Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

06/06/2014 - 7120 lượt xem

石油工业 Shíyóu gōngyè Công nghiệp dầu khí

渗透压力            Shèntòu yālì                 áp lực thẩm thấu
油层压力            Yóucéng yālì                áp suất vỉa dầu
转盘                    Zhuànpán                     bàn quay
分离器控制盘    Fēnlíqì kòngzhìpán     bảng điều khiển thiết bị tách
重晶石                Zhòngjīngshí                barit
泥浆池                Níjiāngchí                     bể bùn
球形罐                Qiúxíngguàn                bể chứa hình cầu
喷汽燃料罐        Pēnqìránliàoguàn         bể chứa nhiên liệu phản lực
油罐                    Yóuguàn                       bể dầu, két dầu
盐水罐                Yánshuǐguàn                bể nước muối
隔油池                Géyóuchí                      bể tách dầu
油轮码头            Yóulún mǎtóu              bến tàu chở dầu
压缩空气储罐    Yāsuō kōngqì chǔguàn         bình chứa khí nén
热水器                Rèshuǐqì                       bộ đun nước
柴油过滤器        Cháiyóu guòlǜqì                   bộ lọc dầu điêzen
升降机                Shēngjiàngjī                 bộ nâng
天车                    Tiānchē                         bộ ròng rọc cố định
游动滑车            Yóudòng huáchē         bộ ròng rọc động, puli di động
催化重整装置    Cuīhuà chóngzhěng zhuāngzhì     bộ xúc tác cải tiến, thiết bị reforming xúc tác
主甲板                Zhǔjiǎbǎn                     boong chính
下甲板                Xiàjiǎbǎn                      boong dưới
中甲板                Zhōngjiǎbǎn                 boong giữa
上甲板                Shàngjiǎbǎn                 boong trên
直升机甲板        Zhíshēngjī jiǎbǎn         boong trực thăng
高压注水泥泵    Gāoyā zhùshuǐ níbèng bơm trám xi măng áp suất cao
储罐                    Chǔguàn                       bồn chứa, thùng chứa, bể chứa
水泥储罐            Shuǐní chǔguàn            bồn chứa xi măng
柴油罐                Cháiyóuguàn                bồn dầu điêzen, bể dầu điêzen
饮用水罐            Yǐnyòngshuǐguàn        bồn nước uống
沉积盆地            Chénjī péndì                bồn trầm tích, bể trầm tích
泥浆                    Níjiāng                          bùn
控制室                Kòngzhìshì                   buồng điều khiển
低温碳化            Dīwēn tànhuà               carbon hóa ở nhiệt độ thấp
井下爆炸            Jǐngxià bàozhà             carota địa chấn giếng khoan, sự thông giếng
油砂                    Yóushā                         cát dầu
油渣                    Yóuzhā                         cặn dầu
方钻杆                Fāngzuàngǎn                cần dẫn động vuông
抽油杆(泵杆)Chōuyóugǎn (bènggǎn)       cần hút (cần bơm)
钻杆                    Zuāngǎn                        cần khoan
储油构造            Chǔyóu gòuzào           cấu tạo chứa dầu
底部结构            Dǐbù jiégòu                  cấu trúc dưới, cấu trúc móng
提取                    Tíqǔ                              chiết xuất
芳烃抽提            Fāngtīng chōutí            chiết xuất chất thơm
井架                    Jǐngjià                           chòi khoan, tháp khoan
储油                    Chǔyóu                         chứa dầu
分馏                    Fēnliú                           chưng cất phân đoạn
铂重整                Bóchóngzhěng             (công nghệ) platforming
工场                    Gōngchǎng                   công trường
井场                    Jǐngchǎng                     công trường khoan
裂化                    Lièhuà                           cracking
热烈化                Rèlièhuà                       cracking nhiệt
高温裂化            Gāowēn lièhuà             cracking nhiệt độ cao
石油                    Shíyóu                          dầu mỏ
润滑油                Rùnhuáyóu                  dầu nhờn
钻具                    Zuànjù                          dụng cụ khoan
刮管器                Guāguǎnqì                    dụng cụ nạo ống dẫn dầu


học tiếng trung giao tiếp cấp tốc dành cho những bạn đi du học, hay người đi làm bên Trung Quốc

