Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T54: khai giảng THỨ 6 ngày 19/02/2016 (12/01/2016 âm lịch )  lịch học 17h50 đến 19h20 thứ
2-4-6 ( còn 04 chỗ )

T55: khai giảng THỨ 3  ngày 01/03/2016 lịch học 19h45 đến  21h15 thứ 3-5-CN ( còn 07 chỗ )

T56: khai giảng THỨ 3 ngày 15/03/2016   lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3-5-CN  ( còn 10 chỗ )
 

N35 : khai giảng THỨ 4 ngày 24/02/2016 học 15h đến 16h30 thứ 2-4-6 ( còn 06 chỗ )

N36 : khai giảng thứ 6 ngày 19/02/2016 (12 âm lịch ) học 10h đến 11h30 thứ 2-4-6 ( còn 06 chỗ )
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang  -  Đại học ngoại ngữ hà nội . 
HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP