Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T75: Khai giảng THỨ 6 ngày 05/08/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6   (còn 06 chỗ)

T76: Khai giảng THỨ 3 ngày 16/08/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 10 chỗ)

T77: Khai giảng THỨ 2 ngày 29/08/2016 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 12 chỗ)

T78: Khai giảng THỨ 5 ngày 08/09/2016 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 13 chỗ)

T79: Khai giảng THỨ 3 ngày 20/09/2016 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 14 chỗ)

N42 : khai giảng THỨ 6 ngày 29/07/2016 học 8h30 - 10h thứ 2 - 4 - 6 (còn 04 chỗ)
 
N43 : khai giảng THỨ 3 ngày 30/08/2016 lịch học 15h -16h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 04 chỗ)

Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang  -  Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội.