Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

HIỆU ẢNH

27/05/2014 - 3514 lượt xem
 

Hôm nay trung tâm học tiếng trung ở hà nội gửi đến bạn hoc tieng trung chủ đề

照相馆 Zhàoxiàngguǎn Hiệu ảnh

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

刷子                    Shuāzi                                    bàn chải
八牙轮                Bāyálún                                  bánh răng phim
皮袋                    Pídài                                       bao da
闪光灯泡            Shǎnguāngdēngpào               bóng đèn chớp
低照指示器        Dīzhào zhǐshìqì                     bộ chỉ báo ánh sáng thấp
闪光充电指示    Shǎnguāng chōngdiàn zhǐshì         bộ chỉ báo nạp điện cho đèn chớp
检查蜂鸣器        Jiǎncháfēngmíngqì                bộ phận kiểm tra tiếng máy
太阳罩                Tàiyángzhào                          cái chụp ống kính
进片杆                Jìnpiàngǎn                              cần lên phim
快门胶球            Kuàimén jiāoqiú                    cấu nhả (cửa sập máy ảnh)
三脚架                Sānjiǎojià                               chân máy ảnh, giá 3 chân
闪光灯开关        Shǎnguāngdēng kāiguān       công tắc đèn chớp
后盖开关            Hòugài kāiguān                     công tắc mặt sau
附件插座            Fùjiàn chāzuò                        cổng gắn phụ kiện, chân linh kiện, chân đèn flash rời
变速快门            Biànsù kuàimén                     cửa chớp biến tốc
走片显示            Zǒupiàn xiǎnshì                    cửa sổ chạy phim
皮带                    Pídài                                       dây đeo
闪光灯                Shǎnguāngdēng                     đèn chớp (đèn flash)
电子闪光灯        Diànzǐ shǎnguāngdēng          đèn chớp điện tử
暗藏式闪光灯    Àncángshì shǎnguāngdēng   đèn cóc
电池检查灯        Diànchí jiǎnchádēng             đèn kiểm tra pin
镁光灯                Měiguāngdēng                       đèn ma-giê
测焦器                Cèjiāoqì                                  đĩa số điều chỉnh tiêu cự

Phạm Dương Châu - 
tiengtrung.vn

伸缩三脚架        Shēnsuō sānjiǎojià                giá ba chân gấp, giá ba chân mở rộng, chân máy xếp
擦镜纸                Cājìngzhǐ                                giấy lau ống kính
电池盒                Diànchíhé                               hộp pin
光圈                    Guāngquān                            khẩu độ, độ mở
滤光镜                Lǜguāngjìng                           kính lọc
紫外线滤光镜    Zǐwàixiàn lǜguāngjìng          kính lọc tia tử ngoại
反光镜                Fǎnguāngjìng                         kính ngắm
DX接电簧         DX jiēdiànhuáng                   lò xo nhận điện DX
后盖视窗            Hòugài shìchuāng                 lỗ ngắm mặt sau
对焦屏                Duìjiāopíng                            màn điều tiêu
照相机                Zhàoxiàngjī                           máy ảnh
立体照相机        Lìtǐ zhàoxiàngjī                     máy ảnh 3D
一步照相机        Yībù zhàoxiàngjī                   máy ảnh chụp lấy ngay
自动测量照相机Zìdòng cèliáng zhàoxiàngjī          máy ảnh chụp tự động
水下照相机        Shuǐxià zhàoxiàngjī              máy ảnh dưới nước
红外照相机        Hóngwài zhàoxiàngjī            máy ảnh hồng ngoại
微型照相机        Wēixíng zhàoxiàngjī             máy ảnh mini
傻瓜机                Shǎguājī                                 máy ảnh ngắm chụp
反光照相机        Fǎnguāng zhàoxiàngjī           máy ảnh phàn quang
折叠式照相机    Zhédiéshì zhàoxiàngjī           máy ảnh xếp
录音照相机        Lùyīn zhàoxiàngjī                 máy quay phim nói
后盖                    Hòugài                                    mặt sau
胶卷暗盒            Jiāojuǎn ànhé                         ngăn đựng phim
倒片曲柄            Dàopiàn qǔbǐng                     núm quay tua phim về
快门按钮            Kuàimén ànniǔ                      nút chụp
模式选择杆        Móshìxuǎnzégǎn                   nút gạt chọn chế độ
镜头脱卸按钮    Jìngtóu tuōxiè ànniǔ             nút tháo ống kính
倒片开关            Dàopiàn kāiguān                   nút tua phim
预观按钮            Yùguān ànniǔ                        nút xem trước
胶片室                Jiāopiànshì                                      ổ phim
电池室                Diànchíshì                              ổ pin, ổ chứa pin
镜头                    Jìngtóu                                   ống kính
摄远镜头            Shèyuǎn jìngtóu                    ống kính chụp xa
单镜头                Dānjìngtóu                                      ống kính đơn
广角镜                Guǎngjiǎojìng                        ống kính góc rộng
双镜头                Shuāngjìngtóu                       ống kính kép
鱼眼镜头            Yúyǎn jìngtóu                       ống kính mắt cá
可变焦距镜头    Kěbiàn jiāojù jìngtóu            ống kính thay đổi tiêu cự, ống kính zoom
散装胶片            Sǎnzhuāng jiāopiàn               phim
快速胶卷            Kuàisù jiāojuǎn                     phim chụp nhanh
黑白胶片            Hēibái jiāopiàn                      phim đen trắng
微粒胶卷            Wēilì jiāojuǎn                        phim hạt mịn
红外胶片            Hóngwài jiāopiàn                  phim hồng ngoại
彩色胶片            Cǎisè jiāopiàn                        phim màu
单张胶片            Dānzhāng jiāopiàn                phim miếng, phim tấm
胶卷张数            Jiāojuǎn zhāngshù                 sự phơi sáng
机体                    Jītǐ                                           thân máy
加膜镜                Jiāmójìng                               thấu kính tráng
自拍装置            Zìpāi zhuāngzhì                     thiết bị chụp tự động
计数器                Jìshùqì                                    thiết bị đếm số
调焦装置            Tiáojiāo zhuāngzhì               thiết bị điều chỉnh tiêu  cự
测距器                Cèjùqì                                     thiết bị đo cự li
测光表                Cèguāngbiǎo                          thước đo sáng


