Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Học tiếng Trung qua bài hát - Giây phút êm đềm - 別說我的 - Bié shuō wǒ de(Vietsub,pinyin)

18/08/2013 - 5345 lượt xem
Bài hát : "Giây phút êm đềm" là 1 bài hát nổi tiếng - 別說我的 - Bié shuō wǒ de ( Vietsub,pinyin,remix )
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt一个人在这个夜里
yī gè rén zài zhè gè yè lǐ 
Một người trong đêm nay

 孤单得难以入睡
gū dān dé nán yǐ rù shuì 
Cô đơn đến khó lòng chợp mắt

真的想找个人来陪
zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi 
Thật sự rất muốn tìm một người đến bầu bạn

不愿意一个人喝醉
bù yuàn yì yī gè rén hē zuì 
Không muốn uống say một mình

醉了以后就会流泪
zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi 
Say rồi sẽ khóc

数着你给的伤悲
shù zhe nǐ gěi de shāng bēi 
Đếm những nỗi đau mà em mang lại

为什么你总让我憔悴
wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì 
Tại sao em luôn khiến cho tôi phải khốn khổ

别说我的眼泪你无所谓
bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi 
Đừng nói rằng nước mắt của an hem không hề bận tâm

看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại

哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh

我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi

伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện

爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 
tình yêu dành choa em anh không hối hận

只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội

让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 
để anh theo đuổi để anh bay đi

毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi

需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi 
cần em an ủi

一个人在这个夜里
yī gè rén zài zhè gè yè lǐ 
Một người trong đêm nay

 孤单得难以入睡
gū dān dé nán yǐ rù shuì 
Cô đơn đến khó lòng chợp mắt

真的想找个人来陪
zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi 
Thật sự rất muốn tìm một người đến bầu bạn

不愿意一个人喝醉
bù yuàn yì yī gè rén hē zuì 
Không muốn uống say một mình

醉了以后就会流泪
zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi 
Say rồi sẽ khóc

数着你给的伤悲
shù zhe nǐ gěi de shāng bēi 
Đếm những nỗi đau mà em mang lại

为什么你总让我憔悴
wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì 
Tại sao em luôn khiến cho tôi phải khốn khổ

别说我的眼泪你无所谓
bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi 
Đừng nói rằng nước mắt của an hem không hề bận tâm

看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại

哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh

我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi

伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện

爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 
tình yêu dành choa em anh không hối hận

只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội

让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 
để anh theo đuổi để anh bay đi

毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi

需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi 
cần em an ủi

看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại

哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh

我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi

伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện

爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 
tình yêu dành choa em anh không hối hận

只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội

让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 
để anh theo đuổi để anh bay đi

毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi

需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi 
cần em an ủi


Bài hát Giây phút êm đềm - lời Trung


 
一个人在这个夜里

 孤单得难以入睡

真的想找个人来陪

不愿意一个人喝醉

醉了以后就会流泪

数着你给的伤悲

为什么你总让我憔悴

别说我的眼泪你无所谓

看我流泪 你头也不回

哭过了泪干了心变成灰

我想要的美 你还不想给

伤了的我的心怎去面对

爱给了你 我不后悔

只希望你给我一次机会

让我去追 让我去飞

毕竟爱过的心需要安慰

需要你安慰

一个人在这个夜里

 孤单得难以入睡

真的想找个人来陪

不愿意一个人喝醉

醉了以后就会流泪

数着你给的伤悲

为什么你总让我憔悴

别说我的眼泪你无所谓

看我流泪 你头也不回

哭过了泪干了心变成灰

我想要的美 你还不想给

伤了的我的心怎去面对

爱给了你 我不后悔

只希望你给我一次机会

让我去追 让我去飞

毕竟爱过的心需要安慰

需要你安慰

看我流泪 你头也不回

哭过了泪干了心变成灰


我想要的美 你还不想给

伤了的我的心怎去面对

爱给了你 我不后悔

只希望你给我一次机会

让我去追 让我去飞

毕竟爱过的心需要安慰

需要你安慰


Bài hát Giây phút êm đềm - phiên âmyī gè rén zài zhè gè yè lǐ 

gū dān dé nán yǐ rù shuì 

zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi 

bù yuàn yì yī gè rén hē zuì 

zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi 

shù zhe nǐ gěi de shāng bēi 

wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì 

bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi 

kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 

kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 

wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 

shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 

ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 

zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 

ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 

bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 

xū yào nǐ ān wèi 

yī gè rén zài zhè gè yè lǐ 

gū dān dé nán yǐ rù shuì 

zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi 

bù yuàn yì yī gè rén hē zuì 

zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi 

shù zhe nǐ gěi de shāng bēi 

wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì 

bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi 

kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 


kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 

wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 

shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 

ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 

zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 

ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 

bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 

xū yào nǐ ān wèi 

kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 

kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 

wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 

shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 

ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 

zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 

ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 

bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 

xū yào nǐ ān wèi 


Bài hát Giây phút êm đềm - lời ViệtXa em đã lâu chưa gặp em

Từ ngày, ngày em bước đi theo người

Anh đã biết nỗi khao khác, mõi mòn.

Rồi một ngày, một ngày thiếu vắng em

Anh đã biết tự tập sống cho riêng mình

Bù em không yêu anh hay không còn bên anh

Dù ta chia tay nhau nhưng anh vẫn chờ em.

[ĐK]:

Giấc mơ ngày qua, những giấc mơ bình yên

Được yêu, được ôm em, xiết em trong vòng tay

Dẫu biết là giấc mộng, tình cũng đã lỡ làng

Vắng em từ đây nhưng tim anh vẫn không quên.

Mãi yêu mình em, vẫn mãi yêu mình em

Dù cho phải xa nhau cách chia đôi tình ta

Anh vẫn mong chờ, anh vẫn mong đợi

Anh vẫn hoài nhớ, yêu em mãi suốt cuộc đời

Những giây phút êm đềm.


Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400