Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Thuế - Hải quan

06/05/2014 - 18345 lượt xem

khóa học tiếng trung giao tiếp online dành cho những bạn du học, hay người đi làm...

海关和税 Hǎiguān hé shuì Hải quan và thuế

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

兹证明        Zīzhèngmíng                            chứng nhận, chứng thực
海关登记    Hǎiguān dēngjì                        đăng kí hải quan
登记签证    Dēngjì qiānzhèng                     đăng kí thị thực
签证延期    Qiānzhèng yánqī                      gia hạn visa
海关证明书Hǎiguān zhèngmíngshū           giấy chứng nhận hải quan
健康证书    Jiànkāng zhèngshū                            giấy chứng nhận sức khỏe
海关放行    Hǎiguān fàngxíng                    giấy chứng thông quan
海关结关    Hǎiguān jiéguān             giấy phép hải quan, giấy chứng thông quan
免验证        Miǎnyànzhèng                         giấy thông hành
海关通行证 Hǎiguān tōngxíngzhèng          giấy thông hành hải quan
艾滋病、梅毒检测报告单Àizībìng, méidú jiǎncè bàogàodān          giấy xét nghiệm bệnh giang mai và AIDS
护照            Hùzhào                                    hộ chiếu
官员护照    Guānyuán hùzhào                             hộ chiếu công chức
公事护照    Gōngshì hùzhào                      hộ chiếu công vụ
外交护照    Wàijiāo hùzhào                       hộ chiếu ngoại giao
初种完成    Chūzhòng wánchéng               hoàn thành tiêm chủng sơ bộ
结果            Jiéguǒ                                      kết quả
海关报关    Hǎiguān bàoguān                    khai báo hải quan
海关检查、海关验关Hǎiguān jiǎnchá, hǎiguān yànguān                kiểm tra hải quan
采血日期    Cǎixuè rìqī                               ngày lấy máu
检验人        Jiǎnyànrén                               người kiểm tra
海关人员    Hǎiguān rényuán                     nhân viên hải quan
检验方法    Jiǎnyàn fāngfǎ                         phương pháp xét nghiệm
出入境管理Chūrùjìng guǎnlǐ                     quản lý xuất nhập cảnh
海关税则    Hǎiguān shuìzé                        quy định thuế hải quan
国籍            Guójí                                       quốc tịch
访问签证    Fǎngwèn qiānzhèng                 thị thực du khách (visitor visa)
证书有效期Zhèngshū yǒuxiàoqī      thời gian có hiệu lực của giấy xác nhận
入境手续    Rùjìng shǒuxù                         thủ tục nhập cảnh
复种            Fùzhòng                                  tiêm chủng nhắc lại
检验标本    Jiǎnyàn biāoběn                      tiêu bản kiểm nghiệm
外币申报表Wàibì shēnbàobiǎo                 tờ khai (báo) ngoại tệ

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn


海关申报表Hǎiguān shēnbàobiǎo             tờ khai hải quan
行李申报表Xínglǐ shēnbàobiǎo                 tờ khai hành lý
入境旅客物品申报表Rùjìng lǚkè wùpǐn shēnbàobiǎo tờ khai vật dụng mang theo của người nhập cảnh
海关总署    Hǎiguān zǒngshǔ                     tổng cục hải quan
边防检查站Biānfáng jiǎncházhàn              trạm kiểm tra biên phòng
入境签证    Rùjìng qiānzhèng                     visa (thị thực) nhập cảnh
过境签证    Guòjìng qiānzhèng                            visa quá cảnh
再入境签证Zàirùjìng qiānzhèng                visa tái nhập cảnh
出境签证    Chūjìng qiānzhèng                            visa xuất cảnh
税目            Shuìmù                                    biểu thuế
珠宝            Zhūbǎo                                    châu báu
税收政策    Shuìshōu zhèngcè                    chính sách thuế
税务机关    Shuìwù jīguān                         cơ quan thuế vụ
税务局        Shuìwùjú                                 cục thuế
关税与消费税局Guānshuì yǔ xiāofèi shuìjú cục thuế quan và thuế hàng tiêu dùng
免税商店    Miǎnshuì shāngdiàn                cửa hàng miễn thuế
文物            Wénwù                                    di vật văn hóa, văn vật
双重课税    Shuāngchóng kèshuì                đánh thuế hai lần, đánh thuế trùng
古董、古玩Gǔdǒng, gǔwán                      đồ cổ
收税路        Shōushuìlù                              đường cao tốc thu lệ phí
减税            Jiǎnshuì                                   giảm thuế
个人减税    Gèrén jiǎnshuì                         giảm thuế cá nhân
特殊减税    Tèshū jiǎnshuì                         giảm thuế đặc biệt
一般减税    Yībān jiǎnshuì                         giảm thuế nói chung
违禁物品    Wéijìn wùpǐn                           hàng cấm
应上税物品Yīngshàngshuì wùpǐn             hàng hóa chịu thuế
保税货物    Bǎoshuì huòwù                       hàng lưu kho nợ thuế, hàng hoãn thuế
免税物品    Miǎnshuì wùpǐn                      hàng miễn thuế
收税漏洞    Shōushuì lòudòng                             kẽ hở thuế
保税仓库    Bǎoshuì cāngkù                       kho lưu hải quan
税款            Shuìkuǎn                                 khoản thuế, số thuế
钻石            Zuànshí                                   kim cương
养路费        Yǎnglùfèi                                 lệ phí bảo dưỡng đường
通行费        Tōngxíngfèi                             lệ phí thông hành (qua lại)
税法            Shuìfǎ                                      luật thuế
免税            Miǎnshuì                                 miễn thuế

