Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N31 : khai giảng thứ 6 ngày 09/10/2015 học 15h đến 16h30 thứ 2-4-6 ( còn 03 chỗ )

T46: khai giảng THỨ 4  ngày 21/10/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 2-4-6   ( còn 04 chỗ ).

T47: khai giảng THỨ 5  ngày 19/11/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN   ( còn 05 chỗ ).

T48: khai giảng THỨ 5  ngày 26/11/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 3-5-CN   ( còn 08 chỗ ).
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu