Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N29: khai giảng THỨ 7 ngày 01/08/2015 lịch học 15h00 đến 16h30 thứ 7-CN (còn 02 chỗ).

T39: khai giảng THỨ 5  ngày 13/08/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN   ( còn 04 chỗ ).

 

N30 : khai giảng thứ 7 ngày 29/08/2015 học 10h đến 11h30 thứ 3-5-7 ( còn 03  chỗ )

 

 

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube  Dương Châu