Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400)

 

T14: Khai giảng THỨ 2 ngày 01/07/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

T15: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 07/07/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 04 chỗ trống)

T16: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 14/07/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

T17: Khai giảng THỨ 6 ngày 26/07/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 
(còn 06 chỗ trống)

N73*: Khai giảng THỨ 7 ngày 29/06/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 03 chỗ trống)


Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)
 

CT69*: Khai giảng THỨ 5 ngày 20/06/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ trống)

CT70*: Khai giảng THỨ 4 ngày 26/06/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 04 chỗ trống)

CT71: Khai giảng THỨ 5 ngày 04/07/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 05 chỗ trống)

CT72: Khai giảng THỨ 6 ngày 05/07/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 06 chỗ trống)

CN22*: Khai giảng THỨ 3 ngày 25/06/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 03 chỗ trống)

CN23: Khai giảng THỨ 4 ngày 17/07/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 10 chỗ trống)

HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

25/08/2013 - 114419 lượt xem

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 24/06/2019

Học phí Hán ngữ 3 là 1.800.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ sau Tết âm lịch 2019)
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
N69

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 7

13/07/2019

10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG B
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
N70

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

21/08/2019
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
 


Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T92*

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 2

24/06/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ THỦY 1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T96

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

21/07/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ HẰNG 1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T97

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 4

31/07/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH B
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T98

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 4

07/08/2019
19H45
ĐẾN
21H15


3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HƯƠNG
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T99

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 6

09/08/2019
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T100

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 3

13/08/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ TRÀ 1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T01

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 6

23/08/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HƯƠNG
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T02

HỌC TẠI

SỐ 10
NGÕ 156

HỒNG MAI
THỨ 3

03/09/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
T05

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

08/09/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
CT57*

HỌC TẠI
SỐ 335 
CẦU GIẤY
THỨ 2

01/07/2019
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ YÊN 1.800.000 VND/ 22 BUỔI
CT58*

HỌC TẠI
SỐ 335
CẦU GIẤY
THỨ 4

10/07/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

THÀNH
1.800.000 VND/ 22 BUỔI
CT59

HỌC TẠI
SỐ 335
CẦU GIẤY
THỨ 5

01/08/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ GIANG 1.800.000 VND/ 22 BUỔI


Các lớp học Hán ngữ 3 ban ngày :


N69 : Khai giảng THỨ 7 ngày 13/07/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

N70 : Khai giảng THỨ 4 ngày 21/08/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

Các lớp học Hán ngữ 3 buổi tối :

T92* : Khai giảng THỨ 2 ngày 24/06/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T96 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 21/07/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T97 : Khai giảng THỨ 4 ngày 31/07/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T98 : Khai giảng THỨ 4 ngày 07/08/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T99 : Khai giảng THỨ 6 ngày 09/08/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T100 : Khai giảng THỨ 3 ngày 13/08/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T01 : Khai giảng THỨ 6 ngày 23/08/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T02 : Khai giảng THỨ 3 ngày 03/09/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CT57*: Khai giảng THỨ 2 ngày 01/07/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 335 Cầu Giấy)

CT58*: Khai giảng THỨ 4 ngày 10/07/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 335 Cầu Giấy)

CT59: Khai giảng THỨ 5 ngày 01/08/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 335 Cầu Giấy)

Tham khảo thêm :Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                             Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
25/06/2019 - 1981 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
25/06/2019 - 22053 lượt xem
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
25/06/2019 - 113532 lượt xem
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G