Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 
N28 : khai giảng thứ 6 ngày 10/07/2015 học 10h đến 11h30 thứ 2-4-6 ( còn 03  chỗ )


T36: khai giảng THỨ 3  ngày 14/07/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 3-5-CN   ( còn 03 chỗ ).


T37: khai giảng THỨ 6  ngày 31/07/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 2-4-6  ( còn 04 chỗ ).


Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube  Dương Châu