Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

 

N25 : khai giảng thứ 6 ngày 03/04/2015 học 10h đến 11h30 thứ 2-4-6 ( còn 03 chỗ )A26: khai giảng THỨ 6  ngày 03/04/2015 lịch học 17h50 đến  19h20  thứ 2-4-6   ( còn 03 chỗ ).


A27: khai giảng THỨ 3  ngày 14/04/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN   ( còn 05 chỗ ).
 

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Phạm Dương Châu