Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

DẦU VÀ SẢN PHẨM PHỤ

06/06/2014 - 9423 lượt xem

油类和副产品 Yóulèi hé fùchǎnpǐn
Dầu và sản phẩm phụ

丙烯腈            Bǐngxījīng               acrylonitrile
醛                    Quán                       anđêhit (aldehyde)
乙醛                Yǐquán                    axêtan đêhit (acetaldehyde), ethanal
乙炔                Yǐquē                      axêtilen (acetylene), khí đá
丙酮                Bǐngtóng                 axêton (acetone)
苯                    Běn                          benzene
丁二烯            Dīngèrxī                  butađien (butadiene)
丁烯                Dīngxī                     butylene
挥发油            Huīfāyóu                 dầu bay hơi
残油                Cányóu                    dầu cặn, dầu thải
煤焦油            Méijiāoyóu             dầu cốc, nhựa than đá
柴油                Cháiyóu                  dầu ddiezzen (diesel)
沥青基石油    Lìqīngjī shíyóu       dầu gốc atphan
石蜡基石油    Shílàjī shíyóu          dầu gốc parafin
溶解油            Róngjiěyóu             dầu hòa tan
煤油                Méiyóu                    dầu hỏa, dầu lửa
机油                Jīyóu                       dầu máy
石油                Shíyóu                     dầu mỏ
重油                Zhòngyóu                dầu nặng, dầu mazut
燃料油            Ránliàoyóu             dầu nhiên liệu
重燃料油        Zhòngránliàoyóu    dầu nhiên liệu nặng
轻燃料油        Qīngránliàoyóu       dầu nhiên liệu nhẹ
润滑油            Rùnhuáyóu              dầu nhờn
制动器油        Zhìdòngqìyóu         dầu phanh

Tải ngay
phan mem hoc tieng trung nào các bạn ơi

原油                Yuányóu                 dầu thô
锭子油            Dìngziyóu               dầu trục ống sợi
汽缸油            Qìgāngyóu              dầu xilanh
乙烷                Yǐwǎn                     êtan (ethane)
乙胺                Yǐ’àn                       êtilamin (ethylamine)
乙烯                Yǐxī                         êtylen (ethylene)
乙烯化氧        Yǐxī huàyǎng          êtylen oxit (ethylene oxide)
甲醛                Jiǎquán                    fomanđehyt (formaldehyde)
乙二醇            Yǐ’èrchún                glycol
沥青                Lìqīng                     hắc ín, nhựa đường, atfan (asphalt)
裂化气            Lièhuàqì                  khí cracking
液化石油气    Yèhuà shíyóuqì       khí dầu mỏ hóa lỏng
燃料气            Ránliàoqì                        khí đốt
液化气            Yèhuàqì                  khí hóa lỏng
甲烷                Jiǎwán                     metan
甲苯                Jiǎběn                      metylbenzen, toluen
矿脂                Kuàngzhī                mỡ khoáng
炭黑                Tànhēi                     muội than, bồ hóng
航空燃油        Hángkōng rányóu   nhiên liệu máy bay
石蜡                Shílà                        paraffin (paraffin)
丙烯                Bǐngxī                     propylen (propylene)
乙醇                Yǐchún                    rượu cồn, ancol (alcohol)
蜡                    Là                            sáp, parafin
固醇、甾醇    Gùchún, zāichún     sterol
苯乙烯            Běnyǐxī                   styrene (styrene)
石油焦            Shíyóujiāo               than cốc dầu mỏ
凡士林            Fánshìlín                 vazơlin (Vaseline)
优质汽油        Yōuzhì qìyóu          xăng cao cấp
抗爆汽油        Kàngbào qìyóu       xăng chống nổ
航空汽油        Hángkōng qìyóu     xăng máy bay
人造汽油        Rénzào qìyóu          xăng nhân tạo
加氧汽油        Jiāyǎng qìyóu         xăng pha oxy, xăng oxygen
普通汽油        Pǔtōng qìyóu           xăng thông thường
汽油                Qìyóu                      xăng, dầu xăng

Tham gia ngay khóa học tiếng trung giao tiếp cấp tốc online cùng vua tiếng Trung youtube
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400