

31/12/2018
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG D
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
T70 THỨ 3

22/01/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NHUNG
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
T71 THỨ 5

24/01/2019
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG B
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
T74 THỨ 6

08/02/2019
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
T76 THỨ 2

11/02/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ NHUNG 1.700.000 VND/ 22 BUỔI

CT43

HỌC TẠI
SỐ 335 CẦU GIẤY

THỨ 5

27/12/2018
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02


CÔ YÊN 
1.700.000 VND/ 22 BUỔI

CT44

HỌC TẠI
SỐ 335 CẦU GIẤY

THỨ 4

02/01/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02QUYÊN 
1.700.000 VND/ 22 BUỔI
CT45

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY

 
THỨ 3

22/01/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ YẾN 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CT46

HỌC TẠI
SỐ 335 CẦU GIẤY
THỨ 2 

28/01/2019
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ GIANG 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CT47

HỌC TẠI
SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
CHỦ NHẬT 

10/02/2019
17H50 ĐẾN 19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ THẢO 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02Các lớp học Hán ngữ 3 ban ngày :

N65 : Khai giảng thứ 7 ngày 12/01/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN14 : Khai giảng thứ 2 ngày 31/12/2018 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CN15 : Khai giảng thứ 3 ngày 05/02/2018 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

Các lớp học Hán ngữ 3 buổi tối :

T66* : Khai giảng thứ 5 ngày 20/12/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T68 : Khai giảng thứ 4 ngày 26/12/2018 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T69 : Khai giảng thứ 2 ngày 31/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T70 : Khai giảng thứ 3 ngày 22/01/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T71 : Khai giảng thứ 5 ngày 24/01/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T74 : Khai giảng thứ 6 ngày 08/02/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T76 : Khai giảng thứ 2 ngày 11/02/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CT43 : Khai giảng thứ 5 ngày 27/12/2018 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 335 Cầu Giấy)

CT44 : Khai giảng thứ 4 ngày 02/01/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 335 Cầu Giấy)

CT45 : Khai giảng thứ 3 ngày 22/01/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT46 : Khai giảng thứ 2 ngày 28/01/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 335 Cầu Giấy)

CT47 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 10/02/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 335 Cầu Giấy)

Tham khảo thêm :Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                             Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
09/12/2018 - 45945 lượt xem
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
06/12/2018 - 17467 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
06/12/2018 - 17934 lượt xem
Bình luận Facebook
Bình luận Google
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400