Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CHỦ ĐỀ THỰC PHẨM

13/05/2014 - 15273 lượt xem

Thực phẩm

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

(1)肉类  THỊT
1. 肉皮                                    Ròupí                                                  bì lợn
2. 牛排                                    Niúpái                                                 bít tết
3. 大排                                    Dàpái                                                   cốt lết
4. 牛肚                                    Niúdǔ                                                  dạ dày bò
5. 猪肚                                    Zhūdǔ                                                 dạ dày lợn
6. 猪肝                                    Zhūgān                                                gan lợn
7. 蹄筋                                    Tíjīn                                                     gân chân
8. 火腿                                    Huǒtuǐ                                                 dăm bông
9. 腊肠、香肠                        Làcháng, xiāngcháng                          lạp xưởng
10. 猪杂碎                              Zhūzásuì                                              lòng lợn
11. 板油                                  Bǎnyóu                                                mỡ lá
12. 猪油                                  Zhūyóu                                                mỡ lợn
13. 猪蹄                                  Zhūtí                                                   móng giò
14. 猪脑                                  Zhūnǎo                                                óc heo
15. 小排                                  Xiǎopái                                                sườn non

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

16. 肉糜                                  Ròumí                                                 thịt băm
17. 牛肉                                  Niúròu                                                 thịt bò
18. 羊肉                                  Yángròu                                              thịt dê
19. 冻肉                                  Dòngròu                                              thịt đông lạnh             
20. 腿肉                                  Tuǐròu                                                  thịt đùi
21. 牛腿肉                              Niútuǐròu                                             thịt đùi bò
22. 猪肉                                  Zhūròu                                                thịt lợn
23. 嫩肉                                  Nènròu                                                thịt mềm
24. 肉片                                  Ròupiàn                                               thịt miếng
25. 肥肉                                  Féiròu                                                  thịt mỡ
26. 瘦肉                                  Shòuròu                                               thịt nạc
27. 肉丁                                  Ròudīng                                              thịt thái hạt lựu
28. 里脊                                  Lǐ jí                                                      thịt thăn
29. 猪头肉                              Zhūtóuròu                                           thịt thủ (lợn)
30. 鲜肉                                  Xiānròu                                               thịt tươi
31. 咸肉                                  Xiánròu                                               thịt ướp mặn, thịt muối
32. 肉丸                                  Ròuwán                                               thịt viên
33. 猪心                                  Zhūxīn                                                 tim lợn
34. 汤骨                                  Tānggǔ                                                xương nấu canh

 
(2) 水产 HẢI SẢN
1. 甲鱼                                    Jiǎyú                                                    ba ba
2. 章鱼                                    Zhāngyú                                              bạch tuộc
3. 鱼肚                                    Yúdǔ                                                   bong bóng cá
4. 海水鱼                                Hǎishuǐyú                                            cá biển
5. 泥鳅                                    Níqiū                                                   cá chạch
6. 鲤鱼                                    Lǐyú                                                     cá chép
7. 鲳鱼                                    Chāngyú                                              cá chim
8. 刀鱼                                    Dāoyú                                                 cá còm, cá thát lát còm
9. 鲫鱼                                    Jìyú                                                      cá diếc
10. 带鱼                                  Dàiyú                                                  cá hố
11. 鲑鱼                                  Guīyú                                                  cá hồi
12. 凤尾鱼                              Fèngwěiyú                                          cá lành canh
13. 海鳗                                  Hǎimán                                                cá lạt, cá dưa
14. 咸鱼                                  Xiányú                                                cá mắm, cá muối
15. 白鲢                                  Báilián                                                 cá mè trắng
16. 墨鱼                                  Mòyú                                                   cá mực, mực nang
17. 鱿鱼                                  Yóuyú                                                 cá mực, mực ống
18. 白鱼                                  Báiyú                                                   cá ngão
19. 河豚                                  Hétún                                                  cá nóc
20. 淡水鱼                              Dànshuǐyú                                           cá nước ngọt
21. 黑鱼                                  Hēiyú                                                  cá quả, cá lóc
22. 桂鱼                                  Guìyú                                                  cá rô mo

