Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

TẠI NGÂN HÀNG

01/07/2014 - 7276 lượt xem

Các mẫu hội thoại khi làm thủ tục tại ngân hàng ở Trung Quốc


Xem Thêm : hoc tieng trung quoc co ban qua video tại đây.
 
我要开账户。
Wǒ yào kāi zhànghù.
Tôi muốn mở tài khoản.
 
我想开一个账户。
Wǒ xiǎng kāi yí ge zhànghù.
Tôi muốn mở một tài khoản.
 
请给我办一个取钱方便的。
Qǐng gěi wǒ bàn yí ge qǔ qián fāngbiàn de.
Làm ơn làm cho tôi loại để tiện rút tiền.
 
我想办可以自由存取的。
Wǒ xiǎng bàn kěyǐ zìyóu cúnqǔ de.
Tôi muốn lập tài khoản có thể gửi và rút tiền tự do.
 
把卡也一起办了吧。
Bǎ kǎ yě yìqǐ bàn le ba.
Cũng làm luôn cả thẻ đi.
 
我想办一个信用卡。
Wǒ xiǎng bàn yí ge xìnyòngkǎ.
Tôi muốn làm thẻ tín dụng.
 
我想开个储蓄账户。
Wǒ xiǎng kāi ge chǔxù zhànghù.
Tôi muốn mở tài khoản tiết kiệm.
 
我想开一个活期存款账户。
Wǒ xiǎng kāi yí ge huóqī cúnkuǎn zhànghù.
Tôi muốn mở tài khoản gửi tiền không kỳ hạn.
 
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn
 
我想存一笔钱。
Wǒ xiǎng cún yì bǐ qián.
Tôi muốn gửi một khoản tiền.
 
我想把钱转到储蓄账户上。
Wǒ xiǎng bǎ qián zhuǎn dào chǔxù zhànghù shàng.
Tôi muốn chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm.
 
那就办普通储蓄吧。
Nà jiù bàn pǔtōng chǔxù ba.
Thế thì gửi tiết kiệm bình thường vậy.
 
我要一年的定期存款。
Wǒ yào yì nián de dìngqī cúnkuǎn.
Tôi muốn gửi tiền định kỳ một năm.
 
我想存定期存款。
Wǒ xiǎng cún dìngqī cúnkuǎn.
Tôi muốn gửi tiền theo hình thức định kỳ.
 
我想取钱。
Wǒ xiǎng qǔ qián.
Tôi muốn rút tiền.
 
我想把钱从我的账户上取出来。
Wǒ xiǎng bǎ qián cóng wǒ de zhànghù shàng qǔ chūlái.
Tôi muốn rút tiền trong tài khoản của tôi.
 
请给我大面额钞票。
Qǐng gěi wǒ dà miàn'é chāopiào.
Làm ơn cho tôi tiền có mệnh giá lớn.
 
什么面额的都行。
Shénme miàn'é de dōu xíng.
Tiền mệnh giá như thế nào cũng được.
 
不想要小面额钞票。
Bù xiǎng yào xiǎo miàn'é chāopiào.
Tôi không thích lấy tiền có mệnh giá nhỏ.
 
请给我一些零钱。
Qǐng gěi wǒ yìxiē língqián.
Làm ơn cho tôi ít tiền lẻ.
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn
 
我想兑换一张支票。
Wǒ xiǎng duìhuàn yì zhāng zhīpiào.
Tôi muốn đổi một tấm séc.
 
我想兑换这些旅行支票。
Wǒ xiǎng duìhuàn zhèxiē lǚxíng zhīpiào.
Cho tôi đổi số séc du lịch này.
 
我想把美元换成韩元。
Wǒ xiǎng bǎ Měiyuán huàn chéng Hányuán.
Tôi muốn đổi tiền USD sang đồng Won.
 
就换1000美元。
Jiù huàn 1000 Měiyuán.
Cho tôi đổi 1000 USD.
 
今天1美元能兑换多少韩元?
Jīntiān 1 Měiyuán néng duìhuàn duōshǎo Hányuán?
Hôm nay 1 USD có thể đổi được bao nhiêu Won.
 
没错,谢谢。
Méi cuò, xièxie.
Đúng rồi, cảm ơn chị.
 
不对,少了一张。
Bú duì, shǎo le yì zhāng.
Nhầm rồi, thiếu mất một tờ.
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn
 
可以把人民币换成韩币吗?
Kěyǐ bǎ Rénmínbì huàn chéng Hánbì ma?
Đổi cho tôi từ Nhân dân tệ sang đồng Won được không?
 
今天的汇率是多少?
Jīntiān de huìlǜ shì duōshǎo?
Tỷ giá hối đoái ngày hôm nay là bao nhiêu?
 
我需要零钱。
Wǒ xūyào língqián.
Tôi cần tiền lẻ.
 
钱全部给我面值1万元的。
Qián quánbù gěi wǒ miànzhí 1 wàn yuán de.
Cho tôi tất cả tiền mệnh giá 10 nghìn đồng.
 
这是护照和100美元。
Zhè shì hùzhào hé 100 měiyuán.
Đây là hộ chiếu và 100 USD.
 
我能帮您什么忙吗?
Wǒ néng bāng nín shénme máng ma?
Tôi có giúp được gì cho anh không?
 
请问您要办什么事吗?
Qǐngwèn nín yào bàn shénme shì ma?
Xin hỏi anh cần làm việc gì ạ?
 
下一位,请。
Xià yí wèi, qǐng.
Xin mời người tiếp theo.
 
要办什么?
Yào bàn shénme?
Anh cần làm việc gì?
 
您要普通存款吗?
Nín yào pǔtōng cúnkuǎn ma?
Anh gửi tiền theo hình thức bình thường à?
 
