Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

TỪ VỰNG VỀ TRÁI PHIẾU

27/09/2013 - 6847 lượt xem

债券 TRÁI PHIẾU Zhàiquàn


债券持有人người có phiếu công trái Zhàiquàn chí yǒu rén

公债công trái Gōngzhài

政府债券trái phiếu nhà nước Zhèngfǔ zhàiquàn
 
国库券tín phiếu nhà nước, trái phiếu kho bạc nhà nước Guókùquàn

国库债券trái phiếu kho bạc Guókù zhàiquàn

建设债券trái phiếu xây dựng Jiànshè zhàiquàn

市政公债công trái thị chính Shìzhèng gōngzhài

地方债券trái phiếu địa phương Dìfāng zhàiquàn

可兑换债券trái phiếu có thể đổi thành tiền Kě duìhuàn zhàiquàn

受益债券trái phiếu lợi tức Shòuyì zhàiquàn

抵押债券trái phiếu có thế chấp Dǐyā zhàiquàn

货币债券trái phiếu tiền tệ Huòbì zhàiquàn

信用债券trái phiếu tín dụng ,chứng khoán dưới dạng nợ ,cổ phiếu vay vốn Xìnyòng zhàiquàn

工业债券trái phiếu công nghiệp Gōngyè zhàiquàn


Tham gia lớp học tiếng trung giao tiếp cấp tốc ngay hôm nay

无息债券trái phiếu không có lãi ,trái phiếu thụ động Wú xí zhàiquàn

替续债券trái phiếu đảo nợ Tì xù zhàiquàn

无记名债券trái phiếu vô ký danh Wújìmíng zhàiquàn
 
长期债券trái phiếu dài hạn Chángqí zhàiquàn

短期债券trái phiếu ngắn hạn Duǎnqí zhàiquàn
 
债券溢价trái phiếu có chênh lệch giá cao hơn Zhàiquàn yìjià

债券还本hoàn vốn trái phiếu Zhàiquàn huán běn

债券息票phiếu tiền lãi trái phiếu ,phiếu lãi Zhàiquàn xí piào

息票掉换券giấy chuyển đổi phiếu lợi tức Xí piào diàohuàn quàn


Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400