Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

Học tiếng Trung thông qua bài hát: yí shì de méi hảo 遺失的美好.

18/09/2013 - 4676 lượt xem
Gửi bạn bài hát:

遺失的美好
Xem Thêm : học tiếng trung quốc giao tiếp tại đây.
 
海的思念綿延不絕 終於和天 在地平線交會
hǎi de sī niàn mián yán bú jué 
zhōng yú hé tian zài dì píng xian jiāo huì 
 
愛如果走得夠遠 應該也會跟幸福相見
ài rú guǒ zǒu dé gòu yuǎn
yīng gāi yě huì gēn xìng fú xiàng jiàn 
 
承諾常常很像蝴蝶 美麗的飛 盤旋然後不見
chéng nuò cháng cháng hěn xiàng hú dié
měi lì de fēi pán xuán rán hòu bú jiàn 
 
但我相信你給我的誓言 就像一定會來的春天
dàn wǒ xiàng xìn nǐ gěi wǒ de shì yán
jiù xiàng yī dìng huì lái de chūn tiān 
 
我始終帶著你愛的微笑 一路上尋找我遺失的美好
wǒ shǐ zhōng dài zhe nǐ ài de wéi xiào 
yī lù shàng xún zhǎo wǒ yí shī de měi hǎo 
 
不小心當淚滑落嘴角 就用你握過的手抹掉
bú xiǎo xīn dāng lèi huá luò zuǐ jiǎo
jiù yòng nǐ wò guò de shǒu mò diào 
 
再多的風景也從不停靠 只一心尋找我遺失的美好
zài duō de fēng jǐng yě cóng bú tíng kào
zhī yī xīn xún zhǎo wǒ yí shī de měi hǎo 
 
有的人說不清哪裡好 但就是誰都替代不了
yǒu de rén shuō bú qīng nǎ lǐ hǎo 
dàn jiù shì shuí dōu tì dài bú liảo
承諾常常很像蝴蝶 美麗的飛 盤旋然後不見
Chéngnuò chángcháng hěn xiàng húdié měilì de fēi pánxuán ránhòu bùjiàn
 
但我相信你給我的誓言 就像一定會來的春天
dàn wǒ xiāngxìn nǐ gěi wǒ de shìyán jiù xiàng yīdìng huì lái de chūntiān
 
 
我始終帶著你愛的微笑 一路上尋找我遺失的美好
wǒ shǐzhōng dàizhe nǐ ài de wéixiào yī lùshàng xúnzhǎo wǒ yíshī dì měihǎo
 
不小心當淚滑落嘴角 就用你握過的手抹掉
bù xiǎoxīn dāng lèi huáluò zuǐjiǎo jiù yòng nǐ wòguò de shǒu mǒ diào
 
再多的風景也從不停靠 只一心尋找我遺失的美好
zài duō de fēngjǐng yě cóng bù tíngkào zhǐ yīxīn xúnzhǎo wǒ yíshī dì měihǎo
 
有的人說不清哪裡好 但就是誰都替代不了
yǒu de rén shuō bu qīng nǎlǐ hǎo dàn jiùshì shuí dōu tìdài bùliǎo
 
 
在最開始的那一秒 有些事早已經注定要到老
zài zuì kāi shǐ de nà yī miǎo
yǒu xiē shì zǎo yǐ jīng zhù dìng yào dào lǎo 
 
雖然命運愛開玩笑 真心會和真心遇到
suī rán mìng yùn ài kāi wán xiào
zhēn xīn huì hé zhēn xīn yù dào
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung tâm tiengtrung.vn - Phạm Dương Châu - Trung tâm lớn nhất Hà Nội

CS1: số 10 ngõ 156 Hồng Mai -Bạch Mai - Hà Nội
CS2: số 25 ngõ 68 Cầu Giấy - Hà Nội (Tầng 4)

Hotline: 09 4400 4400 - 09 8595 8595

 

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400