Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

BẢO HIỂM

26/04/2014 - 17686 lượt xem

保险 Bǎoxiǎn Bảo hiểm


保险公司     Bǎoxiǎn gōngsī         công ty bảo hiểm
保险类别              Bǎoxiǎn lèibié    loại hình bảo hiểm

旅行平安保险                         Lǚxíng píng'ān bǎoxiǎn                       bảo hiểm an toàn du lịch
罢工保险                                Bàgōng bǎoxiǎn                                  bảo hiểm bãi công
批发保险                                Pīfā bǎoxiǎn                                        bảo hiểm bán buôn
投标保证保险                        Tóubiāo bǎozhèng bǎoxiǎn                 bảo hiểm bảo đảm đầu tư
受托人保证保险                    Shòutuōrén bǎozhèng bǎoxiǎn            bảo hiểm bảo đảm người được ủy thác
法庭保证保险                        Fǎtíng bǎozhèng bǎoxiǎn                    bảo hiểm bảo đảm ở toàn án  
关税保证保险                        Guānshuì bǎozhèng bǎoxiǎn               bảo hiểm bảo đảm thuế quan
执照保险                                Zhízhào bǎoxiǎn                                  bảo hiểm bằng ( lái xe, tàu )
疾病保险                                Jíbìng bǎoxiǎn                                     bảo hiểm bệnh tật
爆炸保险                                Bàozhà bǎoxiǎn                                   bảo hiểm cháy nổ
森林火灾保险                        Sēnlín huǒzāi bǎoxiǎn                         bảo hiểm cháy rừng
战争保险                                Zhànzhēng bǎoxiǎn                             bảo hiểm chiến tranh
共保                                        Gòngbǎo                                             bảo hiểm chung
公务员保险                            Gōngwùyuán bǎoxiǎn                         bảo hiểm công chức
养老保险                                Yǎnglǎo bǎoxiǎn                                 bảo hiểm dưỡng lão
定期保险                                Dìngqí bǎoxiǎn                                    bảo hiểm định kỳ
年金保险                                Niánjīn bǎoxiǎn                                   bảo hiểm đóng theo năm
地震保险                                Dìzhèn bǎoxiǎn                                   bảo hiểm động đất
家畜保险                                Jiāchù bǎoxiǎn                                     bảo hiểm gia súc
许可证保险                            Xǔkězhèng bǎoxiǎn                            bảo hiểm giấp phép
货物保险                                Huòwù bǎoxiǎn                                   bảo hiểm hàng hóa
行李保险                                Xínglǐ bǎoxiǎn                                     bảo hiểm hành lý        
火灾保险                                Huǒzāi bǎoxiǎn                                   bảo hiểm hỏa hoạn
农作物保险                            Nóngzuòwù bǎoxiǎn                           bảo hiểm hoa màu
学费保险                                Xuéfèi bǎoxiǎn                                    bảo hiểm học phí
船体保险                                Chuántǐ bǎoxiǎn                      bảo hiểm hư hại cho tàu thuyền

tiengtrung.vn gửi đến các bạn bộ phan mem hoc tieng trung

劳工保险                                Láogōng bǎoxiǎn                                bảo hiểm lao động      
骚乱保险                                Sāoluàn bǎoxiǎn                                  bảo hiểm loạn lạc
租借权宜保险                        Zūjièquányí bǎoxiǎn                            bảo hiểm lợi ích thuê mướn
洪水保险                                Hóngshuǐ bǎoxiǎn                               bảo hiểm lũ lụt
雨水保险                                Yǔshuǐ bǎoxiǎn                                   bảo hiểm mưa bão
冰雹保险                                Bīngbáo bǎoxiǎn                                 bảo hiểm mưa đá
低额保险                                Dī’é bǎoxiǎn                                        bảo hiểm mức thấp
风灾保险                                Fēngzāi bǎoxiǎn                                  bảo hiểm nạn gió bão
住宅保险                                Zhùzhái bǎoxiǎn                                  bảo hiểm nhà ở
人身保险                                Rénshēn bǎoxiǎn                                 bảo hiểm nhân thân
终身人寿保险            Zhōngshēn rénshòu bǎoxiǎn                           bảo hiểm nhân thọ trọn đời
过期保险                                Guòqī bǎoxiǎn                                     bảo hiểm quá hạn
单方利益保险            Dānfāng lìyì bǎoxiǎn                           bảo hiểm quyền lợi đơn phương
产业保险                    Chǎnyè bǎoxiǎn                                              bảo hiểm sản nghiệp
伤亡事故保险            Shāngwáng shìgù bǎoxiǎn                  bảo hiểm sự cố gây thương vong
健康保险                    Jiànkāng bǎoxiǎn                                             bảo hiểm sức khỏe
意外事故保险            Yìwài shìgù bǎoxiǎn                           bảo hiểm tai nạn ( sự cố bất ngờ )
个人财产保险            Gèrén cáichǎn bǎoxiǎn                                    bảo hiểm tài sản cá nhân
残疾保险                    Cánjí bǎoxiǎn                                                  bảo hiểm tàn tật
学生集体保险            Xuéshēng jítǐ bǎoxiǎn                                     bảo hiểm tập thể học sinh
儿童集体保险            Értóng jítǐ bǎoxiǎn                                          bảo hiểm tập thể nhi đồng
失业保险                    Shīyè bǎoxiǎn                                                  bảo hiểm thất nghiệp
抵押保险                    Dǐyā bǎoxiǎn                                                   bảo hiểm thế chấp
退休所得保险            Tuìxiū suǒdé bǎoxiǎn                          bảo hiểm thu nhập sau khi nghỉ hưu
房租保险                    Fángzū bǎoxiǎn                                               bảo hiểm thuê nhà
盈余保险                    Yíngyú bǎoxiǎn                                               bảo hiểm tiền lãi
存款保险                    Cúnkuǎn bǎoxiǎn                                            bảo hiểm tiền tiết kiệm
全保险                        Quánbǎoxiǎn                                                   bảo hiểm toàn bộ
全额保险                    Quán’é bǎoxiǎn                                               bảo hiểm toàn phần
综合保险                    Zònghé bǎoxiǎn                                              bảo hiểm tổng hợp
分期付款保险            Fēnqī fùkuǎn bǎoxiǎn                                     bảo hiểm trả dần
第三者受伤责任保险Dì sān zhě shòushāng zérèn bǎoxiǎn  bảo hiểm trách nhiệm cho ngưới thứ 3 bị thương
电梯责任保险            Diàntī zérèn bǎoxiǎn                           bảo hiểm trách nhiệm thang máy
盗窃保险                    Dàoqiè bǎoxiǎn                                               bảo hiểm trộm cướp
碰撞保险                    Pèngzhuàng bǎoxiǎn                                       bảo hiểm va đập
运输保险                    Yùnshū bǎoxiǎn                                              bảo hiểm vận chuyển
内陆运送保险            Nèilù yùnsòng bǎoxiǎn                       bảo hiểm vận chuyển trên đất liền
超额保险                    Chāo'é bǎoxiǎn                                                bảo hiểm vượt mức
汽车保险                    Qìchē bǎoxiǎn                                                 bảo hiểm xe hơi


Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Chúc các bạn hoc tieng trung thành công

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400