Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Mã Vân và Vương Kiện Lâm giảng về xu thế phát triển trong tương lai

07/03/2016 - 3299 lượt xem
Chuỗi video cácbài phỏng vấn 1001 bộ óc siêu việt trên thế giới(Subviet) do trung tâm tiếng Trung uy tín nhất tại Hà NộiTIENGTRUNG.VN biên soạn. 

Mời các bạn nhớ cùng theo dõi video mới nhất của chúng tôi:

 
Mã Vân và Vương Kiện Lâm giảng về xu thế phát triển trong tương lai tại Liêu Ninh
 


Nội dung bài phát biểu vả Mã Vân và Vương Kiện Lâm:

Hôm nay, tôi hy vọng có cơ hội này
Chia sẻ cùng mọi người
Những suy nghĩ của tôi về tương lai
Bởi vì tôi tin một điều
Chỉ có suy nghĩ về tương lai
Chỉ có chú ý đến người trẻ
Chỉ có lắng nghe thế giới
Bạn mới nắm được tương lai
Alibaba không phải được xây dựng trong hai năm 
Mà là suy nghĩ của chúng tôi từ 15 năm trước
Kiên trì 15 năm
Mới đi đến ngày hôm nay
Bạn của ngày hôm nay
Thực ra là những suy nghĩ của 10 năm trước
Suy nghĩ và hành động trong 10 năm
Tạo thành bạn của ngày hôm nay
Cũng giống như vậy, bạn của 10 năm sau
Cũng chính là suy nghĩ và hành động của bạn trong hôm nay
Để tạo thành bạn của 10 năm sau
Doanh nghiệp như người
Cho nên, quá trình trưởng thành của một con người
Và quá trình trưởng thành của một doanh nghiệp, thực ra là như nhau
Mọi người nghĩ cho rõ những vấn đề của ngày hôm nay
Chính là: hôm nay bạn nghĩ cái gì
Hôm nay bạn kiên trì cái gì
Hôm nay bạn từ bỏ cái gì
Sẽ tạo dựng lên bạn của 10 năm sau
Và doanh nghiệp của bạn như thế nào
Thật ra, nếu nhìn xa hơn một chút
Hiện nay, có rất nhiều người đặc biệt quan tâm tới mạng Internet
Nhân loại có 3 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vĩ đại
Mọi người cũng biết, lần thứ nhất là cuộc cách mạng công nghiệp của nước Anh
Bắt đầu từ đầu máy hơi nước
Thật ra, khởi nguồn của việc đầu máy hơi nước xuất hiện
Là từ việc nhân loại bắt đầu đột phá khả năng của con người
Giúp bản thân thêm mạnh mẽ
Nước Anh đã nắm được cơ hội này
Trở thành đất nước sớm nhất, giỏi giang nhất
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 2
Cái chúng ta quan tâm là cách mạng năng lượng
Là nhân loại hy vọng sau khi mình trở nên mạnh mẽ
Có thể đi xa hơn
Có thể sử dụng được lâu hơn
Cho nên, lần này được khởi đầu từ điện và năng lượng
Nước Mỹ nắm bắt được cơ hội này
Trở thành đất nước mạnh nhất
Còn cuộc cách mạng này
Trên thực tế, gọi là cách mạng thông tin cũng được
Cách mạng dữ liệu cũng được
Cách mạng Internet cũng xong
Những từ ngữ này, mỗi người lại có một cách hiểu riêng
Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng
Cuộc cách mạng này là phóng to não người
Giúp trí tuệ con người tiến lên
Giúp thế giới này gia tăng trí tuệ
Cho nên đây là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hoàn toàn không giống nhau
Ảnh hưởng của nó đối với xã hội loài người là điều vượt quá sức tưởng tượng của mọi người
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đầu tiên là cách mạng công nghiệp
Mà sức ảnh hưởng to lớn đối với nhân loại
Đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người
Nhưng, những ảnh hưởng to lớn do cách mạng công nghiệp tạo ra
Chính là chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Cuộc cách mạng lần hai, ảnh hưởng to lớn mà năng lượng tạo ra là
Là chiến tranh thế giới lần thứ hai
Còn lần này, thế giới có nhiều thay đổi lớn
Ngày trước, giữa các nước
