Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

A13: khai giảng THỨ 4    ngày 24/09/2014 lịch học 19h45 đến  21h15   thứ 2-4-6  ( còn 02
chỗ ).

 
N20 : khai giảng thứ 2 ngày 29/09/2014 học 15h đến 16h30 thứ 2-4-6  ( còn 03 chỗ )

 
A14: khai giảng THỨ 4    ngày 14/10/2014 lịch học 17h50 đến 19h20   thứ 2-4-6  ( còn 04 chỗ ).

A15: khai giảng THỨ 3    ngày 28/10/2014 lịch học 19h45 đến  21h15   thứ 3-5-CN  ( còn 05 chỗ ).
CHỦ ĐỀ HỌC TIẾNG TRUNG

HỌC TIẾNG TRUNG - BÀI 4 HÁN NGỮ 1

27/11/2013 - 2563 lượt xem
HỌC TIẾNG TRUNG - BÀI 4 HÁN NGỮ 1 

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các tin liên quan:

Mục lục các chủ đề học tiếng Trung giao tiếp (28/09/2019)CLIP HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ (04/12/2014)TÔI CŨNG NGHĨ VẬY (12/09/2014)