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

23. 黄鱼                                  Huángyú                                             cá thủ, cá đù vàng
24. 青鱼                                  Qīngyú                                                cá trắm đen
25. 沙丁鱼                              Shādīngyú                                           cá trích
26. 鳕鱼                                  Xuěyú                                                 cá tuyết
27. 鳊鱼                                  Biānyú                                                 cá vền trắng
28. 鱼糜                                  Yúmí                                                   cá xay
29. 河鲜                                  Héxiān                                                 cá, tôm nước ngọt
30. 牡蛎                                  Mǔlì                                                     con hàu
31. 海蟹                                  Hǎixiè                                                  cua biển, ghẹ
32. 河蟹                                  Héxiè                                                   cua sông, cua đồng
33. 海参                                  Hǎishēn                                               đỉa biển (hải sâm)
34. 海鲜                                  Hǎixiān                                                hải sản tươi
35. 海味                                  Hǎiwèi                                                 hải sản, đồ biển
36. 蚬                                      Xiǎn                                                    hến
37. 鳗鲞                                  Mánxiǎng                                            khô cá lạt
38. 黄鱼鲞                              Huángyúxiǎng                                     khô cá thủ
39. 黄鳝                                  Huángshàn                                          lươn
40. 河鳗                                  Hémán                                                 lươn sông
41. 蛤蜊                                  Gé li                                                    nghêu
42. 海螺                                  Hǎiluó                                                 ốc biển
43. 田螺                                  Tiánluó                                                ốc đồng
44. 螺蛳                                  Luósī                                                   ốc nước ngọt
45. 蜗牛                                  Wōniú                                                 ốc sên
46. 海带                                  Hǎidài                                                 phổ tai
47. 紫菜                                  Zǐcài                                                    rong biển
48. 蚶子                                  Hānzi                                                   sò
49. 海蜇                                  Hǎizhé                                                 sứa

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

50. 虾皮                                  Xiāpí                                                   tép khô
51.对虾                                   Duìxiā                                                 tôm he
52. 龙虾                                  Lóngxiā                                               tôm hùm
53. 虾干                                  Xiāgān                                                 tôm khô
54. 开洋                                  Kāiyáng                                               tôm nõn khô
55.虾仁                                   Xiārén                                                 tôm nõn tươi
56. 清水虾                              Qīngshuǐxiā                                         tôm nước ngọt
57. 条虾                                  Tiáoxiā                                                tôm sắt
58. 河虾                                  Héxiā                                                   tôm sông, tôm càng
59. 鱼翅                                  Yúchì                                                  vi cá
 
(3) 禽蛋 GIA CẦM VÀ TRỨNG
1. 鸡翅膀                                Jī chìbǎng                                            cánh gà           
2. 鸡爪                                    Jīzhuǎ                                                  chân gà
3. 山鸡                                    Shānjī                                                  chim trĩ
4. 鸡腿                                    Jītuǐ                                                     đùi gà
5. 乌骨鸡                                Wūgǔjī                                                gà ác
6. 火鸡                                    Huǒjī                                                   gà tây
7. 鸡胗、鸡肫                        Jīzhēn, jīzhūn                                      mề gà
8. 鸭肫                                    Yāzhūn                                                mề vịt
9. 家禽内脏                            Jiāqín nèizàng                                      nội tạng cuả gia cầm

