Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N30 : khai giảng thứ 3 ngày 08/09/2015 học 10h đến 11h30 thứ 3-5-7 ( còn 02  chỗ )
 
T42: khai giảng THỨ 4  ngày 09/09/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 2-4-6  ( còn 03 chỗ ).

T43: khai giảng THỨ 5  ngày 24/09/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN   ( còn 04 chỗ )
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube  Dương Châu