请把号码给我。
Qǐng bǎ hàomǎ gěi wǒ.
Làm ơn đưa số cho tôi.
 
夸国支票需一周时间才能兑现。
Kuā guó zhīpiào xū yì zhōu shíjiān cái néng duìxiàn.
Séc xuyên quốc gia phải mất một tuần mới rút tiền được.
 
我要看看身份证。
Wǒ yào kànkan shēnfènzhèng.
Cho tôi xem qua chứng minh thư.
 
请让我看一下护照。
Qǐng ràng wǒ kàn yí xià hùzhào.
Cho tôi xem hộ chiếu.
 
请输入你的密码。
Qǐng shūrù nǐ de mìmǎ.
Mời anh nhập mật khẩu vào.
 
你在这儿用汉字写你的名字。
Nǐ zài zhèr yòng hànzì xiě nǐ de míngzi.
Anh viết tên của mình bằng tiếng Hán vào đây.
 
换钱请到2号窗口。
Huànqián qǐng dào 2 hào chuāngkǒu.
Mời anh sang cửa số 2 đổi tiền.
 
您要换多少啊?
Nín yào huàn duōshǎo a?
Anh muốn đổi bao nhiêu?
 
汇率是1美元换1000元韩币。
Huìlǜ shì 1 Měiyuán huàn 1000 yuán Hánbì.
Tỷ giá hối đoái là 1 USD tương đương với 1000 Won.
 
手续费是1000韩币。
Shǒuxùfèi shì 1000 Hánbì.
Phí làm thủ tục là 1000 won.
 
请确认一下。
Qǐng quèrèn yíxià.
Làm ơn xác nhận lại.
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn
 
我想申请一笔贷款。
Wǒ xiǎng shēnqǐng yì bǐ dàikuǎn.
Tôi muốn xin vay một khoản tiền.
 
我想申请抵押贷款。
Wǒ xiǎng shēnqǐng dǐyā dàikuǎn.
Tôi muốn xin vay thế chấp.
 
我想申请一笔住宅抵押贷款。
Wǒ xiǎng shēnqǐng yì bǐ zhùzhái dǐyā dàikuǎn.
Tôi muốn xin thế chấp nhà để vay một khoản tiền.
 
我要把住宅作为抵押。
Wǒ yào bǎ zhùzhái zuòwéi dǐyā.
Tôi muốn thế chấp nhà.
 
我需要第二笔抵押贷款。
Wǒ xūyào dì èr bǐ dǐyā dàikuǎn.
Tôi muốn vay thế chấp khoản thứ hai.
 
首期付款是多少?
Shǒuqī fùkuǎn shì duōshǎo?
Tiền phải trả trong kỳ đầu là bao nhiêu?
 
每个月要付的利息是多少?
Měi ge yuè yào fù de lìxí shì duōshǎo?
Lãi suất hàng tháng phải trả là bao nhiêu?
 
房产抵押手续费是多少?
Fángchǎn dǐyā shǒuxùfèi shì duōshǎo?
Phí làm thủ tục thế chấp bất động sản là bao nhiêu?
Phạm Dương Châu – tiengtrung.vn
 
可以销户吗?
Kěyǐ xiāohù ma?
Có được hủy tài khoản không?
 
这个账户的服务费是多少钱?
Zhè ge zhànghù de fúwùfèi shì duōshǎo qián?
Phí dịch vụ của tài khoản này là bao nhiêu?
 
你能给我新的银行卡吗?
Nǐ néng gěi wǒ xīn de yínhángkǎ ma?
Chị cho tôi thẻ ngân hàng mới được không?
 
你们这办理外汇业务吗?
Nǐmen zhè bànlǐ wàihuì yèwù ma?
Ở đây có dịch vụ ngoại hối không?
 
当前的汇率是多少?
Dāngqián de huìlǜ shì duōshǎo?
Tý giá hối đoái hiện nay là bao nhiêu?
 
你们什么时候营业?
Nǐmen shénme shíhòu yíngyè?
Khi nào các chị bắt đầu làm?
 
你们今天几点钟关门?
Nǐmen jīntiān jǐ diǎn zhōng guānmén?
Hôm nay mấy giờ ở đây đóng cửa?
 
你们的营业时间从几点到几点?
Nǐmen de yíngyè shíjiān cóng jǐ diǎn dào jǐ diǎn?
Thời gian mở cửa ở đây từ mấy giờ đến mấy giờ?
 
周末你们营业吗?
Zhōumò nǐmen yíngyè ma?
Cuối tuần các chị có làm việc không?
 
星期六你们营业吗?
Xīngqīliù nǐmen yíngyè ma?
Thứ bảy các chị có làm việc không?
 
自动取款机在哪儿?
Zìdòngqǔkuǎnjī zài nǎr?
Máy rút tiền tự động ở đâu?
 
请问最近的自动取款机在哪儿?
Qǐngwèn zuìjìn de zìdòngqǔkuǎnjī zài nǎr?
Xin hỏi máy rút tiền tự động gần nhất ở đâu?
 
我的卡被自动取款机卡住了。
Wǒ de kǎ bèi zìdòngqǔkuǎnjī kǎzhù le.
Thẻ của tôi bị kẹt trong máy rút tiền tự động.
 
自动取款机出故障了。
Zìdòngqǔkuǎnjī chū gùzhàng le.
Máy rút tiền tự động bị hỏng rồi.
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Phạm Dương Châu - 
Trung tâm tiengtrung.vn - Trung tâm lớn nhất Hà Nội

CS1: Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội.
CS2: Số 25 Ngõ 68 Cầu Giấy - Hà Nội.

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400