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

10. 鸡肉                                  Jīròu                                                    thịt gà
11. 鹅肉                                  É’ròu                                                   thịt ngỗng
12. 鸭肉                                  Yāròu                                                  thịt vịt
13. 皮蛋                                  Pídàn                                                   trứng bắc thảo
14. 鸽蛋                                  Gēdàn                                                 trứng chim bồ câu
15. 鹌 鹑 蛋                            Ānchúndàn                                         trứng cút
16. 鸡蛋                                  Jīdàn                                                    trứng gà
17. 咸蛋                                  Xiándàn                                              trứng muối
18. 鹅蛋                                  É’dàn                                                  trứng ngỗng
19. 鸭蛋                                  Yādàn                                                 trứng vịt
20. 鸡脯                                  Jīpú                                                      ức gà
21. 鸭脯                                  Yāpú                                                   ức vịt
 
(4) RAU TƯƠI
1. 卷心菜、圆白菜                Juǎnxīncài, yuánbáicài                        bắp cải
2. 紫甘菜、紫甘蓝                Zǐgāncài, zǐgānlán                               bắp cải tím
3. 葫芦                                    Húlu                                                    bầu
4. 冬瓜                                    Dōngguā                                             bí đao, bí xanh
5. 南瓜                                    Nánguā                                                bí ngô (bí đỏ)
6. 番茄、西红柿                    Fānqié, xīhóngshì                                cà chua
7. 樱桃西红柿                        Yīngtáo xīhóngshì                               cà chua bi
8. 胡萝卜                                Húluóbo                                              cà rốt
9. 茄子                                    Qiézi                                                    cà tím
10. 长茄子                              Chángqiézi                                          cà tím dài
11. 圆茄                                  Yuánqié                                               cà tím tròn
12. 豆荚                                  Dòujiá                                                 các loại quả đậu
13. 盖菜                                  Gàicài                                                  cải bẹ xanh
14. 大白菜                              Dàbáiài                                                cải thảo
15. 娃娃菜                              Wáwa cài                                            cải thảo nhỏ (bằng cổ tay)
16. 青菜                                  Qīngcài                                                cải xanh
17. 洋芹                                  Yángqín                                              cần tây
18. 香芹                                  Xiāngqín                                             cần tây đá, mùi tây, ngò tây
19. 金针菜                              Jīnzhēncài                                            cây hoa hiên
20. 荠菜                                  Jìcài                                                     cây tề thái, rau tề, cỏ tâm giác

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

21. 蒜薹                                  Suàntái                                                cọng tỏi
22. 萝卜                                  Luóbo                                                  củ cải
23. 樱桃萝卜                          Yīngtáo luóbo                                     củ cải đỏ
24. 甜菜                                  Tiáncài                                                 củ dền
25. 洋葱                                  Yángcōng                                            củ hành tây
26. 红洋葱                              Hóngyángcōng                                    củ hành tây đỏ
27. 紫洋葱                              Zǐyángcōng                                         củ hành tây tím
28. 白洋葱                              Báiyángcōng                                       củ hành tây trắng
29. 山药                                  Shānyao                                              củ mài
30. 马蹄                                  Mǎtí                                                     củ năng, củ mã thầy
31. 茭白                                  Jiāobái                                                 củ niễng
32. 黄瓜                                  Huángguā                                            dưa chuột (dưa leo)
33. 咸菜                                  Xiáncài                                                dưa muối
34. 芸豆                                  Yún dòu                                              đậu Côve
35. 豇豆                                  Jiāngdòu                                              đậu đũa
36. 豌豆                                  Wān dòu                                             đậu Hà Lan
37. 四季豆                              Sìjìdòu                                                 đậu que
38. 刀豆                                  Dāodòu                                               đậu tắc
39. 蚕豆                                  Cándòu                                               đậu tằm, đậu răng ngựa
40. 黄豆                                  Huángdòu                                           đậu tương (đậu nành)
41. 毛豆                                  Máodòu                                               đậu tương non
42. 青豆                                  Qīngdòu                                              đậu tương xanh
43. 豆芽儿                              Dòuyár                                                giá đỗ
44. 火葱                                  Huǒcōng                                             hành ta
45. 大葱                                  Dàcōng                                                hành tươi
46. 韭菜                                  Jiǔcài                                                   hẹ
47. 番薯、甘薯、红薯          Fānshǔ, gānshǔ, hóngshǔ                    khoai lang
48. 芋艿、芋头                      Yùnǎi, yùtou                                       khoai môn
49. 野芋                                  Yěyù                                                   khoai sọ
50. 土豆                                  Tǔdòu                                                  khoai tây
51. 鱼腥草                              Yúxīngcǎo                                           lá dấp/ diếp cá
52. 笋干                                  Sǔgān                                                  măng khô
53. 冬笋                                  Dōngsǔn                                              măng mạnh tông
54. 芦笋                                  Lúsǔn                                                  măng tây
55. 毛笋、竹笋                      Máosǔn, zhúsǔn                                  măng tre

