Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ

19/05/2014 - 4871 lượt xem

钟表店 Zhōngbiǎodiàn Cửa hàng đồng hồ

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

齿轮                                    Chǐlún                               bánh răng
钟锤                                    Zhōngchuí                         búa đồng hồ
把表拨准                            Bǎbiǎo bōzhǔn                  chỉnh đồng hồ
发条                                    Fātiáo                                dây cót
表带                                    Biǎodài                              dây đeo đồng hồ
怀表链                                Huáibiǎoliàn                      dây đồng hồ bỏ túi
表链                                    Biǎoliàn                             dây đồng hồ đeo tay
游丝                                    Yóusī                                 dây tóc
钟表                                    Zhōngbiǎo                         đồng hồ
爱彼表                                Àibǐbiǎo                            đồng hồ Audemars Piguet
报时钟                                Bàoshízhōng                      đồng hồ báo giờ
催醒闹钟、闹钟                 Cuīxǐng nàozhōng, nàozhōng       đồng hồ báo thức
旅行闹钟                            Lǚxíng nàozhōng               đồng hồ báo thức du lịch
名士表                                Míngshì biǎo                     đồng hồ Baume & Mercier
计秒表                                Jìmiǎobiǎo                         đồng hồ bấm dây
计时机、计时器                 Jìshíjī, jìshíqì                     đồng hồ bấm giờ
定时器                                dìngshí qì                           đồng hồ bấm giờ
宝珀表                                Bǎopòbiǎo                         đồng hồ Blancpain
怀表                                    Huáibiǎo                            đồng hồ bỏ túi, treo trc ngực
宝玑表                                Bǎojībiǎo                           đồng hồ Breguet
百年灵表                            Bǎiniánlíngbiǎo                 đồng hồ Breitling
卡地亚表                            Kǎdìyàbiǎo                        đồng hồ Cartier
沙漏                                    Shālòu                               đồng hồ cát
夏利豪表                            Xiàlìháo biǎo                     đồng hồ Charriol
萧邦表                                Xiāobāng biǎo                   đồng hồ Chopard
西铁城表                            Xitiěchéng biǎo                  đồng hồ Citizen
君皇表                                Jūnhuáng biǎo                   đồng hồ Concord  
迪奥表                                Dí'ào biǎo                          đồng hồ Dior
旅行钟                                Lǚxíngzhōng                      đồng hồ du lịch
手表                                    Shǒubiǎo                           đồng hồ đeo tay
指针式手表                        Zhǐzhēnshì shǒubiǎo          đồng hồ (đeo tay) kim
宝石手表                            Bǎoshí shǒubiǎo                đồng hồ đeo tay nạm đá quý
石英表                                Shíyīngbiǎo                       đồng hồ (đeo tay) thạch anh
座钟                                    Zuòzhōng                          đồng hồ để bàn
电钟                                    Diànzhōng                         đồng hồ điện
电子表                                Diànzǐbiǎo                         đồng hồ điện tử
对表                                    Duì biǎo                            đồng hồ đôi
法兰克穆勒表                    Fǎlánkèmùlēi biǎo             đồng hồ Franck Muller
芝柏表                                Zhībǎi biǎo                        đồng hồ Girard-Perregaux
万国表                                Wànguó biǎo                     đồng hồ IWC
积家表                                Jījiā biǎo                            đồng ghồ Jaeger-Lle Coultre
防水表                                Fángshuǐbiǎo                     đồng hồ không vô nước
转柄表                                Zhuànbǐng biǎo                 đồng hồ lên dây cót
日历表                                Rìlìbiǎo                              đồng hồ lịch

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Tham gia lớp học tiếng trung giao tiếp online cùng vua tiếng Trung youtube

