Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 

N26 : khai giảng thứ 3 ngày 05/05/2015 học 15h đến 16h30 thứ 3-5 -7 ( còn 03  chỗ )


T29: khai giảng THỨ 6     ngày 08/05/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 2-4-6  ( còn 03 chỗ )


T30: khai giảng THỨ 2  ngày 27/05/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 2-4-6  ( còn 04 chỗ ).
 

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube  Dương Châu và cô A MEI ( người Trung Quốc )