油页岩、含油页岩Yóuyèyán, hányóu yèyán        đá phiến dầu
凝点                    Níngdiǎn                       điểm ngưng
进尺                    Jìnchǐ                            độ khoan sâu
发动机                Fādòngjī                       động cơ
天然气火炬        Tiānránqì huǒjù           đuốc dầu khí
管道                    Guǎndào                       đường ống dẫn
油管干线            Yóuguǎn gānxiàn        đường ống dẫn dầu chính
油管支线            Yóuguǎn zhīxiàn         đường ống dẫn dầu nhánh
管架                    Guǎnjià                         giá đỡ ống
海上平台            Hǎishàng píngtái          giàn khoan trên biển, giàn khoan xa bờ
废井                    Fèijǐng                          giếng bỏ
干井                    Gānjǐng                         giếng cạn
油井                    Yóujǐng                        giếng dầu
低产井                Dīchǎnjǐng                    giếng dầu sản lượng thấp
抽油井                Chōuyóujǐng                giếng hút dầu
生产井                Shēngchǎnjǐng             giếng khai thác
贫井                    Pínjǐng                          giếng khai thác vét
钻井                    Zuànjǐng                       giếng khoan
新钻井                Xīnzuànjǐng                 giếng khoan mới
喷油井                Pēnyóujǐng                   giếng phun dầu
探井                    Tànjǐng                         giếng thăm dò
升降机井            Shēngjiàngjījǐng          giếng thang máy
自喷井                Zìpēnjǐng                      giếng tự phun
含硫量                Hánliúliàng                  hàm lượng lưu huỳnh
加氢                    Jiāqīng                          hydro hóa
炼油能力            Liànyóu nénglì             khả năng luyện dầu
开采                    Kāicǎi                            khai thác
油滴盘                Yóudīpán                     khay dầu, máng dầu
天然气                Tiānránqì                      khí tự nhiên
原油库                Yuányóukù                  kho dầu thô
材料仓库、物料库Cáiliào cāngkù, wùliàokù        kho vật liệu
海上钻探            Hǎishàng zuàntàn        khoan dầu ngoài khơi
取芯钻进            Qǔxīn zuànjìn              khoan lấy lõi
净化                    Jìnghuà                         làm sạch, lọc sạch, tinh chế
敷设管线            Fūshè guǎnxiàn            lắp đặt đường ống
管式蒸馏釜        Guǎnshì zhēngliúfǔ     lò chưng cất ống
裂化炉                Lièhuàlú                       lò cracking
石油加热炉        Shíyóu jiārèlú              lò gia nhiệt dầu
氧化炉                Yǎnghuàlú                    lò oxy hóa
岩心                    Yánxīn                          lõi khoan, lõi
油泉                    Yóuquán                       mạch dầu
泥浆泵                Níjiāngbèng                  máy bơm bùn khoan
地震仪                Dìzhènyí                       máy đo địa chấn
测斜仪                Cèxiéyí                         máy đo độ nghiêng
气体比重计        Qìtǐbǐzhòngjì                máy đo tỉ trọng khí
重力仪                Zhònglìyí                     máy đo trọng lực
磁力仪                Cílìyí                             máy đo từ
钻机                    Zuànjī                           máy khoan
气体冷却器        Qìtǐ lěngquèqì              máy làm lạnh khí
钻井机械            Zuànjǐng jīxiè              máy móc khoan
空气压缩机        Kōngqìyāsuōjī             máy nén khí
压缩机                Yāsuōjī                         máy nén, máy nén khí
旋转式起重机    Xuánzhuǎnshì qǐzhòngjī      máy trục kiểu xoay
油气界面            Yóuqì jièmiàn              mặt tiếp xúc dầu - khí
砂样                    Shāyàng                        mẫu lõi, mẫu lõi khoan
井口                    Jǐngkǒu                         miệng giếng
油藏                    Yóucáng                       mỏ dầu
海上油田            Hǎishàng yóutián         mỏ dầu xa bờ
大钩                    Dàgōu                           móc lớn
钻头                    Zuàntóu                        mũi khoan


