Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC

18/05/2014 - 5809 lượt xem
Sau đây trung tam tieng trung tốt nhất Hà nội xin gửi tới các bạn học từ vựng tiếng trung theo chủ đề 

水族 Shuǐzú Động vật dưới nước

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

鳖                         Biē                                 ba ba
章鱼                    Zhāngyú                       bạch tuộc
海豹                    Hǎibào                          báo biển
鲍鱼                    Bàoyú                           bào ngư
鱼虫                    Yúchóng                       bọ nước Daphnia
海绵                    Hǎimián                       bọt biển (động vật không xương sống dưới nước)
海鱼                    Hǎiyú                            cá biển
鳎鱼                    Tǎyú                              cá bơn
菱鲆                    Língpíng                       cá bơn Đại Tây Dương
虾虎鱼                Xiāhǔyú                        cá bống (trắng)
大比目鱼            Dàbǐmùyú           cá bơn lưỡi ngựa Thái Bình Dương
泥鳅                    Níqiū                             cá chạch
竹麦鱼、鲂鮄    Zhúmàiyú, fángfú        cá chào mào
鲥鱼                    Shíyú                            cá cháy
鳟鱼                    Zūnyú                           cá chày
鲤鱼                    Lǐyú                              cá chép
红鲤鱼                Hónglǐyú                      cá chép đỏ
鲳鱼                    Chāngyú                       cá chim
银鲳、镜鱼、平鱼Yínchāng, jìngyú, píngyú        cá chim trắng
鳗鱼、海鳗        Mányú, hǎimán            cá chình
电鳗                    Diànmán                       cá chình điện
白鳝                    Báishàn                         cá chình Nhật Bản, cá lạc
狗鱼                    Gǒuyú                           cá chó, cá măng
斗鱼                    Dòuyú                           cá chọi, cá đá
飞鱼                    Fēiyú                             cá chuồn
旗鱼                    Qíyú                              cá cờ
德氏瘰螈            Déshìluǒyuán               cá cóc Tam Đảo
鯷鱼                    Tíyú                              cá cơm
海蜒、鯷鱼        Hǎiyán, tíyú                 cá cơm biển
鲫鱼                    Jìyú                               cá diếc
曹白鱼                Cáobáiyú                      cá đé
鲻鱼                    Zīyú                              cá đối
黄花鱼                Huánghuāyú                 cá đù vàng
鳐鱼                    Yáoyú                           cá đuối
电鳐                    Diànyáo                        cá đuối điện
黑线鳕                Hēixiànxuě                   cá ê phin, cá tuyết chấm đen

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

海鲡鱼                Hǎilíyú                          cágiò
育苗                    Yùmiáo                         cá giống
海豚                    Hǎitún                           cá heo
带鱼                    Dàiyú                            cá hố
鲑鱼                    Guīyú                            cá hồi
大马哈鱼            Dàmǎhāyú                    cá hồi chinook
红鱼                    Hóngyú                         cá hồng
剑鱼                    Jiànyú                           cá kiềm
鲸鱼                    Jīngyú                           cá kình, cá voi
凤尾鱼                 Fèngwěiyú                    cá lành canh
狮子鱼                Shīziyú                         cá mao tiên
鲨鱼                    Shāyú                            cá mập
角鲨                    Jiǎoshā                          cá mập quạ
大白鲨                Dàbáishā                       cá mập trắng


花鲢、胖头鱼    Huālián, pàngtóuyú     cá mè
白鲢、鲢鱼        Báilián, liányú             cá mè trắng
八目鱼                Bāmùyú                        cá miệng tròn
石斑鱼                Shíbānyú                      cá mú, cá song
乌贼                    Wūzéi                           cá mực, mực nang
鱿鱼                    Yóuyú                           cá mực, mực ống
白鱼                    Báiyú                            cá ngão gù
金枪鱼                Jīnqiāngyú                    cá ngừ California
鲔鱼                    Wěiyú                           cá ngừ đại dương
海马                    Hǎimǎ                           cá ngựa
刺海马                Cìhǎimǎ                        cá ngựa gai
抹香鲸                Mǒxiāngjīng                cá nhà táng
扁鲨                    Biǎnshā                         cá nhám dẹt
星鲨                     Xīngshā                        cá nhám điểm sao
长尾鲨                Chángwěishā                cá nhám đuôi dài
鲇鱼                    Niānyú                          cá nheo (cá da trơn)
鲀、河豚            Tún, hétún                    cá nóc
须鲷                    Xūdiāo                          cá phèn
肺鱼                    Fèiyú                             cá phổi
乌鱼                    Wūyú                            cá quả, cá chuối, cá lóc
攀鲈                    Pānlú                             cá rô
罗非鱼                Luófēiyú                       cá rô phi
沙丁鱼                Shādīngyú                    cá sardine, cá trích
鳄鱼                    Èyú                               cá sấu
短吻鳄                Duǎnwěn’è                   cá sấu mõm ngắn
暹罗鳄                Xiānluó’è                     cá sấu nước ngọt, cá sấu Xiêm
竹荚鱼                Zhújiáyú                       cá sòng Nhật Bản
鲟鱼                    Xúnyú                           cá tầm
巨型弹涂鱼        Jùxíng dàntúyú            cá thòi lòi
鲭鱼                    Qīngyú                          cá thu

