Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

TỪ VỰNG VỀ CỔ PHIẾU

27/09/2013 - 4211 lượt xem

股票 Cổ phiếu


普通股Pǔtōng gǔ cổ phiếu thường
法人股Fǎréngǔ cổ phiếu có đủ tư cách pháp nhân
优先股Yōuxiān gǔ cổ phiếu ưu đãi
热门股票Rèmén gǔpiào cổ phiếu hấp dẫn
存信股票Cún xìn gǔpiào cổ phiếu tín dụng
记名股票Jìmíng gǔpiào cổ phiếu ghi sổ
无记名股票Wújìmíng gǔpiào cổ phiếu vô danh (không ghi tên)
工业股票Gōngyè gǔpiào cổ phiếu công nghiệp
商业股票Shāngyè gǔpiào cổ phiếu thương mại
股本Gǔběn vốn cổ phiếu, vốn góp
额定股本Édìng gǔběn vốn cổ phiếu định mức
股票交易所Gǔpiào jiāoyì suǒ phòng giao dịch cổ phiếu
股票交易Gǔpiào jiāoyì mua bán cổ phiếu
股票行情Gǔpiào hángqíng tình hình thị trường cổ phiếu
股票市场Gǔpiào shìchǎng thị trường cổ phiếu
开盘Kāipán mở cửa
收盘Shōupán đóng cửa

 
học tiếng Trung online cấp tốc
股票买卖Gǔpiào mǎimài (nghiệp vụ)mua bán cổ phiếu
股票经纪人Gǔpiào jīngjì rén người môi gới cổ phiếu
独立经纪人Dúlì jīngjì rén người môi giới độc lập
股票经纪业务Gǔpiào jīngjì yèwù nghiệp vụ môi giới cổ phiếu
股票推销员Gǔpiào tuīxiāo yuán nhân viên bán cổ phiếu
股票指数Gǔpiào zhǐshù chỉ số cổ phiếu
股票价格Gǔpiào jiàgé giá cổ phiếu
开盘价格Kāipán jiàgé giá (cổ phiếu) lúc mở cửa
收盘价格Shōupán jiàgé giá lúc đóng cửa
支持水平Zhīchí shuǐpíng mức được giữ
最新牌价Zuìxīn páijià tỉ giá mới nhất
股票的购进Gǔpiào de gòu jìn mua (vào) cổ phiếu
股票的抛售Gǔpiào de pāoshòu bán tháo cổ phiếu
空头补进Kōngtóu bǔ jìn mua khống
被迫抛出Bèi pò pāo chū bị ép bán tháo
股票交易额Gǔpiào jiāoyì é mức giao dịch cổ phiếu
交割日Jiāogē rì ngày thanh toán
交割准备日Jiāogē zhǔnbèi rì ngày chuẩn bị giao nhận
交割限期日Jiāogē xiànqí rì ngày thanh toánhoa hồng triển hạn,ngày lãi diên kỳ
延期交割费Yánqí jiāogē fèi hoa hồng xuống giá sai kim,hoa hồng buôn bán chứng khoán giá xuống
交易延期费Jiāoyì yánqí fèi hoa hồng triển hạn,hoa hồng bù hoãn thanh toán,lợi tức diên kỳ
过户Guòhù sang tên (thay tên chủ sở hữu),chuyển ngân quỹ
过户凭单Guòhù píngdān chứng từ sang tên
过户代理人Guòhù dàilǐ rén cơ quan chuyển giao
过户帐Guòhù zhàng sổ (kế toán) sang tên,hồ sơ đăng ký
过户手续费Guòhù shǒuxù fèi lệ phí thủ tục sang tên, phí chuyển nhượng
让股人Ràng gǔ rén người nhượng cổ phiếu,người chuyển nhượng
受股人Shòu gǔ rén người tiếp nhận cổ phần,người thu nhượng
分股Fēn gǔ phân chia chứng khoán
票面价值Piàomiàn jiàzhí mệnh giá
股息Gǔxí lợi tức cổ phiếu (cổ tức)
期中股利Qízhōng gǔlì cổ tức tạm thời
股利票Gǔlì piào cổ phần tạm thời,cổ tức cổ lợi tạm thời
逃避股息税Táobì gǔxí shuì trốn thuế cổ tức
股东Gǔdōng cổ đông (người góp cổ phần)
股东名册Gǔdōng míngcè danh sách cổ đông
股东大会Gǔdōng dàhuì đại hội cổ đông
股权Gǔquán quyền nắm cổ phần,số cổ phần nắm giữ
股本权益Gǔběn quányì thực vốn
股份证书Gǔfèn zhèngshū giấy chứng nhận cổ phiếu,chứng chỉ cổ phiếu
股票套利Gǔpiào tàolì mua bán chứng khoán
多头Duōtóu kẻ đầu cơ giá lên
空头Kōngtóu kẻ đầu cơ giá xuống


PHẠM DƯƠNG CHÂU - địa chỉ học tiếng trung ở hà nội Việt - Trung
Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400