岩石钻头            Yánshí zuàntóu            mũi khoan đá
鱼尾钻头            Yúwěi zuàntóu             mũi khoan đuôi cá
取芯钻头、岩心钻头Qǔxīn zuàntóu, yánxīn zuàntóu   mũi khoan lấy mẫu, mùi khoan lấy lõi, mũi khoan lõi
海平面                Hǎi píngmiàn               mực nước biển, mặt biển
井架底座            Jǐngjià dǐzuò                 nền móng tháp khoan
石油化工厂        Shíyóuhuà gōngchǎng nhà máy hóa dầu
炼油厂                Liànyóuchǎng              nhà máy lọc dầu
钻井记录            Zuǎnjǐng jìlù                nhật ký khoan
蒸馏釜                Zhēngliúfǔ                             nồi chưng cất, thùng cất
泥浆管                Níjiāngguǎn                  ống bùn
输油管                Shūyóuguǎn                 ống dẫn dầu
气管                    Qìguǎn                          ống dẫn khí, ống thông khí
旋转泥浆管        Xuánzhuǎn níjiāngguǎn        ống dẻo quay
竖管                    Shùguǎn                       ống đứng
套管                    Tàoguǎn              ống lót, ống chống, ống vách lỗ khoan
发电机排气装置Fādiànjī páiqì zhuāngzhì    ống xả khí mát phát điện
排气管                Páiqìguǎn                     ống xả khí, ống thoát khí
氧化                    Yǎnghuà                       oxy hóa
井喷                    Jǐngpēn                         phun (dầu khí)
气喷                    Qìpēn                            phun khí
柱塞                    Zhùsāi                           pit-tông trụ
聚合                    Jùhé                               polyme hóa, hóa dầu
原油加工流程    Yuányóu jiāgōng liúchéng   quy trình xử lí dầu thô
钻探平台、钻台Zuāntàn píngtái, zuàntái     sàn khoan
石油产品            Shíyóu chǎnpǐn           sản phẩm dầu khí
工作平台            Gōngzuò píngtái          sàn thao tác
原油生产            Yuányóu shēngchǎn    sản xuất dầu thô
注水                    Zhùshuǐ                        sự đổ nước
石油钻探            Shíyóu zuāntàn            sự khoan dầu
烃的分解            Tīng de fēnjiě               sự phân giải hydrocarbon
乳化作用            Rǔhuà zuòyòng           tác dụng nhũ tương hóa
脱乳作用            Tuōrǔ zuòyòng            tác dụng tách nhũ
催化作用            Cuīhuà zuòyòng          tác dụng xúc tác
脱氢                    Tuōqīng                        tách hydro
脱气                    Tuōqì                            tách khí
脱硫                    Tuōliú                           tách lưu huỳnh
脱水                    Tuōshuǐ                        tách nước
原油脱水            Yuányóu tuōshuǐ         tách nước khỏi dầu thô
脱蜡                    Tuōlà                            tách parafin
含油层                Hányóucéng                 tầng chứa dầu
油层                    Yóucéng                       tầng dầu, vỉa dầu
蒸发塔                Zhēngfātǎ                     tháp bốc hơi
提取塔                Tíqǔtǎ                           tháp chiết
蒸馏塔                Zhēngliútǎ                    tháp chưng cất
真空分馏塔        Zhēnkōng fēnliútǎ       tháp chưng cất chân không
流化塔                Liúhuàtǎ                       tháp hóa lỏng
净化塔                 Jìnghuàtǎ                      tháp làm sạch
反应塔                 Fǎnyìngtǎ                     tháp phản ứng
勘探                    Kāntàn                          thăm dò, khảo sát
地球化学勘探    Dìqiú huàxué kāntàn   thăm dò/ khảo sát địa hóa
地球物理勘探    Dìqiú wùlǐ kàntàn        thăm dò/ khảo sát địa vật lý
Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
大陆架                Dàlùjià                          thềm lục địa
饱和器                Bǎohéqì                        thiết bị bão hòa
真空设备            Zhēnkōng shèbèi         thiết bị chân không
防喷器                Fángpēnqì                    thiết bị chống phun dầu
蒸馏装置            Zhēngliú zhuāngzhì     thiết bị chưng cất
减压设备            Jiǎnyā shèbèi                thiết bị giảm áp
钻井设备            Zuǎnjǐng shèbèi           thiết bị khoan
海水淡化设备    Hǎishuǐ dànhuà shèbèi          thiết bị khử mặn nước biển
脱硫装置设备    Tuōliú zhuāngzhì shèbèi      thiết bị khử/ tách lưu huỳnh
水分离器            Shuǐfènlíqì                             thiết bị khử/ tách nước
炼油设备            Liànyóu shèbèi            thiết bị lọc dầu
冷凝器                Lěngníngqì                   thiết bị ngưng tụ
重整装置            Chóngzhěng zhuāngzhì        thiết bị reforming
油汽分离器        Yóuqì fēnlíqì               thiết bị tách dầu - khí
气体分离器、气体分离装置Qìtǐ fēnlíqì, qìtǐ fēnlí zhuāngzhì thiết bị tách khí
脱蜡装置            Tuōlà zhuāngzhì          thiết bị tách parafin
滴油器                Dīyóuqì                        thiết bị tra dầu nhỏ giọt
集输油                Jíshūyóu                       thu gom vận chuyển dầu
集输气                Jíshūqì                          thu gom vận chuyển khí
气油比                Qì yóu bǐ                      tỉ lệ dầu - khí
渗透性                Shèntòuxìng                 tính thẩm thấu
钻井速度            Zuǎnjǐng sùdù              tốc độ khoan giếng
合成                    Héchéng                        tổng hợp
绞车                    Jiǎochē                          tời nâng
泵站                    Bèngzhàn                      trạm bơm
原油泵房            Yuányóu bèngfáng      trạm bơm dầu thô
联合站                Liánhézhàn                   trạm liên hợp
发电站                Fādiànzhàn                   trạm phát điện
增压站                Zēngyāzhàn                  trạm tăng áp
海相沉积            Hǎixiàng chénjī            trầm tích biển
陆相沉积            Lùxiàng chénjī             trầm tích lục địa
可采储量            Kěcǎi chǔliàng             trữ lượng có thể khai thác
储油量                Chǔ yóuliàng               trữ lượng dầu
地质资料            Dìzhì zīliào                   tư liệu địa chất
科学资料            Kēxué zīliào                 tư liệu khoa học
自喷                    Zìpēn                            tự phun
矿苗露头            Kuàngmiáo lùtóu         vết lộ
油苗                    Yóumiáo                       vết lộ dầu
油气苗                Yóuqìmiáo                             vết lộ dầu khí
旋转龙头            Xuánzhuǎn lóngtou     vòi xoay
填料盒                Tiánliàohé                    vòng chắn dầu
油罐汽车            Yóuguàn qìchē             xe bồn chở dầu
原油处理            Yuányóu chǔlǐ             xử lý dầu thô

Chúc bạn 
hoc tieng trung thành công!
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400