Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Nhập cư

06/05/2014 - 9140 lượt xem

移民 Yímín Nhập cư

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

财务情况报告      Cáiwù qíngkuàng bàogào                  báo cáo tình hình tài chính
体重                     Tǐzhòng                                   cân nặng
身高                     Shēngāo                                   chiều cao
移民政策              Yímín zhèngcè                         chính sách nhập cư
收据                     Shōujù                                     biên lai, biên nhận
产业契据              Chǎnyè qìjù                                       chứng từ về sản nghiệp
移民局                 Yímínjú                                   cục nhập cư
移进                     Yíjìn                                        dời vào
地契                     Dìqì                                         địa khế ( văn tự ruộng đất)
不动产价值                   Bùdòngchǎn jiàzhí                            giá trị bất động sản
拥有股票证明      Yōngyǒu gǔpiào zhèngmíng    giấy chứng nhận có cổ phiếu
银行存款证明      Yínháng cúnkuǎn zhèngmíng  giấy chứng nhận có tiền gửi ngân hàng
公司证明              Gōngsī zhèngmíng                             giấy chứng nhận công ty
职业训练证明      Zhíyè xùnliàn zhèngmíng                  giấy chứng nhận nghề
工作经历证明      Gōngzuò jīnglì zhèngmíng giấy chứng nhận quá trình công tác
资历证明              Zīlì zhèngmíng                         giấy chứng nhận tư cách
前雇主推荐信      Qiángùzhǔ tuījiànxìn               giấy giới thiệu của chủ cũ
结婚证                 Jiéhūnzhèng                                      giấy hôn thú
出身证                 Chūshēnzhèng                         giấy khai sinh
离婚证                 Líhūnzhèng                              giấy li hôn
营业执照              Yíngyè zhízhào                        giấy phép hành nghề
性别                     Xìngbié                                    giới tính
已付支票存根      Yǐfù zhīpiào cúngēn                gốc biên lai đã chi séc

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

Danh mục 
phan mem hoc tieng trung

姓                         Xìng                                        họ
姓名                     Xìngmíng                                 họ tên
学校证件              Xuéxiào zhèngjiàn                             học bạ
移民法                 Yímínfǎ                                   luật nhập cư
工资                     Gōngzī                                     lương
管理能力              Guǎnlǐ nénglì                           năng lực quản lý
出生日期              Chūshēng rìqī                          ngày sinh
移民点                 Yímíndiǎn                               nơi nhập cư
出生地点              Chūshēng dìdiǎn                      nơi sinh
移出                     Yíchū                                                rời khỏi
社会保险号码      Shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ            sô bảo hiểm xã hội
身份证号码                   Shēnfènzhèng hàomǎ               số chứng minh nhân dân
个人财产              Gèrén cáichǎn                          tài sản cá nhân
名                         Míng                                        tên
全名                     Quánmíng                                tên đầy đủ
社会保险证                   Shèhuì bǎoxiǎnzhèng               thẻ bảo hiểm xã hội
推荐信                 Tuījiànxìn                                thư giới thiệu
工作性质              Gōngzuò xìngzhì                     tính chất công việc
指纹                     Zhǐwén                                    vân tay
移民签证              Yímín qiānzhèng                     visa nhập cư

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

Khóa học tiếng trung giao tiếp cấp tốc online dành cho những bạn ở xa trung tâm hay không có nhiều thời gian...

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400