Vì những tài nguyên mạnh hơn, xa hơn, nhiều hơn
Còn lần này, xã hội loài người đã từ những phía đối lập nhau
Cướp những người giỏi nhất, những tài nguyên tốt nhất
Biến thành mâu thuẫn trong nội bộ đất nước
Phát triển của kinh tế xã hội
Xây dựng môi trường của nhân loại
Cho nên, xã hội vì cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần này
Sẽ biến thành xã hội tiến đến trí tuệ cao hơn
Cho nên, những tấn công của ngày hôm nay
So với chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai
Về tương đối, có thể coi là khá may mắn
Ngày nay, cải cách lớn nhất của chúng ta
Không phải là cải cách bên ngoài
Mà cải cách lớn nhất là cải cách trong nội bộ
Cũng có thể nói, hôm qua, chúng ta
Do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất, thứ hai
Tạo dựng lên những cơ chế chính sách
Và hệ thống suy nghĩ
Do sự khai phá trí tuệ con người
Sẽ chịu sự tấn công mạnh mẽ
Cái chúng ta cần suy nghĩ là: cải cách bản thân
Chứ không phải là thay đổi người khác
Cho nên, tôi cảm thấy
Hôm nay, chúng ta suy nghĩ về xu thế lớn trong tương lai
Trong xu thế lớn chung, là doanh nghiệp kinh tế thương mại, chúng ta nên làm gì
Thật ra, trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất
Sản sinh ra tổ chức thương mại là công xưởng
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai
Sản sinh ra tổ chức thương mại là công ty
Còn cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần này
Sản sinh ra kinh tế như thế nào
Phương thức tổ chức kinh tế như thế nào
Hy vọng mọi người ngồi đây sẽ suy nghĩ
Bởi vì phương thức tổ chức này
10 năm, 20 năm sau sẽ trở thành
Hình thức kinh tế chủ yếu của thế giới
Tôi cho rằng, đó là hình thức doanh nghiệp phẳng
Doanh nghiệp phẳng
Hiện nay không chỉ là công xưởng từ xưa
Chỉ phụ trách sản xuất
Đến thời kỳ năng lượng
Cần có công ty được sinh ra vì thương mại
Còn lần này, mạnh mẽ hơn
Do trí tuệ nâng cao
Cần nâng cao phục vụ
Nâng cao khả năng phuc vụ của bạn
Thêm vào đó là khả năng kinh doanh và phục vụ của bạn
Cho nên, toàn bộ kết cấu thương mai sẽ phát sinh thay đổi to lớn
Nếu như hệ thống Nhà nước của chúng ta
Môi trường xã hội
Những công xưởng vẫn dùng hệ thống quản lý năm xưa
Và suy nghĩ về công ty, đối mặt với doanh nghiệp của thời đại Internet
Tôi tin rằng mâu thuẫn giữa đôi bên sẽ ngày càng nhiều
Đau khổ cũng nhiều
Thật ra, gần đây tôi nghe thấy rất nhiều công ty nói rằng “Mạng Internet +”
Nhưng tôi thấy rằng, bọn họ không hoàn toàn
Rất nhiều người trong số họ vẫn dùng suy nghĩ công nghiệp trước đây
Để suy nghĩ về tương lai
Nhưng điều này cần một quá trình
Đây thực sự cần một quá trình
Hôm nay mà nói
Chúng ta lại nghĩ về một vấn đề khác
Cuộc cách mạng lần thứ nhất về công nghiệp, 
Mất khoảng 50 năm
Mới chính thức biến thành
Một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vĩ đại của nhân loại
Cuộc cách mạng lần thứ hai về năng lượng 
Cũng dùng gần 50 năm
Còn mạng Internet vừa mới qua năm thứ 20
30 năm tới
Mới là lúc nền kinh tế Internet phát huy tác dụng to lớn của nó
Cơ hội của 30 năm tới ở đâu
Hôm nay, tất cả chúng ta đang nghĩ về nó
Mạng Internet tấn công ngành nghề của bạn
Công ty của bạn, nghề nghiệp của bạn, thành phố của bạn
Đều bị tấn công mạnh mẽ
Nhưng, lúc nãy, khi ông Mã nói về việc ôm lấy sự thay đổi
Bạn nên thay đổi bản thân mình
Để thích hợp với tương lai
Cho nên, tôi cho rằng
Cơ hội trong tương lai ở