Phạm Dương Châu -
tiengtrung.vn

56. 木耳菜                              Mù'ěrcài                                              mồng tơi
57. 丝瓜                                  Sīguā                                                   mướp
58. 苦瓜                                  Kǔguā                                                 mướp đắng (khổ qua)
59. 蛇豆角、蛇瓜                  Shédòujiǎo, shéguā                             mướp rắn, mướp hổ
60. 藕                                      Ǒu                                                       ngó sen
61. 辣椒                                  Làjiāo                                                  ớt, quả ớt
62. 红椒                                  Hóngjiāo                                             ớt chuông đỏ
63. 黄椒                                  Huángjiāo                                            ớt chuông vàng
64. 青圆椒                              Qīngyuánjiāo                                       ớt chuông xanh
65. 长红辣椒                          Cháng hónglàjiāo                                ớt đỏ dài
66. 小红尖椒                          Xiǎo hóngjiānjiāo                                ớt hiểm đỏ
67. 青尖椒                              Qīngjiānjiāo                                         ớt hiểm xanh
68. 干辣椒                              Gànlàjiāo                                             ớt khô
69. 长黄辣椒                          Cháng huánglàjiāo                              ớt vàng dài
70. 青椒                                  Qīngjiāo                                              ớt xanh
71. 长青椒                              Cháng qīngjiāo                                    ớt xanh dài
72. 守宫木、天绿香              Shǒugōngmù, tiānlǜxiāng                   rau ngót
73. 油菜                                  Yóucài                                                 rau cải thìa
74. 水芹                                  Shuǐqín                                                rau cần nước, cần ta
75. 芹菜                                  Qíncài                                                  rau cần tây
76. 草胡椒                              Cǎohújiāo                                            rau càng cua
77. 菠菜                                  Bōcài                                                   rau chân vịt, cải bó xôi
78. 红米苋                              Hóngmǐxiàn                                        rau dền
79. 莴笋                                  Wōsǔn                                                 rau diếp dùng thân
80. 莴苣                                  Wōjù                                                   rau diếp, xà lách
81. 积雪草                              Jīxuěcǎo                                              rau má
82. 慈菇                                  Cígu                                                    rau mác
83. 香菜                                  Xiāngcài                                              rau mùi, ngò ri
84. 西洋菜                              Xīyángcài                                            rau xà lách xoong
85. 生菜                                  Shēngcài                                              rau xà lách, rau sống
86. 木薯                                  Mùshǔ                                                 sắn, khoai mì
87. 花菜                                  Huācài                                                 súp lơ (hoa lơ), bông cải
88. 白花菜                              Báihuācài                                            súp lơ trắng, bông cải trắng
89. 西兰花                              Xīlánhuā                                              súp lơ xanh, bông cải xanh
90. 莳萝                                  Shíluó                                                  thì là
91. 团生菜                              Tuánshēngcài                                      xà lách bắp cuộn

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Bộ tài liệu 
học tiếng trung giao tiếp giúp bạn học tiếng trung nhanh hơn.
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400