Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

T33: Khai giảng THỨ 5 ngày 26/10/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3 - 5 - CN (còn 03 chỗ trống)

T34: Khai giảng THỨ 6 ngày 03/11/2017 lịch học 19H45 đến 21H15 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống)

T35: Khai giảng THỨ 2 ngày 20/11/2017 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 07 chỗ trống)

T36: Khai giảng THỨ 3 ngày 21/11/2017 lịch học 19h45 đến 21h15 thứ 3 - 5 - CN (còn 09 chỗ trống)
 
N57: Khai giảng THỨ 6 ngày 20/10/2017 lịch học 15h00 đến 16h30 thứ 2 - 4 - 6 (còn 03 chỗ trống)


 
CT24: Khai giảng THỨ 6 ngày 27/10/2017 lịch học 17H50 đến 19H20 thứ 2 - 4 - 6 (còn 05 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT25: Khai giảng THỨ 3 ngày 31/10/2017 lịch học 19H45 đến 21H15 thứ 3 - 5 - CN (còn 10 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

CT26: Khai giảng CHỦ NHẬT ngày 12/11/2017 lịch học 17H50 đến 19H20 thứ 3 - 5 -CN (còn 10 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)

 
CN07: Khai giảng THỨ 7 ngày 28/10/2017 lịch học 10h00 đến 11h30 thứ 3 - 5 - 7 (còn 07 chỗ trống - Học tại số 25 ngõ 68 Cầu Giấy)
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu và Thạc sỹ Quỳnh Trang - Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội.
CÁC LỚP ĐANG HỌC
CÁC LỚP ĐANG HỌC

CÁC LỚP HÁN NGỮ 2 ĐANG HỌC

14/11/2015 - 40959 lượt xem

Cập nhật ngày 16/10/2017

 

 

Các lớp Hán Ngữ 2 đang học ban ngày :

 


LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN

SỐ HỌC
VIÊN

BÀI

CN3
HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
3 - 5 - 7

10H - 11H30
MINH 15 28-
CN4
HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
2 - 4 - 6
10H ĐẾN
11H30
Yến 15 20+

 

Các lớp hoc tieng trung Hán Ngữ 2 buổi tối  :


 

LỚP

THỜI GIAN HỌC 

GIÁO VIÊN 

SỐ HỌC VIÊN

BÀI

T13 2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
HẠNH 25 30+
T14 3 - 5 - CN 
17H50 ĐẾN 19H20
DUNG 25 28-
T15 2 - 4 - 6 
17H50 ĐẾN 19H20
THỦY 25 27+
T16 3 - 5 - CN
19H45 ĐẾN 21H15 
TÙNG 25 24+
T17 2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
NGỌC 25 23+
T18 3 - 5 - CN 
17H50 ĐẾN 19H20
HẠNH 25 21-
T19 2 - 4 - 6 
17H50 ĐẾN 19H20
TÙNG 25 21+
T20 3 - 5 - CN 
19H45 ĐẾN 
21H15
TRANG C  25 18-
T21 2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 
21H15
THỦY 25 18+

CT11

335 Cầu Giấy

2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15

MINH 15 30+
CT12
SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
2 - 4 - 6 
17H50 ĐẾN 
19H20
MAI ANH 15 27-

CT14


HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY

3 - 5 - CN 
17H50 ĐẾN 19H20
YÊN 15 22-
CT15

HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
2 - 4 - 6 
19H45 ĐẾN 21H15
YẾN 15 20+

CT16


HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY

2 - 4 - 6 
17H50 ĐẾN 
19H20

TUYẾT 

ANH

15 17-
CT17

HỌC TẠI SỐ 25 NGÕ 68 CẦU GIẤY
3 - 5 - CN 
19H45 ĐẾN 
21H15
TRANG A 15  

Tham khảo thêm lớp học tiếng trung giao tiếp
 

Sau khi chuyển khoản học phí, mời bạn đăng kí theo mẫu sau:
Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email
Khóa học *
Số tiền chuyển *
Tài khoản*
Tài khoản nhận *
Mã chuyển tiền *
Tệp đính kèm *
Link facebook *
Ghi chú *
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Các khóa học khác
CÁC LỚP HÁN NGỮ 1 ĐANG HỌC
17/10/2017 - 38 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 4 ĐANG HỌC
CÁC LỚP HÁN NGỮ 4 ĐANG HỌC
17/10/2017 - 40949 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 3 ĐANG HỌC
CÁC LỚP HÁN NGỮ 3 ĐANG HỌC
16/10/2017 - 40955 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 5 ĐANG HỌC
CÁC LỚP HÁN NGỮ 5 ĐANG HỌC
16/10/2017 - 40943 lượt xem
CÁC LỚP HÁN NGỮ 6 ĐANG HỌC
CÁC LỚP HÁN NGỮ 6 ĐANG HỌC
16/10/2017 - 40946 lượt xem
Bình luận Facebook
Bình luận Google