Học tiếng trung theo các chủ đề

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
测距表                Cèjùbiǎo                                 thước tê lê (thước đo cự ly)
胶片卷轴            Jiāopiàn juànzhóu                 trục cuộn phim
心轴                    Xīnzhóu                                 trục tâm
镜筒                    Jìngtǒng                                 vành ống kính
缩微胶卷            Suōwēi jiāojuǎn                    vi phim, micrô phim
快门调谐盘        Kuàiméntiáoxiépán               vòng tốc độ cửa trập trên thân máy
照相集                Zhàoxiàngjí                           album ảnh
五寸照片            Wǔcùn zhàopiàn                             ảnh 9x12cm
六寸照片            Liùcùn zhàopiàn                    ảnh 10x15cm
身份证照片        Shēnfènzhèng zhàopiàn        ảnh chứng minh thư
玻璃底片            Bōli dǐpiàn                                      âm bản kính
深红灯泡            Shēnhóng dēngpào               bóng đèn đỏ
照相加工暗室    Zhàoxiàng jiāgōng ànshì      buồng tối làm ảnh
放大机支架        Fàngdàjī zhījià                       chân máy phóng
叠印                    Diéyìn                                    chồng hình
切纸刀                Qiēzhǐdāo                               dao cắt giấy
照相拼接            Zhàoxiàng pīnjiē                   ghép ảnh
晾片架                Liàngpiànjià                           giá sấy phim
半光相纸            Bànguāng xiàngzhǐ               giấy (ảnh) bóng pha
大光相纸            Dàguāng xiàngzhǐ                 giấy ảnh bóng
无光相纸            Wúguāng xiàngzhǐ                giấy ảnh mờ
溴化银纸            Xiùhuàyínzhǐ                         giấy bromua
感光纸                Gǎnguāngzhǐ                          giấy cảm quang
定影盘                Dìngyǐngpán                          khay định hình
显影盘                Xiǎnyǐngpán                          khay hiện hình
镜框                    Jìngkuāng                               khung kính
毛玻璃                Máobōli                                 kính mờ
印相机                Yìnxiàngjī                              máy in ảnh
上光机                Shàngguāngjī                         máy láng ảnh
放大机                 Fàngdàjī                                 máy phóng
影印机                Yǐngyìnjī                                máy sao chụp
烘干机                Hōnggānjī                              máy sấy
感光乳剂            Gǎnguāng rǔjì                        nhũ tương cảm quang
底片                    Dǐpiàn                                    phim âm bản
冲洗胶卷            Chōngxǐ jiāojuǎn                  rửa phim
修整相片            Xiūzhěng xiàngpiàn              sửa ảnh
上光板                Shàngguāngbǎn                     tấm gỗ (kính) để đánh bóng
显影平板            Xiǎnyǐng píngbǎn                 tấm hiện hình
感光板                Gǎnguāngbǎn               tấm kính ảnh, tấm phim kính
摄影师                Shèyǐngshī                                       thợ chụp ảnh
缩小                    Suōxiǎo                                  thu nhỏ
定影机                Dìngyǐngjī                              thuốc định hình
显影机                Xiǎnyǐngjī                              thuốc hiện hình
照片说明            Zhàopiàn shuōmíng              thuyết minh ảnh
摄影新闻            Shèyǐng xīnwén                    tin ảnh
烘箱                    Hōngxiāng                             tủ sấy phim

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

 
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400