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

税额            Shuì'é                                                mức thuế
纳税人        Nàshuìrén                                người nộp thuế
逃税人        Táoshuìrén                              người trốn thuế
检查人员    Jiǎnchá rényuán                      nhân viên kiểm tra
税务员        Shuìwùyuán                                      nhân viên thuế vụ
估税员        Gūshuìyuán                                      nhân viên tính thuế
岁入分享    Suìrù fēnxiǎng                         phân chia thu nhập năm
税则            Shuìzé                                      quy định thuế
苛捐杂税    Kējuān záshuì                          sưu cao thuế nặng
印花税票    Yìnhuā shuìpiào                      tem thuế
收税卡        Shōushuìkǎ                             thanh chắn đường thu thuế
税后所得    Shuìhòu suǒdé                         thu nhập sau (khi đóng) thuế
征收烟税    Zhēngshōu yānshuì                 thu thuế thuốc lá
税、税收    Shuì, shuìshōu                         thuế
州税            Zhōushuì                                 thuế bang
周转税        Zhōuzhuǎnshuì                        thuế chu chuyển (quay vòng)
特种税        Tèzhǒngshuì                            thuế đặc biệt
遗产税        Yíchǎnshuì                              thuế di sản
盈利税        Yínglìshuì                                thuế doanh lợi (tiền lãi)
营业税        Yíngyèshuì                              thuế doanh nghiệp
交易税        Jiāoyìshuì                                thuế giao dịch
教育税        Jiàoyùshuì                               thuế giáo dục
商品税        Shāngpǐnshuì                          thuế hàng hóa
国内货物税Guónèi huòwùshuì                           thuế hàng hóa trong nước
奢侈品税    Shēchǐpǐnshuì                          thuế hàng xa xỉ
娱乐税        Yúlèshuì                        thuế hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí
联邦税        Liánbāngshuì                           thuế liên bang
累退税        Lěituìshuì                                thuế lũy thoái (tính thuế lùi lại liên tục)
累进税        Lěijìnshuì                                 thuế lũy tiến
牌照税        Páizhàoshuì                                       thuế môn bài
进口税        Jìnkǒushuì                               thuế nhập khẩu
多重税        Duōchóngshuì                         thuế quan nhiều mức
财政关税    Cáizhèng guānshuì                            thuế quan tài chính
酒税            Jiǔshuì                                     thuế rượu
税率            Shuìlǜ                                      thuế suất
复合税        Fùhéshuì                                  thuế suất hỗn hợp
财产税        Cáichǎnshuì                                      thuế tài sản
印花税        Yìnhuāshuì                              thuế tem, thuế tem trước bạ
收入税        Shōurùshuì                              thuế thu nhập
岁入税        Suìrùshuì                                 thuế thu nhập hàng năm
烟税            Yānshuì                                   thuế thuốc lá
消费税        Xiāofèishuì                              thuế tiêu dùng
入港税        Rùgǎngshuì                             thuế vào cảng
出口税        Chūkǒushuì                                      thuế xuất khẩu
没收            Mòshōu                                   tịch thu
估税            Gūshuì                                     tính thuế (ấn định thuế)
所得税申报表Suǒdéshuì shēnbàobiǎo      tờ khai thuế thu nhập
字画            Zìhuà                                       tranh chữ
自用物品    Zìyòng wùpǐn                          vật dụng cá nhân
走私集团    Zǒusī jítuán                             băng đảng buôn lậu
走私毒品    Zǒusī dúpǐn                                       buôn lậu ma túy
缉私巡逻艇Jīsī xúnluótǐng                        ca nô tuần tiễu truy bắt buôn lậu
走私货        Zǒusīhuò                                 hàng lậu
走私者        Zǒusīzhě                                  kẻ buôn lậu
缉私官员    Jīsī guānyuán                          quan chức truy bắt buôn lậu
缉私船        Jīsīchuán                                 tàu bắt buôn lậu
偷漏税        Tōulòushuì                              trốn thuế
缉私            Jīsī                                           truy bắt buôn lậu

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Chúc các bạn
 học tiếng trung quốc thành công !

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400