Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Từ lóng Trung Quốc – Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “C” (pinyin)

21/08/2013 - 6567 lượt xem

Các từ lóng bắt đầu bằng chữ “C” (pinyin) 


擦屁股 cā pì gǔ
踩 cǎi
踩道 cǎi dào
踩点儿 cǎi diǎn r
踩乎 cǎi hu
彩儿 cǎi r
菜 cài
菜了 cài le
菜鸟 cài niǎo
菜色 cài sè
残 cán
残废 cán fèi
惨 cǎn
糙 cāo
草鸡 cǎo jī
操 cào
操蛋 cào dàn
操行 cào xing
蹭 cèng
蹭车 cèng chē
蹭儿 cèng r
插一杠子 chā yī gàng zi
碴 chá
碴架 chá jià
碴霹 chá pī
茶钱 chá qián
碴舞 chá wǔ
柴 chái
柴禾妞儿 chái he niū r
缠 chán
铲 chǎn
猖 chāng
长假 cháng jià
长舌妇 cháng shé fù

Cùng tham gia lớp Hoc tieng trung online với ông vua tiếng Trung youtube
 
吵吵 chāo chāo
抄肥 chāo féi
抄上了 chāo shàng le
潮 cháo
炒 chǎo
炒更 chǎo gēng
炒股 chǎo gǔ
炒汇 chǎo huì
炒冷饭 chǎo lěng fàn
炒买妙卖 chǎo mǎi mài
炒明星 chǎo míng xīng
炒鱿鱼 chǎo yóu yú
妙友 chǎo yǒu
车本 chē běn
车虫 chē chóng
车倒儿 chē dǎo r
车匪路霸 chē fěi lù bà
扯淡 chě dàn
扯了 chě le
扯平 chě píng
撤火 chè huǒ
撤傍 chè pàng
趁 chèn
撑 chēng
撑死了 chēng sǐ le
成 chéng
成气候 chéng qì hòu
秤砣 chèng tuó
痴 chī
吃不了兜着走 chī bù liǎo dōu zhe zǒu
吃错药了 chī cuò yào le
吃大户 chī dà hù
吃刀 chī dāo
吃豆腐 chī dòu fù
吃货 chī huò
吃价 chī jià
赤佬 chī lǎo
吃偏饭 chī piān fàn
吃枪药 chī qiāng yào
吃请 chī qǐng
吃软饭 chī ruǎn fàn
吃素的 chī sù de
吃香 chī xiāng
吃相 chī xiàng
吃小灶 chī xiǎo zào
吃心 chī xīn
充大个儿 chōng dà gè r
充壳子 chōng hé zi
冲洋画片 chōng yáng huà piàn
冲头 chòng tóu
抽立 chōu lì
丑八怪 chǒu bā guài
臭 chòu
臭大粪 chòu dà fèn
臭狗屎 chòu gǒu shǐ
臭街了 chòu jiē le
臭美 chòu měi
臭美妞 chòu měi niū
臭棋篓子 chòu qí lǒu zi
臭子儿 chòu zǐ r
出彩儿 chū cǎi r
出菜 chū cài
出道 chū dào
出格 chū gé
出更 chū gēng
出镜 chū jìng
出局 chū jú
出溜 chū liū
出圈儿 chū quān r
出摊儿 chū tān r
出血 chū xiě
雏(儿) chú (r)
储 chǔ
触电 chù diàn
膗 chuái
穿帮 chuān bāng
川妹子 chuān mèi zi
穿水晶鞋 chuān shuǐ jīng xié
串游 chuàn you
窗户纸 chuāng hu zhǐ
床头柜 chuáng tóu guì
吹 chuī
吹边哨 chuī biān shào
吹灯拔蜡 chuī dēng bá là
戳 chuō
呲嘚 cī de
呲儿 cī r
瓷(磁) cí
瓷公鸡 cí gōng jī
瓷器 cí qì
次毛 cì máo
凑份子 còu fèn zi
醋溜儿小生 cù liū r xiǎo shēng
醋坛子 cù tán zi
攒 cuán
攒瓣儿 cuán bàn r
蹿 cuàn
催本儿 cuī benr
村姑 cūn gū
寸 cùn
寸劲儿 cùn jìn r
撮 cuō
搓板(儿) cuō bǎn (r)
撮堆儿 cuō duī r
搓火 cuō huǒ
搓麻 cuō má
矬 cuó
矬子 cuó zi

PHẠM DƯƠNG CHÂU - tiengtrung.vn chỗ học tiếng trung ở hà nội
Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội
 
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
SÁCH LUYỆN THI HSK
06/11/2023 - 16574 lượt xem
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400