Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

942 câu thành ngữ tiếng trung - P45

29/11/2013 - 4033 lượt xem

942 câu thành ngữ tiếng trung - P45


881 Trống khoan múa khoan, trống mau múa mau 缓急 轻重

882 Trông mặt mà bắt hình dong ;trông mặt đặt tên 以 貌 取 人 yǐ mào qǔ rén

883 Trông mèo vẽ hổ 照 猫 画 虎 zhào māo huà hǔ

884 Trông mơ giải khát (ăn bánh vẽ) 望 梅 止 渴 wàng méi zhǐ kě

885 Trồng nứa ra lau 适得其反 shìdéqífǎn

886 Trồng sung ra vả 事半功倍 shìbàngōngbèi

887 Trở mình như cá rô rán 翻来覆去 fānláifùqù

Tham gia lớp học tieng trung giao tiep siêu vui luôn này các bạn ơi

888 Trở tay không kịp 措手不及 cuòshǒubùjí

889 Trứng để đầu đẳng 危如累卵 wēirúlěiluǎn`

890 Trứng khôn hơn rận (dạy khôn) 以 其 昏 昏 , 使 人 昭 昭 yǐ qí hūn hūn shǐ rén zhāo zhāo

891 Trước lạ sau quen 一 回 生 二 回 熟 yī huí shēng èr huí shú

892 Trước mặt là người, sau lưng là quỷ 当 面 是 人 , 背后 是 鬼 dāng / dàng miàn shì rén bèihòu shì guǐ

893 Trước sau như một 表里如一 , 一 如 既 往 biáolǐrúyī yī rú jì wǎng

894 Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ 惊弓之鸟 jīnggōngzhīniǎo

895 Uốn ba tấc lưỡi 三 寸 不 烂 之 舌 sān cùn bú / bù làn zhī shé

896 Uổng công vô ích, công cốc 徒劳 无 功 túláo wú gōng

897 Uống nước nhớ nguồn 饮水思源 yǐnshuǐsīyuán

898 Úp úp mở mở 半 吞 半 吐 bàn tūn bàn tù / tǔ

899 Ướt như chuột lột 落汤鸡 luòtāngjī

900 Vá chằng vá đụp 鹑 衣 百 结 chún yī bǎi jié / jiē zìqīqīrén

Chúc các bạn hoc tieng trung thật tốt

Tiengtrung.vn

CS1 : Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2 : Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy (Tầng 4)

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

hoc tieng hoa co ban

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

tiếng trung quốc cơ bản

 

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400