Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Học tiếng Trung qua bài hát - Bến tàu biệt ly - 离别的车站 - Líbié de chēzhàn(Vietsub,pinyin)

18/08/2013 - 6473 lượt xem
Bài hát : "Chuyến tàu ly biệt" là 1 bài hát nổi tiếng do Triệu Vy trình bày - 离别的车站 - Líbié de chēzhàn ( Vietsub,pinyin,remix )
Chữ cứng, phiên âm tiếng Trung, lời Việt


当你紧紧握着我的手
dāng nǐ jǐn jǐn wò zhe wǒ de shǒu
Lúc em nắm chặt lấy tay anh

再三说着珍重珍重
zài sān shuō zhe zhēn zhòng zhēn zhòng
Nhắc đi nhắc lại phải trân trọng trân trọng

当你深深看着我的眼
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn
Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh

再三说着别送别送
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng
Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn

当你走上离别的车站
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn
Lúc em đi lên bến xe li biệt

我终于不停的呼唤呼唤
wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn
tôi cuối cùng không ngừng gọi theo

眼看你的车子越走越远
yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn
mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa

我的心一片凌乱凌乱
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn
trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang

千言万语还来不及说
qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō
ngàn vạn lời chưa kịp nói

我的泪早已泛滥泛滥
wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn
sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn

从此我迷上了那个车站
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn
từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó

多少次在那儿痴痴的看
duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn
biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn

离别的一幕总会重演
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn
cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện

你几乎把手儿挥断挥断
nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn
em dường như vẫy tay không ngừng

何时列车能够把你带回
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí
đến khi nào xe có thể đem em quay trở về

我在这儿痴痴的盼
wǒ zài zhèr chī chī de pàn
tôi ở đây si ngốc đợi em

你身在何方我不管不管
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn
cho dù em đang ở nơi đâu

请为我保重千万千万
qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn
xin hãy vì tôi mà bảo trọng
 
当你深深看着我的眼
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn
Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh

再三说着别送别送
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng
Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn

当你走上离别的车站
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn
Lúc em đi lên bến xe li biệt

我终于不停的呼唤呼唤
wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn
tôi cuối cùng không ngừng gọi theo

眼看你的车子越走越远
yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn
mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa

我的心一片凌乱凌乱
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn
trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang

千言万语还来不及说
qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō
ngàn vạn lời chưa kịp nói

我的泪早已泛滥泛滥
wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn
sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn

从此我迷上了那个车站
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn
từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó

多少次在那儿痴痴的看
duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn
biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn

离别的一幕总会重演
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn
cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện

你几乎把手儿挥断挥断
nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn
em dường như vẫy tay không ngừng

何时列车能够把你带回
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí
đến khi nào xe có thể đem em quay trở về

我在这儿痴痴的盼
wǒ zài zhèr chī chī de pàn
tôi ở đây si ngốc đợi em

你身在何方我不管不管
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn
cho dù em đang ở nơi đâu

请为我保重千万千万
qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn
xin hãy vì tôi mà bảo trọng


Bài hát Chuyến tàu ly biệt - lời Trung当你紧紧握着我的手

再三说着珍重珍重

当你深深看着我的眼

再三说着别送别送

当你走上离别的车站

我终于不停的呼唤呼唤

眼看你的车子越走越远

我的心一片凌乱凌乱

千言万语还来不及说

我的泪早已泛滥泛滥

从此我迷上了那个车站

多少次在那儿痴痴的看

离别的一幕总会重演

你几乎把手儿挥断挥断

何时列车能够把你带回

我在这儿痴痴的盼

你身在何方我不管不管

请为我保重千万千万 

当你深深看着我的眼

再三说着别送别送

当你走上离别的车站

我终于不停的呼唤呼唤

眼看你的车子越走越远

我的心一片凌乱凌乱

千言万语还来不及说

我的泪早已泛滥泛滥

从此我迷上了那个车站

多少次在那儿痴痴的看

离别的一幕总会重演

你几乎把手儿挥断挥断

何时列车能够把你带回

我在这儿痴痴的盼

你身在何方我不管不管

请为我保重千万千万


Bài hát Chuyến tàu ly biệt - phiên âmdāng nǐ jǐn jǐn wò zhe wǒ de shǒu

zài sān shuō zhe zhēn zhòng zhēn zhòng

dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn

zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng

dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn

wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn

yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn

wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn

qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō

wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn

cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn

duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn

lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn

nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn

hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí

wǒ zài zhèr chī chī de pàn

nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn

qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn

dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn

zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng

dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn

wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn

yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn

wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn

qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō

wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn

cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn

duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn

lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn

nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn

hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí

wǒ zài zhèr chī chī de pàn

nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn

qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn


Bài hát Chuyến tàu ly biệt - lời Việt


Lúc em nắm chặt lấy tay anh

Nhắc đi nhắc lại phải trân trọng trân trọng

Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh


Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn

Lúc em đi lên bến xe li biệt

tôi cuối cùng không ngừng gọi theo

mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa

trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang


ngàn vạn lời chưa kịp nói


sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn

từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó

biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn


cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện

em dường như vẫy tay không ngừng

đến khi nào xe có thể đem em quay trở về


tôi ở đây si ngốc đợi em

cho dù em đang ở nơi đâu

xin hãy vì tôi mà bảo trọng


 Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh

Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn

Lúc em đi lên bến xe li biệt


tôi cuối cùng không ngừng gọi theo


mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa


trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang


ngàn vạn lời chưa kịp nói


sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn


từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó


biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn


cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện


em dường như vẫy tay không ngừng


đến khi nào xe có thể đem em quay trở về


tôi ở đây si ngốc đợi em


cho dù em đang ở nơi đâu

xin hãy vì tôi mà bảo trọng

Xem thêm: 
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400