Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 

A26: khai giảng THỨ 6  ngày 03/04/2015 lịch học 17h50 đến  19h20  thứ 2-4-6   ( còn 01 chỗ ).
 

A27: khai giảng THỨ 3  ngày 14/04/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN   ( còn 03 chỗ )


N26 : khai giảng thứ 3 ngày 28/04/2015 học 15h đến 16h30 thứ 3-5 -7( còn 03  chỗ )

 

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube  Dương Châu