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

秋刀鱼                Qiūdāoyú                     cá thu đao
鲩鱼、草鱼        Huànyú, cǎoyú             cá trắm cỏ
黑鲩                    Hēihuàn                        cá trắm đen
银鱼                    Yínyú                            cá trắng bạc
星鱼                    Xīngyú                          cá tràu tiến vua, cá trèo đồi
鲱鱼                    Fēiyú                             cá trích
鲮鱼                    Língyú                          cá trôi
泥狗鱼                Nígǒuyú                       cá tuế bùn
鳕鱼                    Xuěyú                           cá tuyết
龙井鱼                Lóngjǐngyú         cá vàng mắt lồi, cá vàng mắt rồng
金鱼                    Jīnyú                                       cá vàng, cá cảnh
腔棘鱼                Qiāngjíyú                     cá vây tay
鲷                         Diāo                              cá vền
鳊鱼                    Biānyú                          cá vền trắng
独角鲸                Dújiǎojīng                    cá voi có ngà, kì lân biển
蓝鲸                    Lánjīng                         cá voi xanh
鲈鱼                    Lúyú                             cá vược Nhật Bản
牙鳕鱼                Yáxuěyú                       cá whiting (1 loại cá tuyết)
蟾蜍、蛤蟆        Chánchú, hámá            cóc
船蛆                    Chuánqū                       con hà
珊瑚虫                Shānhúchóng               con san hô
蟹                         Xiè                                cua
泽蟹                    Zéxiè                             cua đồng
毛蟹、河螃蟹    Máoxiè, hépángxiè      cua lông
水蛭                    Shuǐzhì                         đỉa
玳瑁                    Dàimào                         đồi mồi
苔藓虫                Táixiǎnchóng               động vật hình rêu
蛙、田鸡            Wā, tiánjī                      ếch
海蟹                    Hǎixiè                           ghẹ

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

海狗、海熊        Hǎigǒu, hǎixióng         hải cẩu
斑海豹                Bānhǎibào                    hải cẩu đốm
海狸、河狸        Hǎilí, hélí                      hải ly
河狸鼠                Hélíshǔ                         hải ly đầm lầy
海葵                    Hǎikuí                           hải quỳ
海参                    Hǎishēn                         hải sâm
海鞘                    Hǎiqiào                         hải tiêu
蚝、牡蛎            Háo, mǔlì                      hàu
海百合                Hǎibǎihé                       huệ biển (động vật da gai)
甲壳类                Jiǎqiàolèi                      loài có vỏ cứng
两栖类                Liǎngqīlèi                     loài lưỡng cư
软体类                Ruǎntǐlèi                       loài thân mềm/ nhuyễn thể
海牛                    Hǎiniú                           lợn biển
黄鳝、鳝鱼        Huángshàn, shànyú     lươn
鳞虾                    Línxiā                  moi lân (loài giáp xác nhỏ giống tôm)
柔鱼、枪乌贼    Róuyú, qiāngwūzéi     mực ống
海蜘蛛                Hǎizhīzhū                     nhện biển
海刺猬、海胆    Hǎicìwèi, hǎidǎn nhím biển, cầu gai
蝌蚪                    Kēdǒu                           nòng nọc
田螺                    Tiánluó                         ốc đồng, ốc rạ
蜗牛                    Wōniú                           ốc sên
法螺                    Fǎluó                             ốc tù và
水獭                    Shuǐtǎ                           rái cá
蟛蜞                    Péngqí                           rạm
海蛇                    Hǎishé                           rắn biển
龟、乌龟            Guī, wūguī                   rùa
海龟                    Hǎiguī                           rùa biển
鲎                         Hòu                               sam
珊瑚                    Shānhú                         san hô
鹿角杯形瑚        Lùjiǎo bèixínghú         san hô cành đa mi
黑珊瑚虫            Hēishānhúchóng                   san hô đen
红珊瑚虫            Hóngshānhúchóng      san hô đỏ
海笔                    Hǎibǐ                                       san hô lông chim
海星                    Hǎixīng                         sao biển
水底生物            Shuǐdǐ shēngwù           sinh vật dưới nước
蚶子                    Hānzi                            sò
扇贝                    Shànbèi                         sò điệp
血蚶                     Xuèhān                         sò huyết
海狮                    Hǎishī                           sư tử biển
海蜇、水母        Hǎizhé, shuǐmǔ            sứa
侧腕水母            Cèwàn shuǐmǔ             sứa bàn tay nghiêng
立方水母            Lìfāng shuǐmǔ              sứa cubozoa, sứa hộp
栉水母                Zhìshuǐmǔ                    sứa lược
海兔                    Hǎitù                                       thỏ biển
水螅                    Shuǐxī                           thủy tức (động vật nguyên sinh)
河虾                    Héxiā                            tôm càng
对虾、明虾        Duìxiā, míngxiā           tôm he
龙虾                    Lóngxiā                        tôm hùm
大红虾                Dàhóngxiā                    tôm hùm đỏ, tôm hùm nước ngọt
寄居蟹                Jìjūxiè                           tôm ký cư, ốc mượn hồn
小虾                    Xiǎoxiā                         tôm nhỏ
斑节对虾            Bānjié duìxiā                tôm sú
珠蚌                    Zhūbàng                       trai ngọc
河蚌                    Hébàng                         trai sông
矛蚌                    Máobàng                      trùng trục
淡菜                    Dàncài                           vẹm
海鸭                    Hǎiyā                            vịt biển
海象                    Hǎixiàng                       voi biển

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400