Có người gọi nó là “Mạng Internet +”
Đấy là đối với công ty Internet
Hiện nay, mọi người chúng ta nói rất nhiều về “Mạng Internet +”
“Mạng Internet +” là do các công ty Internet nói
Chúng ta nên nghĩ về việc cộng cái gì
Nhưng nhiều nhất, vẫn nên suuy nghĩ về việc cộng thêm vào kinh tế truyền thống
Kinh tế truyền thống nên cộng với mạng Internet
Cũng có thể nói, mạng Internet công với kinh tế truyền thống
Mới tương đương với những cơ hội trong xã hội to lớn trong tương lai
Không chỉ là tương lai
Tôi vừa nghe giám đốc Vương nói về 020
Bản than 020 là một giả thiết
Bởi vì suy nghĩ khởi nguồn của 020 là đi từ mức dưới lên mức trên
Có người nói như hổ them cánh
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con hổ có cánh
Đấy là trí tưởng tượng
Xe tăng mọc thêm cánh chắc gì đã là máy bay
Xe tăng là xe tăng
Chỉ có sự kết hợp toàn diện giữ máy bay và xe tăng
Mới có thể có tương lai
Cho nên, cái gọi là 020
Nền kinh tế truyền thống tự tưởng tượng rồi nói: có một ngày
Tôi có thể bay lên trời
Chỉ có sự kết hợp giữa hai bên
Lục quân, không quân, tăng thiết giáp, tên lửa phối hợp chiến đấu
Cho nên, tôi cho rằng cơ hội trong tương lai
Là sự hợp tác giữa chúng ta
Cùng nhau tạo dựng tương lại
Kinh tế Internet không phải kinh tế ảo
Kinh tế Internet chỉ có thể là người thắng cuộc nếu có thể kết hợp giữa kinh tế ảo và kinh tế thực
Không có một công ty Internet nào
Có thể tồn tại quá 3 năm (một cách dễ dàng)
Tồn tại qua 3 năm
Ba năm này là vô cùng gian khổ
Mọi người thấy công ty Internet thật biết cách kiếm tiền
Làm ăn không tối tý nào
Nhưng mọi người có nghĩ 
15 năm nay, những doanh nghiệp như chúng tôi
Doanh nghiệp như QQ
Doanh nghiệp như Google
Đã phải trả giá, tâm huyết, sai lầm lớn như thế nào
Đây là điều không ai có thể tưởng tượng được
Tôi thấy nhiều công xưởng
10 giờ tối, ngoài máy móc đang chạy
Không có một người nào làm việc
Nhưng công ty Internet
Mười một mười hai giờ đêm
Vẫn sáng đèn làm đêm
Ngành nào chuyên về ngành đó
Giám đốc Vương của Wanda nói về những điều này
Chúng ta ai cũng ngạc nhiên
Nhưng chúng ta bỏ 15 năm
Ở trong Internet
Thật ra Internet không chỉ đơn giản là kết nối mạng
Cho nên tôi cho rằng cơ hội tương lai
Là sự hợp tác giữa chúng ta
Cùng tạo dựng tương lai
Kinh tế Internet không phải kinh tế áo
Kinh tế Internet kết hợp kinh tế ảo và kinh tế thật với nhau
Mới thành người chiến thắng
Cho nên nói kinh tế ảo sẽ thắng
Hoặc kinh tế thật sẽ thắng
Dường như kinh tế thật đang rất tự hảo vì phê bình kinh tế ảo
Kinh tế ảo nói: kinh tế thật các anh nhà quê lắm
Thật ra, nền kinh tế Internet thực sự 
Là sự kết hợp giữa kinh tế thật và ảo
Mới được gọi là nền kinh tế ảo thực sự
Chỉ có kết hợp hai cái này
Mới thực sự thắng
Cho nên, ngành chế tạo cũng sẽ thay đổi nhiều trong tương lai
Máy móc trong tương lai biết suy nghĩ
Máy móc trong tương lai biết nói chuyện
Máy móc trong tương lai biết giao tiếp
Máy móc trong tương lai biết tưởng tượng
Trong tương lai 30 năm tới
Đây là biết hóa vĩ đại mà thế giới sẽ đối mặt
Cho nên các công ty Internet
Muốn tồn tại lâu dài, tồn tại được
Bắt buộc phải biến bản thân thành một kỹ thuật có ưu đãi rộng rãi
Bởi vì bản thân Internet là một kỹ thuật có ưu đãi rộng rãi
Cho nên, chúng ta ở trong tình cảnh này
Các doanh nghiệp đang ngồi đây
Bạn thực sự muốn phối hợp, cùng sát cánh chiến đấu
Thực sự muốn biến thành một doanh nghiệp 10 năm sau