日晷                                    Rìguǐ                                  đồng hồ mặt trời
摩凡陀表                            Mófántuó biǎo                   đồng hồ Movado
男表                                    Nánbiǎo                             đồng hồ nam
名表                                    Míngbiǎo                           đồng hồ nổi tiếng (hàng hiệu)
女表                                    Nǚbiǎo                              đồng hồ nữ  
欧米茄表                            Ōumǐjiā biǎo                      đồng hồ Omega
沛纳海表                            Pèinàhǎi biǎo                     đồng hồ Panerai
百达翡丽表                        Bǎidáfěilì biǎo                   đồng hồ Patek Philippe
伯爵表                                Bójué biǎo                         đồng hồ Piaget
雷达表                                Léidá biǎo                          đồng hồ Rado
劳力士表                            Láolìshì biǎo                      đồng hồ Rolex
数字表、数字钟                 Shùzìbiǎo, Shùzìzhōng      đồng hồ số
斯沃琪表                            Sīwòqí biǎo                       đồng hồ Swatch
豪雅表                                Háoyǎ biǎo                        đồng hồ Tag Heuer
时装表                                Shízhuāng biǎo                  đồng hồ thời trang
瑞士表                                Ruìshì biǎo                        đồng hồ Thụy Sỹ
天梭表                                Tiānsuō biǎo                     đồng hồ Tisso
落地挂钟                            Luòdì guàzhōng                 đồng hồ treo
挂钟                                    Guàzhōng                          đồng hồ treo tường
图多尔表                            Túduō’ěr biǎo                   đồng hồ Tudor
自动表、自动钟                 Zìdòngbiǎo, zìdòngzhōng  đồng hồ tự động
江诗丹顿表                        Jiāngshīdāndùn biǎo           đồng hồ Vacheron Constantin
金表                                    Jīnbiǎo                               đồng hồ vàng
秒针                                    Miǎozhēn                           kim giây
长秒针                                Chángmiǎozhēn                 kim giây dài
时针                                    Shízhēn                              kim giờ
分针                                    Fēnzhēn                             kim phút
日历                                    Rìlì                                    lịch ngày
机芯                                    Jīxīn                                  máy đồng hồ
钟面                                    Zhōngmiàn                        mặt đồng hồ
转柄                                    Zhuànbǐng                         núm vặn
钟摆                                    Zhōngbǎi                           quả lắc đồng hồ
(代替数字的) 短棒状线条(Dàitì shùzì de) duǎnbàngzhuàng xiàntiáo vạch chia thời gian
表壳                                    Biǎoké                               vỏ đồng hồ

齿轮                                    Chǐlún                               bánh răng
钟锤                                    Zhōngchuí                         búa đồng hồ
把表拨准                            Bǎbiǎo bōzhǔn                  chỉnh đồng hồ
发条                                    Fātiáo                                dây cót
表带                                    Biǎodài                              dây đeo đồng hồ
怀表链                                Huáibiǎoliàn                      dây đồng hồ bỏ túi
表链                                    Biǎoliàn                             dây đồng hồ đeo tay
游丝                                    Yóusī                                 dây tóc
钟表                                    Zhōngbiǎo                         đồng hồ
爱彼表                                Àibǐbiǎo                            đồng hồ Audemars Piguet
报时钟                                Bàoshízhōng                      đồng hồ báo giờ
催醒闹钟、闹钟                 Cuīxǐng nàozhōng, nàozhōng       đồng hồ báo thức
旅行闹钟                            Lǚxíng nàozhōng               đồng hồ báo thức du lịch
名士表                                Míngshì biǎo                     đồng hồ Baume & Mercier
计秒表                                Jìmiǎobiǎo                         đồng hồ bấm dây
计时机、计时器                 Jìshíjī, jìshíqì                     đồng hồ bấm giờ
定时器                                dìngshí qì                           đồng hồ bấm giờ
宝珀表                                Bǎopòbiǎo                         đồng hồ Blancpain
怀表                                    Huáibiǎo                            đồng hồ bỏ túi, treo trc ngực
宝玑表                                Bǎojībiǎo                           đồng hồ Breguet
百年灵表                            Bǎiniánlíngbiǎo                 đồng hồ Breitling
卡地亚表                            Kǎdìyàbiǎo                        đồng hồ Cartier
沙漏                                    Shālòu                               đồng hồ cát
夏利豪表                            Xiàlìháo biǎo                     đồng hồ Charriol
萧邦表                                Xiāobāng biǎo                   đồng hồ Chopard
西铁城表                            Xitiěchéng biǎo                  đồng hồ Citizen
君皇表                                Jūnhuáng biǎo                   đồng hồ Concord  
迪奥表                                Dí'ào biǎo                          đồng hồ Dior

