Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Học tiếng Trung cấp tốc thương mại và buôn bán - Bài 2 - Số đếm

07/06/2019 - 2521 lượt xem
第二课:数字

BÀI 2 : SỐ ĐẾM
 

Nội dung trong bài 2 sẽ giúp chúng ta cách đọc hiểu của số đếm trong tiếng Trung, từ 1 đến 10, hàng chục, trăm, nghìn, vạn, triệu... Các bạn nhấn vào biểu tượng loa để nghe nhé.
 

1. Từ vựng ( từ 1-10)STT Tiếng trung (Phổn thể / Giản thể) Phiên âm  Cách đọc tiếng Việt  Nghĩa
1 一/ 一  Y 1
2 二/ 二  Èr Ơ 2
3 三/三  Sān Xan 3
4 四/ 四  4
5 五/五  5
6 六/六  Liù Liêu 6
7 七/七  Chi 7
8 八/八  Ba 8
9 九/九  Jiǔ Chiểu 9
10 十/十  Shí Sứ 10

2. Số tròn chục
 

Số đếm + 十 (shí / sứ)
 
VD:  二十 (Èrshí – Ơ sứ  ):  20 
 
三十   (Sānshí – xan sứ ) : 30

四十  (Sìshí- xư sứ )   :  40   …… 
 

3. Các số từ 21-99 Số đếm + 十( shí)+ số đếm 
 
VD:  21 :    二十一  (Èrshíyī - Ơ sứ y )
24:  二十四 (Èrshísì - Ơ sứ xư)
34:  三十四 (Sānshísì -Xan sứ xư )
36: 三十六 (Sānshíliù - Xan sứ liêu ) 
 

4. Số hàng trăm , nghìn , vạn , triệu
 

百 (Bǎi ): Trăm

VD:  五百  (Wǔbǎi- ú pải ): 500
五百零八 (Wǔbǎi líng bā- ú pải lính ba ): 508 
 
千 ( Qiān) : Nghìn

VD:  三千六百八十(Sānqiān liùbǎi bāshí – xan tren liêu bải ba sứ ): 3680
五千六百(Wǔqiān liùbǎi- ủ chen liêu pải): 5600 
 
万 (Wàn):  Vạn 

VD:  一万( Yíwàn – ý goan ): 10000 
一万零四百 (Yíwànlíngsìbǎi – ý goan lính xư pải ) : 10400 
 
百万 /bǎi wàn/ : triệu 

VD:  一百万 (Yì bǎi wàn - y pải goan):1000000  
 
 
三百五十万 (Sānbǎi wǔshí wàn - xan pải ủ sứ goan) : 3500000 
 
千万 /qiān wàn/ : chục triệu

VD: 一千万 (Yìqiān wàn - y chen goan ): 10000000
四千五百万(Sìqiān wǔbǎi wàn - sư chen ú pải goan): 45000000

 
Số đếm + 百 / 千 /  百万 / 千万 
 
Lưu ý : Khi nói số có 3 chữ số, số hàng chục là từ 11 đến 19 phải thêm /yi/

VD:  113 : 一百一十三  ( Yībǎi yīshísān - Y pải y sứ xan)   
* Không nói : y bải sứ xan  
 
212:  两百一十二 (Liǎng bǎi yīshí'èr - Léng pải y sứ ơ )
*Không nói : léng bải sứ ơ .  
 
Luyện đọc các số sau :  
 
190. 000.000 
500.000 
53.500.000 
203.000 Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400