Vẫn có thể
Là một doanh nghiệp tồn tại, trưởng thành và phát triển một cách khỏe mạnh
Phải đi từ suy nghĩ về tổ chức
Suy nghĩ về nhân lực, về văn hóa
Thay đổi bản thân ở hiện tại một cách triệt để
Cho nên tôi vừa nói
Bất kì một chuyển biến nào
Không phải doanh nghiệp nào cũng cần thay đổi
Nhưng mỗi doanh nghiệp đầu phải nâng cấp
Việc nâng cấp thực sự
Chính là ở nâng cấp nhân lực
Nâng cấp suy nghĩ, văn hóa
Vâng, cám ơn mọi người
Xin nhắc nhở một chút
(Anh nói) doanh nghiệp dưới mặt đấy không thể bay lên trời
Giống như máy bay
Tôi nói ông biết
Máy bay bay lên trời từ mặt đất
Cuối cùng vẫn phải hạ cánh xuống mặt đất
Nên tôi muốn nhắc anh
Năm ngoái, tôi và Baidu, QQ cùng thành lập một công ty
Có người đặt tên cho chúng tôi
Bảo chúng tôi gọi là Đằng Bách Vạn (Đằng một triệu)
Đáng ghét hơn nữa, có người còn đặt cho chúng tôi tên
Nói chúng tôi là Ngoạn  Đào Bảo (nghĩa là: chơi taobao)
Tôi hỏi anh
Thứ nhất anh có cho rằng chúng tôi sẽ chơi taobao không?
Thứ hai, giả sử ba người chúng tôi là Tiều Cái, Tống Giang và Ngô Dụng trên Lương Sơn Bạc
Bây giờ muốn kéo Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa anh nhập hội
Anh có lên Lương Sơn không
Bất kỳ một tổ chức nào
Đầu tiên phải hỏi có sứ mệnh gì
Có nguyện vọng gì
Có nhân sinh quan chung nào
Muốn đạt được kết quả gì
Chỉ có nhe thế này mới có thể thành lập một tổ chức tốt
108 tướng trên Lương Sơn
Tụ họp lại với mục đích chung là thay trời hành đạo
Nhân sinh quan chung của họ là nghĩa khí giang hồ, huynh đệ làm trọng
Những ấm ức
Điều đáng tiếc của họ
Không tạo dựng một nguyện vọng thực sự
Tôi cho rằng, vấn đề về tổ chức là ở đấy
Ba người các anh giống như một nhóm chắp vá
Anh Kiếm Lâm cần phải thay đổi hoàn toàn
Tiến hành chuyển đổi, tôi hiểu rất rõ
Về hai người còn lại, tôi thấy
Dù sao thì tôi cũng không bỏ tiền, bỏ ra ít tiền
Có người đầu tư vào Ali, tôi cũng rất vui
Cho nên tôi thấy, nếu như mọi người thực sự muốn
Vì sự rộng lớn của thị trường này
Liên kết với nhau có thể làm với một thị trường vô cùng rộng lớn
Bởi vì cơ hội thực sự của tương lai là ở
Nếu như Ali có có hội liên kết với Wanda
Liên kết được với một doanh nghiệp truyền thống như thế này
Mọi người đều hiểu là: mở mang tương lai
Tạo dựng tương lai
Chứ không phải là phòng ngự trên chiến trường
Chống đối trên chiến trường
Hoặc là tạo dựng lại cục diện cạnh tranh
Tôi cho rằng không suy nghĩ từ khía cạnh này
Bất kỳ sự hợp tác nào cũng là từ những đám người ô hợp

 

+++++++++++++++++++++++++

Địa chỉ học tiếng Trung uy tín tại Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn
*******
Hotline: 09. 4400. 4400 - 043.8636.528
Địa chỉ: Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội.

 

Nếu bạn cần trợ giúp trong việc tìm hiểu và các vấn đề chung liên quan đến việc học tiếng trung - Hãy truy cập website chính thức của trung tâm Tiếng Trung Tiengtrung.vn  với địa chỉ:

  • Tiengtrung.vn:             http://tiengtrung.vn


tại đây, chúng tôi cập nhật thường xuyên các bài học, tài liệu bằng video, hình ảnh hỗ trợ bạn học tiếng Trung hiệu quả nhất.


 Chúc các bạn học tốt tiếng Trung!
 
Bài giảng được biên soạn bởi thầy Phạm Dương Châu - CEO trung tâm Tiếng Trung Tiengtrung.vn.

Vui lòng ghi rõ nguồn khi  bạn chia sẻ các bài soạn tại website: tiengtrung.vn

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400