Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T75: Khai giảng THỨ 6 ngày 05/08/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6   (còn 06 chỗ)

T76: Khai giảng THỨ 3 ngày 16/08/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 10 chỗ)

T77: Khai giảng THỨ 2 ngày 29/08/2016 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ)

N43 : khai giảng THỨ 3 ngày 23/08/2016 lịch học 15h -16h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 04 chỗ)


N44 : khai giảng THỨ 7 ngày 24/09/2016 lịch học 15h -16h30 thứ 7 - Chủ nhật (còn 04 chỗ)

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang  -  Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. 
 

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP