Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

15 BÀI HỌC TIẾNG TRUNG SƠ CẤP MIỄN PHÍ -> ẤN ĐỂ HỌC

Cơ sở 1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội (SĐT 09.4400.4400)

T36: Khai giảng THỨ 4 ngày 11/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

T37: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 22/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 04 chỗ trống)

T38: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 02/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 07 chỗ trống)

N78*: Khai giảng THỨ 5 ngày 12/12/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 03 chỗ trống)

Cơ sở 2 : Tầng 4 số 25 ngõ 68 Cầu Giấy, Hà Nội (SĐT 09.8595.8595)
 

CT83* : Khai giảng THỨ 5 ngày 05/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 02 chỗ trống)

CT84 : Khai giảng THỨ 2 ngày 16/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)

CT85 : Khai giảng THỨ 6 ngày 27/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống)

CN27: Khai giảng THỨ 4 ngày 25/12/2019 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống)


HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG
HỌC TIẾNG TRUNG TẠI CẦU GIẤY - LỊCH KHAI GIẢNG

Hán Ngữ 3 - 汉语初三班

25/08/2013 - 1258 lượt xem

Lịch khai giảng lớp Hán Ngữ 3


Cập nhật ngày 25/11/2019

Học phí Hán ngữ 3 là 2.000.000vnd/22 buổi (Áp dụng từ 01/08/2019)
 

Lớp Hoc tieng trung ban ngày
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 

N74

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI

THỨ 6

20/12/2019
10H ĐẾN
11H30

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG B
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CN24

HỌC TẠI
SỐ 25
NGÕ 68
CẦU GIẤY
THỨ 7

18/1/2020
10H ĐẾN
11H30

3 - 5 - 7 

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY 

QUANG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
 


Học tiếng Hoa buổi tối
 

LỚP
KHAI GIẢNG 
THỜI GIAN HỌC  GIÁO TRÌNH 
GIÁO VIÊN 
HỌC PHÍ 
T15*

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

24/11/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TUYẾT ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T16*

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
CHỦ NHẬT

15/12/2019
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T17*

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 6

13/12/2019
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ TRÀ 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T19

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 5

26/12/2019
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ TRÀ 2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T20

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 5

02/01/2020
17H50
ĐẾN
19H20

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T21

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 6

03/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02TRANG B
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T22

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

08/01/2020
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY

TÙNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T24

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 4

29/01/2020
17H50
ĐẾN 19H20

 2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HẰNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
T25

HỌC TẠI
SỐ 10
NGÕ 156
HỒNG MAI
THỨ 2

27/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02HẰNG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT72*

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 4

11/12/2019
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

NGỌC ANH
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT73

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 2

06/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

TRANG A
2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT75

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 5

23/01/2020
19H45
ĐẾN
21H15

3 - 5 - CN

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

CÔ 

2.000.000 VND/ 22 BUỔI
CT76

HỌC TẠI
SỐ 68
CẦU GIẤY
THỨ 4

05/02/2020
17H50
ĐẾN
19H20

2 - 4 - 6

Hán 03 Mới (bộ 6 quyển)

- HSK 02

THẦY 

QUANG
2.000.000 VND/ 22 BUỔI


Các lớp học Hán ngữ 3 ban ngày :

N74 : Khai giảng THỨ 6 ngày 20/12/2019 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

CN24 : Khai giảng THỨ 7 ngày 18/1/2020 lịch học 10h00 - 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (học tại số 25 ngõ 68 CẦU GIẤY)

Các lớp học Hán ngữ 3 buổi tối :

T15* : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 24/11/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T16* : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 15/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T17* : Khai giảng THỨ 6 ngày 13/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T19 : Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 26/12/2019 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T20 : Khai giảng THỨ 5 ngày 02/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T21 : Khai giảng THỨ 6 ngày 03/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T22 : Khai giảng THỨ 4 ngày 08/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T24 : Khai giảng THỨ 4 ngày 29/01/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)

T25 : Khai giảng THỨ 2 ngày 27/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai)


CT72*: Khai giảng THỨ 4 ngày 11/12/2019 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT73: Khai giảng THỨ 2 ngày 06/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT75: Khai giảng THỨ 5 ngày 23/01/2020 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (học tại số 68 Cầu Giấy)

CT76: Khai giảng THỨ 4 ngày 5/2/2020 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (học tại số 68 Cầu Giấy)
 

Tham khảo thêm :Khóa học tiếng Trung tại Sài Gòn

                             Khóa học tiếng Trung tại Thanh Xuân Hà Đông

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
Hán Ngữ 4 - 汉语初四班
05/12/2019 - 64813 lượt xem
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
Hán ngữ 5 - 汉语初五班
04/12/2019 - 6783 lượt xem
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
Hán Ngữ 6 - 汉语初六班
25/11/2019 - 646 lượt xem
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400
1
Hỗ trợ online
G