Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Bài 1 - Số đếm trong tiếng Trung - Kinh doanh thương mại

12/08/2019 - 6573 lượt xem

I. TỪ VỰNG


Các bạn ấn vào hình loa để nghe phát âm nhé
 


y
1
èr
ơ
2
sān
xan
3

4

5
liù
liêu
6

chi
7

pa
8
jiǔ
chiểu
9
shí
sứ
10


a. Cách nói số tròn chục

 

Số đếm + 十 ( shí / sứ)

 
VD:


• 二十 (Èrshí – Ơ sứ ) : 20

• 三十 (Sānshí – xan sứ ) : 30

• 四十 (Sìshí- xư sứ ) : 40
........


-----------------------------------------------------------------------------------------------


b. Các số từ 21-99


 
Số đếm + 十 ( shí )+ số đếm

 
VD:


• 21 : 二十一 ( Èrshíyī - Ơ sứ y )

• 24 : 二十四 ( Èrshísì - Ơ sứ xư )

• 34 : 三十四 (Sānshísì -Xan sứ xư )

• 36 : 三十六 ( Sānshíliù - Xan sứ liêu )

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 


c. Số hàng trăm , nghìn , vạn , triệu百 (Bǎi / pải) : Trăm

VD:


• 五百 ( Wǔbǎi - ú pải ) : 500

• 五百零八 ( Wǔbǎi líng bā - ú pải lính ba ) : 508

千 (Qiān / chen) : Nghìn

VD:


• 三千六百八十 (Sānqiān liùbǎi bāshí – xan tren liêu bải ba sứ) : 3.680

• 五千六百 ( Wǔqiān liùbǎi - ủ chen liêu pải) : 5.600

万 (Wàn / goan) : Vạn

VD:


• 一万 ( Yíwàn – ý goan ) : 10.000

• 一万零四百 (Yíwànlíngsìbǎi – ý goan lính xư pải ) : 10.400

百万 (bǎi wàn / pải goan) : triệu

VD:


• 一百万 ( Yì bǎi wàn - y pải goan) : 1.000.000

• 三百五十万 (Sānbǎi wǔshí wàn - xan pải ủ sứ goan) : 3.500.000

千万 (qiān wàn / chen goan) : chục triệu

VD:


• 一千万 ( Yìqiān wàn - y chen goan ) : 10.000.000

• 四千五百万 ( Sìqiān wǔbǎi wàn - sư chen ú pải goan ) : 45.000.000

Số đếm + 百 / 千 / 百万 / 千万

Số đếm + bǎi / qiān / bǎi wàn / qiān wàn

Số đếm + pải / chen / pải goan / chen goan


-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

LƯU Ý

Khi nói số có 3 chữ số, số hàng chục là từ 11 đến 19 phải thêm 一 /yī/

VD:


• 113 : 一百一十三 ( Yībǎi yīshísān - Y pải y sứ xan)
* Không nói : y bải sứ xan


• 212: 两百一十二 ( Liǎng bǎi yīshí èr - Léng pải y sứ ơ)
*Không nói : léng bải sứ ơ .Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400