Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Học tiếng Trung qua bài hát -Chỉ vì quá yêu em-只是太爱你-Zhǐshì tài ài nǐ(Vietsub,pinyin)

27/05/2020 - 93748 lượt xem
Bài hát : "Chỉ vì quá yêu em" là 1 bài hát nổi tiếng do Trương Kính Hiên trình bày - 只是太爱你-Zhǐshì tài ài nǐ ( Vietsub,pinyin,remix )
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
Xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em
.
一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em
.
我知道这样不应该 也知道你会受伤害
wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
tôi biết rằng mình không nên như thế, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương
.
只是不想再让自己 对你太过依赖
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài
chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa
—–
我明白 你给的爱 是真实地存在
wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài
tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự tồn tại quá đỗi chân thật
.
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开
zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi
—–
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không
.
所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất
.
爱你都变成伤害你
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu
.
我们的爱快要窒息
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở
.
不是故意 只是太爱你
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi
—–
原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em
.
一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em
.
我知道这样不应该 也知道你会受伤害
wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
tôi biết rằng mình không nên như thế, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương
.
只是不想再让自己 对你太过依赖
zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài
chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa
—–
我明白 你给的爱 是真实地存在
wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài
tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự tồn tại quá đỗi chân thật
.
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开
zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi
—–
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không
.
所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất
.
爱你都变成伤害你
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu
.
我们的爱快要窒息
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở
.
不是故意 只是太爱你
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi
.
因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không
.
所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你
suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ
cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em tất cả những điều tốt đẹp nhất
.
爱你都变成伤害你
ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu
.
我们的爱快要窒息
wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở
.
不是故意 只是太爱你
bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

 

Bài hát Chỉ vì quá yêu em - lời Trung


原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
.
我知道这样不应该 也知道你会受伤害

只是不想再让自己 对你太过依赖

我明白 你给的爱 是真实地存在

只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

爱你都变成伤害你

我们的爱快要窒息

不是故意 只是太爱你

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了

一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐

我知道这样不应该 也知道你会受伤害

只是不想再让自己 对你太过依赖

我明白 你给的爱 是真实地存在
.
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

所以我今生才会 那么努力 把最好的给你

爱你都变成伤害你

我们的爱快要窒息

不是故意 只是太爱你

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你

所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你

爱你都变成伤害你

我们的爱快要窒息

不是故意 只是太爱你

 

Bài hát Chỉ vì quá yêu em - phiên âm


Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle

yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè

wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài

zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài

zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle

yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè

wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài

zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ duì nǐ tàiguò yīlài

wǒ míngbái nǐ gěi de ài shì zhēnshí dì cúnzài

zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

yīnwèi wǒ bù zhīdào xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ

suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ

ài nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ

wǒmen de ài kuàiyào zhìxí

bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ

 

Bài hát Chỉ vì quá yêu em - lời Việt


Xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em

chỉ trong khoảnh khắc lơ là đã bị nỗi cô đơn gặm nhấm mất niềm vui khi yêu em

tôi biết rằng mình không nên như thế, cũng biết rõ sẽ khiến cho em chịu tổn thương

chẳng qua tôi không muốn bản thân quá ỷ lại vào em thêm lần nữa

tôi hiểu rõ tình yêu em trao là sự tồn tại quá đỗi chân thật

nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

xin thứ lỗi cho tôi vì đã say đến thế này, cũng bởi vì tôi thật sự rất nhớ em

nhưng tôi lại không biết thế nào mới gọi là yêu, cho nên mới có thể để cho em ra đi

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em những điều tốt đẹp nhất

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

bởi vì tôi không biết đến kiếp sau mình có còn được gặp lại em hay không

cho nên trong kiếp này tôi mới cố gắng hết mình để trao em tất cả những điều tốt đẹp nhất

tình yêu dành cho em đều biến thành tổn thương mà em phải chịu

tình yêu của hai ta khiến em như nghẹt thở

tôi nào đâu cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400