Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T6: Khai giảng THỨ 4 ngày 5/04/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 08 chỗ trống)

T7: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 23/04/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 12 chỗ trống)

N51: Khai giảng THỨ 6 ngày 14/04/2017 lịch học 15h00 đến 16h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ trống)

CT7: Khai giảng THỨ 3 ngày 11/04/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT8: Khai giảng THỨ 6 ngày 14/04/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CN2: Khai giảng THỨ 2 ngày 24/04/2017 lịch học 15h00 đến 16h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ - Học tại Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang - Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội.
 

LỊCH KHAI GIẢNG
LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 4 - 汉语初四班

24/08/2013 - 228761 lượt xem
 
 

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 4


( Cập nhật ngày 23/03/2017 ) 
 

Lớp Học Hán ngữ 4 ban ngày
 

LỚP

KHAI GIẢNG 

THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 

GIÁO VIÊN 

HỌC PHÍ 
N45 THỨ 5
NGÀY
11/05/2017
10H ĐẾN 11H30

- Hán 04 (bộ 6 quyển)

- HSK 03

MINH 1.400.000VND
22 BUỔI

 

 

Lớp Học Hán ngữ 4  buổi tối

 
LỚP

KHAI GIẢNG 

THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 

GIÁO VIÊN 

HỌC PHÍ 
T77 THỨ 2
NGÀY 
03/04/2017
19H45 ĐẾN
21H15
2 - 4 - 6

- Hán 04 (bộ 6 quyển)

- HSK 03

TRANG A 1.400.000VND/ 22 BUỔI
T78 THỨ 5 
NGÀY 
30/03/2017
17H50 ĐẾN 19H20
3 - 5  - CN

- Hán 04 (bộ 6 quyển)

- HSK 03

THỦY 1.400.000VND/ 22 BUỔI
T79 THỨ 3 
NGÀY 
11/04/2017
19H45 ĐẾN
21H15
3 - 5 - CN

- Hán 04 (bộ 6 quyển)

- HSK 03

TÙNG 1.400.000VND/ 22 BUỔI
T80 THỨ 2
NGÀY 
17/04/2017
17H50 ĐẾN 19H20
2 - 4  - 6

- Hán 04 (bộ 6 quyển)

- HSK 03

TÙNG 1.400.000VND/ 22 BUỔI
T84 THỨ 2
NGÀY
08/05/2017
19H45 ĐẾN
21H15
2 - 4 - 6

- Hán 04 (bộ 6 quyển)

- HSK 03

THỦY 1.400.000VND/ 22 BUỔI

I.Lịch khai giảng lớp tiếng Trung quyển 4

 
A.Các lớp tiếng Trung buổi tối :
 
B.Các lớp tiếng Trung ban ngày :
 
 

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
23/03/2017 - 8451 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
23/03/2017 - 945 lượt xem
Hán Ngữ 3 - 汉语初三班
Hán Ngữ 3 - 汉语初三班
23/03/2017 - 2818 lượt xem
Bình luận Facebook
Bình luận Google