Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CẦU LÔNG

30/05/2014 - 5744 lượt xem
 

羽毛球 Yǔmáoqiú Cầu lông

发球一方            Fāqiú yī fang                bên giao cầu
接球一方            Jiēqiú yī fang               bên nhận cầu
放小球                Fàng xiǎoqiú                bỏ nhỏ
切球                    Qiēqiú                           cắt cầu
死球                    Sǐqiú                             cầu không trong cuộc
触网                    Chùwǎng                      chạm lưới
木球                    Mùqiú                           cú đánh chạm cạnh vợt (hợp lê – wooden shot)
高远球                Gāoyuǎnqiú                 đánh cầu cao xa, phông cầu
交替击球            Jiāotì jīqiú                    đánh cầu luân phiên
正手击                Zhèngshǒujī                 đánh thuận tay
反手击                Fǎnshǒujī                     đánh trái tay
杀球、扣球        Shāqiú, kòuqiú            đập cầu
大力扣杀            Dàlì kòushā                  đập mạnh
反手扣杀            Fǎnshǒu kòushā           đập trái tay
推球                    Tuīqiú                           đẩy cầu
球托                    Qiútuō                          đế cầu
双数分                Shuāngshùfēn              điểm chẵn
单数分                Dānshùfēn                    điểm lẻ
换球                    Huàn qiú                       đổi cầu
换发球                Huàn fāqiú                             đổi giao cầu
交换场区            Jiāohuàn chǎng qū       đổi sân
球拍捡球            Qiúpāi jiǎnqiú              dùng vợt nhặt cầu
得分                    Défēn                            được điểm, ghi điểm
中线                    Zhōngxiàn                    đường giữa sân
合法发球            Héfǎ fāqiú                     giao cầu hợp lệ
重发球                Chóngfāqiú                  giao cầu lại
交替发球            Jiāotì fāqiú                             giao cầu luân phiên
发球顺序错误    Fāqiú shùnxù cuòwù   giao cầu sai phiên
中场                    Zhōngchǎng                 giữa sân

Tham gia ngay khóa 
Học tiếng trung online
 cùng vua tiếng Trung youtube

 

跳球                    Tiàoqiú                         hất cầu
上网                    Shàngwǎng                   lên lưới
持球                     Chíqiú                           (lỗi) dính cầu
连击                    Liánjī                            (lỗi) đánh cầu hai lần
发球违例            Fāqiú wéilì                   lỗi giao cầu
发球区错误        Fāqiúqū cuòwù            lỗi ô giao cầu
羽毛球网            Yǔmáo qiúwǎng          lưới cầu lông
勾球                    Gōuqiú                         móc cầu
勾对角球            Gōu duìjiǎoqiú            móc cầu chéo góc
一个回合            Yí ge huíhé                   một pha cầu
发球员                Fāqiúyuán                    người giao cầu
接球员                Jiēqiúyuán                    người nhận cầu
接发球                Jiēfāqiú                         nhận cầu, đỡ giao cầu
跳杀                    Tiàoshā                         nhảy lên đập cầu
右发球区            Yòufāqiúqū                  ô giao cầu bên phải
左发球区            Zuǒfāqiúqū                  ô giao cầu bên trái
右场区                Yòuchǎngqū                 phần sân bên phải
左场区                Zuǒchǎngqū                 phần sân bên trái
后场                    Hòuchǎng                     phần sân sau
前场                    Qiánchǎng                    phần sân trước
发球                    Fāqiú                             phát cầu, giao cầu
羽毛球                Yǔmáoqiú                    quả cầu lông
发球权                Fāqiúquán                    quyền giao cầu
出界                    Chūjiè                           ra ngoài
羽毛球场            Yǔmáo qiúchǎng         sân cầu lông
双打球场            Shuāngdǎ qiúchǎng     sân đánh đôi
单打球场            Dāndǎ qiúchǎng           sân đánh đơn
平抽球                Píngchōuqiú                 tạt cầu
持拍手                Chípāishǒu                   tay cầm vợt
非持拍手            Fēichípāishǒu              tay không cầm vợt
找落点                Zhǎo luòdiǎn                tìm điểm rơi
裁判长                Cáipànzhǎng                tổng trọng tài
吊球                    Diàoqiú                         treo cầu
发球顺序            Fāqiú shùnxù               trình tự giao cầu
司线员                Sīxiànyuán                             trọng tài biên
临场裁判员        Línchǎng cáipànyuán  trọng tài chính
发球裁判            Fāqiú cáipàn                 trọng tài giao cầu
局                         Jú                                   ván
搓球                    Cuōqiú                          vê cầu
羽毛球拍            Yǔmáo qiúpāi              vợt cầu lông
 
Chúc bạn hoc tieng trung thành công!

 
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400