Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T67: khai giảng THỨ 2 ngày 06/06/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 ( còn 04 chỗ )

T68: khai giảng THỨ 5 ngày 16/06/2016 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN ( còn 05 chỗ )

T69: khai giảng CHỦ NHẬT ngày 10/07/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN ( còn 05 chỗ )

T70: khai giảng THỨ 6 ngày 15/07/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 ( còn 04 chỗ )

N41 : khai giảng THỨ 4 ngày 29/06/2016 học 15h - 16h30 thứ 2 - 4 - 6 ( còn 07 chỗ )

N42 : khai giảng THỨ 6 ngày 29/07/2016 học 8h30 - 10h thứ 2 - 4 - 6 ( còn 07 chỗ )

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang  -  Đại học ngoại ngữ hà nội . 
 

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP