Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T101: Khai giảng THỨ 2 ngày 06/03/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 09 chỗ trống)

T102: Khai giảng THỨ 3 ngày 28/02/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ trống)

T103: Khai giảng THỨ 2 ngày 13/03/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ trống)

N50: Khai giảng THỨ 5 16/03/2017 lịch học 9h30 đến 11h00 Thứ 3 - 5 - 7 (còn 12 chỗ)

CT5: Khai giảng THỨ 5 ngày 09/03/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 09 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT6: Khai giảng THỨ 2 ngày 20/03/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT7: Khai giảng THỨ 3 ngày 28/03/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 12 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CN1: Khai giảng THỨ 7 ngày 11/03/2017 lịch học 10h đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 09 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang - Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội.
 

LỊCH KHAI GIẢNG
LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

25/08/2013 - 2140 lượt xem

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 22/02/2017
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N44 CHỦ NHẬT 
NGÀY
30/04/2017
15H ĐẾN
16H 30
T7 - CN  

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

MINH 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
N45 THỨ 5 
NGÀY 
16/03/2017
10H ĐẾN
11H30
3- 5 - 7 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

MINH 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
N46 THỨ 2 
NGÀY 
27/03/2017
10H ĐẾN
11H30
2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

MINH 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
 

Học tiếng Hoa buổi tối
 


LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T79

CHỦ NHẬT
NGÀY 

19/02/2017

19H45 ĐẾN 21H15

3- 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

TÙNG  1.400.000 VND/ 22 BUỔI
T80 Thứ 6 
NGÀY 
24/02/2017

 
17H50 ĐẾN
19H20
2 - 4 -6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

TÙNG 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
T84 THỨ 2
NGÀY 
10/03/2017
19H45 ĐẾN
21H15
2 - 4 -6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THỦY 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
T85 THỨ 2 
NGÀY 
20/03/2017
17H50 ĐẾN
19H20
2 - 4 -6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

MINH 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
T86 THỨ 3 
NGÀY
21/03/2017
17H50 ĐẾN
19H20
3- 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

TRANG C 1.400.000 VND/ 22 BUỔI
T87 THỨ 3 
NGÀY 
11/04/2017
19H45 ĐẾN
21H15
3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

TRANG A  1.400.000 VND/ 22 BUỔI
T90 THỨ 2 
NGÀY 
24/04/2017
17H50 ĐẾN
19H20
2 - 4 -6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

DUNG  1.400.000 VND/ 22 BUỔI


I. Lịch khai giảng lớp tiếng Trung quyển 3


A. Các lớp tiếng Trung buổi tối :

B. Các lớp tiếng Trung ban ngày :

 

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Lớp học tiếng Trung online
Lớp học tiếng Trung online
26/02/2017 - 260026 lượt xem
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
22/02/2017 - 8156 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
22/02/2017 - 641 lượt xem
Bình luận Facebook
Bình luận Google