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

旅行钟                                Lǚxíngzhōng                      đồng hồ du lịch
手表                                    Shǒubiǎo                           đồng hồ đeo tay
指针式手表                        Zhǐzhēnshì shǒubiǎo          đồng hồ (đeo tay) kim
宝石手表                            Bǎoshí shǒubiǎo                đồng hồ đeo tay nạm đá quý
石英表                                Shíyīngbiǎo                       đồng hồ (đeo tay) thạch anh
座钟                                    Zuòzhōng                          đồng hồ để bàn
电钟                                    Diànzhōng                         đồng hồ điện
电子表                                Diànzǐbiǎo                         đồng hồ điện tử
对表                                    Duì biǎo                            đồng hồ đôi
法兰克穆勒表                    Fǎlánkèmùlēi biǎo             đồng hồ Franck Muller
芝柏表                                Zhībǎi biǎo                        đồng hồ Girard-Perregaux
万国表                                Wànguó biǎo                     đồng hồ IWC
积家表                                Jījiā biǎo                            đồng ghồ Jaeger-Lle Coultre
防水表                                Fángshuǐbiǎo                     đồng hồ không vô nước
转柄表                                Zhuànbǐng biǎo                 đồng hồ lên dây cót
日历表                                Rìlìbiǎo                              đồng hồ lịch
日晷                                    Rìguǐ                                  đồng hồ mặt trời
摩凡陀表                            Mófántuó biǎo                   đồng hồ Movado
男表                                    Nánbiǎo                             đồng hồ nam
名表                                    Míngbiǎo                           đồng hồ nổi tiếng (hàng hiệu)
女表                                    Nǚbiǎo                              đồng hồ nữ  
欧米茄表                            Ōumǐjiā biǎo                      đồng hồ Omega
沛纳海表                            Pèinàhǎi biǎo                     đồng hồ Panerai
百达翡丽表                        Bǎidáfěilì biǎo                   đồng hồ Patek Philippe
伯爵表                                Bójué biǎo                         đồng hồ Piaget
雷达表                                Léidá biǎo                          đồng hồ Rado
劳力士表                            Láolìshì biǎo                      đồng hồ Rolex
数字表、数字钟                 Shùzìbiǎo, Shùzìzhōng      đồng hồ số
斯沃琪表                            Sīwòqí biǎo                       đồng hồ Swatch
豪雅表                                Háoyǎ biǎo                        đồng hồ Tag Heuer
时装表                                Shízhuāng biǎo                  đồng hồ thời trang
瑞士表                                Ruìshì biǎo                        đồng hồ Thụy Sỹ
天梭表                                Tiānsuō biǎo                     đồng hồ Tisso
落地挂钟                            Luòdì guàzhōng                 đồng hồ treo
挂钟                                    Guàzhōng                          đồng hồ treo tường
图多尔表                            Túduō’ěr biǎo                   đồng hồ Tudor
自动表、自动钟                 Zìdòngbiǎo, zìdòngzhōng  đồng hồ tự động
江诗丹顿表                        Jiāngshīdāndùn biǎo           đồng hồ Vacheron Constantin
金表                                    Jīnbiǎo                               đồng hồ vàng
秒针                                    Miǎozhēn                           kim giây
长秒针                                Chángmiǎozhēn                 kim giây dài
时针                                    Shízhēn                              kim giờ
分针                                    Fēnzhēn                             kim phút
日历                                    Rìlì                                    lịch ngày
机芯                                    Jīxīn                                  máy đồng hồ
钟面                                    Zhōngmiàn                        mặt đồng hồ
转柄                                    Zhuànbǐng                         núm vặn
钟摆                                    Zhōngbǎi                           quả lắc đồng hồ
(代替数字的) 短棒状线条(Dàitì shùzì de) duǎnbàngzhuàng xiàntiáo vạch chia thời gian
表壳                                    Biǎoké                               vỏ đồng hồ


PHẠM DƯƠNG CHÂU - Việt - Trung Trung tâm tiếng trung uy tín tại Hà Nội
Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400