Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

15 BÀI HỌC TIẾNG TRUNG SƠ CẤP MIỄN PHÍ -> ẤN ĐỂ HỌC

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400

T38*: Khai giảng THỨ 5 ngày 09/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 02 chỗ trống)

T39: Khai giảng THỨ 6 ngày 07/02/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

T40: Khai giảng THỨ 6 ngày 14/02/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 04 chỗ trống)

T41: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 23/02/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 07 chỗ trống)

N79: Khai giảng THỨ 3 ngày 04/02/2020 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 07 chỗ trống)
 

Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)
 
CT85* : Khai giảng THỨ 6 ngày 10/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 02 chỗ trống)

CT86 : Khai giảng THỨ 5 ngày 06/02/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

CT87 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 16/02/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 07 chỗ trống)

CT88 : Khai giảng THỨ 6 ngày 28/02/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 08 chỗ trống)

CT89 : Khai giảng THỨ 2 ngày 09/03/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 09 chỗ trống)

CN27*: Khai giảng THỨ 2 ngày 06/01/2020 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 02 chỗ trống)


Trung tâm xin thông báo lịch nghỉ Tết bắt đầu từ 18/01 đến hết 02/02 (tức bắt đầu từ 24 tháng chạp đến hết mùng 9 Tết)

Các lớp đi học trở lại từ 03/02 tức mùng 10 Tết

Trung tâm vẫn có nhân viên trực trước Tết đến hết 22/01 (tức 28 tháng chạp), sau Tết bắt đầu từ 29/01 (tức mùng 5 Tết)

HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

25/08/2013 - 3005 lượt xem

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 07/01/2020

Học phí Hán ngữ 3 là 2.000.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ 01/08/2019)
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 

N75

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI

THỨ 6

07/02/2020
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI

N76

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI

THỨ 7

22/02/2020
10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CN24

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 5

06/02/2020
10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY 

QUANG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
 


Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T24

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 6

14/02/2020
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HẰNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T25

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 2

17/02/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HẰNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T26

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

23/02/2020
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ HẰNG 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T27

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

01/03/2020
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T28

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

11/03/2020
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T29

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 2

09/03/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T30

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 3

07/04/2020
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HƯƠNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT73*

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 2

06/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

TRANG A
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT75

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 3

11/02/2020
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT76

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 6

21/02/2020
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY 

QUANG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI


Các lớp học Hán ngữ 3 ban ngày :

N75 : Khai giảng THỨ 6 ngày 07/02/2020 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

N76 : Khai giảng THỨ 5 ngày 22/02/2020 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN24 : Khai giảng THỨ 7 ngày 06/02/2020 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 25 ngõ 68 CẦU GIẤY)

Các lớp học Hán ngữ 3 buổi tối :

T24 : Khai giảng THỨ 6 ngày 14/02/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T25 : Khai giảng THỨ 2 ngày 17/02/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T26 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 23/02/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T27 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 01/03/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T28 : Khai giảng THỨ 4 ngày 11/03/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T29 : Khai giảng THỨ 2 ngày 09/03/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T30 : Khai giảng THỨ 3 ngày 07/04/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CT73*: Khai giảng THỨ 2 ngày 06/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT75: Khai giảng THỨ 3 ngày 11/02/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT76: Khai giảng THỨ 6 ngày 21/02/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)
 

Tham khảo thêm :Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                             Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
13/01/2020 - 66089 lượt xem
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
09/01/2020 - 1534 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
09/01/2020 - 1618 lượt xem
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G