Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

[Hoàn Châu Cách Cách] Có một cô gái - 有一个姑娘 - Yǒu yī gè gū niang(Vietsub,pinyin)

17/08/2013 - 7075 lượt xem
Bài hát : "Có một cô gái" là 1 bài hát nổi tiếng trong phim Hoàn Châu Cách Cách do Triệu Vy trình bày - 有一个姑娘 - Yǒu yī gè gū niang ( Vietsub,pinyin,remix )
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng
Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng
Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

没事吵吵小架反正醒著也是醒著
méi shì chāo chao xiǎo jià fǎn zhèng xǐng zhù yě shì xǐng zhù
Thích cãi nhau vặt ,  mặc dù đã tỉnh rồi

没事说说小谎反正闲著也是闲著
méi shì shuō shuō xiǎo huǎng fǎn zhèng xián zhù yě shì xián zhù
Và còn hay bịa chuyện những lúc nhàn rỗi

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng
Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng
Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

喔~是哪个姑娘呀
wō ~ shì nǎ gè gū niang ya
Ha..ha…đó là cô gái nào vậy…

ha~我就是这个姑娘(啊)
ha ~ wǒ jiù shì zhè ge gū niang ( ā )
Ha…Chính tôi là cô gái ấy đấy

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪
zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng
Suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯
yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng
Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

还曾山山水水敢爱敢恨走四方
hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng
Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪
zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng
Suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯
yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng
Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

 还曾山山水水敢爱敢恨走四方
hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng
Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

更曾轰轰烈烈拼死拼活爱一场
gèng céng hōng hōng liè liè pīn sǐ pīn huó ài yì chǎng
Đã từng oanh oanh liệt liệt, liều chết để yêu

我就是这个姑娘
wǒ jiù shì zhè ge gū niang
Tôi chính là cô gái ấy đấy

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng
Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng
Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

没事弹弹琵琶反正醒著也是醒著
méi shì tán tán pí pá fǎn zhèng xǐng zhù yě shì xǐng zhù
Thích gãy đàn tì bà, mặc dù đã tỉnh rồi

没事打扮打扮反正闲著也是闲著
méi shì dǎ bàn dǎ bàn fǎn zhèng xián zhù yě shì xián zhù
Và còn hay ngắm vuốt trang điểm những lúc nhàn rỗi

嘿整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪
hēi zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng
Ha..ha.. suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯
yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng
Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

还曾山山水水敢爱敢恨走四方
hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng
Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪
zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng
Suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯
yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng
Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

还曾山山水水敢爱敢恨走四方
hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng
Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

更曾轰轰烈烈拼死拼活爱一场
gèng céng hōng hōng liè liè pīn sǐ pīn huó ài yì chǎng
Đã từng oanh oanh liệt liệt, liều chết để yêu

我就是这个姑娘
wǒ jiù shì zhè ge gū niang
Tôi chính là cô gái ấy đấy

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng
Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂
yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng
Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

我就是这个姑娘嘿
wǒ jiù shì zhè ge gū niang hēi
Tôi chính là cô gái ấy đấy (Ha..ha..)


Bài hát Có một cô gái - lời Trung

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂

没事吵吵小架反正醒著也是醒著

没事说说小谎反正闲著也是闲著

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂

喔~是哪个姑娘呀 

ha~我就是这个姑娘(啊)

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯

还曾山山水水敢爱敢恨走四方

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯

还曾山山水水敢爱敢恨走四方

更曾轰轰烈烈拼死拼活爱一场

我就是这个姑娘

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂

没事弹弹琵琶反正醒著也是醒著

没事打扮打扮反正闲著也是闲著

嘿整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯

还曾山山水水敢爱敢恨走四方

整天嘻嘻哈哈遇到风儿就起浪

也曾迷迷糊糊大祸小祸一起闯

还曾山山水水敢爱敢恨走四方

更曾轰轰烈烈拼死拼活爱一场

我就是这个姑娘

有一个姑娘她有一些任性她还有一些嚣张

有一个姑娘她有一些叛逆她还有一些疯狂

我就是这个姑娘嘿


Bài hát Có một cô gái - phiên âmyǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng

méi shì chāo chao xiǎo jià fǎn zhèng xǐng zhù yě shì xǐng zhù

méi shì shuō shuō xiǎo huǎng fǎn zhèng xián zhù yě shì xián zhù

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng

wō ~ shì nǎ gè gū niang ya

ha ~ wǒ jiù shì zhè ge gū niang ( ā )

zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng

yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng

hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng

zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng

yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng

hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng

gèng céng hōng hōng liè liè pīn sǐ pīn huó ài yì chǎng

wǒ jiù shì zhè ge gū niang

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng

méi shì tán tán pí pá fǎn zhèng xǐng zhù yě shì xǐng zhù

méi shì dǎ bàn dǎ bàn fǎn zhèng xián zhù yě shì xián zhù

hēi zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng

yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng

hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng

zhěng tiān xī xī hā hā yù dào fēng ér jiù qǐ làng

yě céng mí mí hu hú dà huò xiǎo huò yì qǐ chuǎng

hái céng shān shān shuǐ shuǐ gǎn ài gǎn hèn zǒu sì fāng

gèng céng hōng hōng liè liè pīn sǐ pīn huó ài yì chǎng

wǒ jiù shì zhè ge gū niang

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē rén xìng tā hái yǒu yì xiē xiāo zhāng

yǒu yí gè gū niang tā yǒu yì xiē pàn nì tā hái yǒu yì xiē fēng kuáng

wǒ jiù shì zhè ge gū niang hēi


Bài hát Có một cô gái - lời ViệtCó một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

Thích cãi nhau vặt ,  mặc dù đã tỉnh rồi

Và còn hay bịa chuyện những lúc nhàn rỗi

Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

wō ~ shì nǎ gè gū niang ya

Ha..ha…đó là cô gái nào vậy…

Ha…Chính tôi là cô gái ấy đấy

Suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

Suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

Đã từng oanh oanh liệt liệt, liều chết để yêu

Tôi chính là cô gái ấy đấy

Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

Thích gãy đàn tì bà, mặc dù đã tỉnh rồi

Và còn hay ngắm vuốt trang điểm những lúc nhàn rỗi

Ha..ha.. suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

Suốt ngày cười vui, và hay gây chuyện

Đã từng mơ hồ, bất chấp hoạ tai

Đã từng du ngoạn bốn phương, dám yêu dám hận

Đã từng oanh oanh liệt liệt, liều chết để yêu

Tôi chính là cô gái ấy đấy

Có một cô gái, tính khí hơi ngang bướng, lại hung hăng

Có một cô gái, tính tình ngỗ nghịch, lại khá ngông cuồng

Tôi chính là cô gái ấy đấy (Ha..ha..)

 

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400