Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

GOLF

30/05/2014 - 7611 lượt xem
 

高尔夫球 Gāo ěrfūqiú Golf

小鸟                    Xiǎoniǎo             Birdie (thấp hơn gậy tiêu chuẩn 1 gậy)
柏忌                    Bójì                     Bogey (cao hơn gậy tiêu chuẩn 1 gậy)
轻击球                Qīngjīqiú                      bóng đánh nhẹ
替换球                Tìhuànqiú                     bóng được thay thế
右偏球                Yòupiānqiú                  bóng lượn phải (fade)
左偏球                Zuǒpiānqiú                  bóng lượn trái (draw)
遗失球                Yíshīqiú                        bóng mất
界外球                Jièwàiqiú                      bóng ngoài biên (OB)
错球                    Cuòqiú                          bóng sai
暂定球                Zàndìngqiú                   bóng tạm thời
使用中球            Shǐyòngzhōngqiú        bóng trong cuộc
球进洞                Qiú jìn dòng                 bóng vào lỗ
下旋球、后旋球Xiàxuánqiú, hòuxuánqiú    bóng xoáy hậu (back spin)
右曲球                Yòuqūqiú                     bóng xoáy phải (slice)
左曲球                Zuǒqūqiú                     bóng xoáy trái (hook)
球杆柄                Qiúgǎnbǐng                  cán gậy
球员                    Qiúyuán                        cầu thủ
助言                    Zhùyán                         chỉ đạo (advice)
障碍(物)        Zhàng'ài(wù)                chướng ngại
水障碍                Shuǐzhàng'ài                 chướng ngại nước
侧面水障碍        Cèmiàn shuǐzhàng'ài   chướng ngại nước mặt bên
击球                    Jīqiú                              đánh bóng
从球座上击球    Cóng qiúzuò shàng jīqiú      đánh bóng từ bệ phát bóng
劈起、劈击        Pīqǐ, pījī                        đáng bổng (pitch)
置球                    Zhìqiú                           đặt bóng
待修复区            Dàixiūfùqū                   đất chờ sửa lại
三球赛                Sānqiúsài                      đấu 3 bóng
四球赛                Sìqiúsài                         đấu 4 bóng
最佳球赛            Zuìjiāqiúsài                  đấu bóng giỏi nhất
比杆赛                Bǐgānsài                        đấu gậy
球杆头                Qiúgāntóu                    đầu gậy
比洞赛                Bǐdòngsài                     đấu lỗ

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

球座、发球台    Qiúzuò, fāqiútái           đế kê bóng, bệ phát bóng (tee)
差点                    Chādiǎn                        điểm chênh, điểm chấp
净杆                    Jìnggān                         điểm thực (net)
总杆数                Zǒng gānshù                điểm tổng (gross)
球道                    Qiúdào                          đường bóng lăn (fairway)
打球线                Dǎqiúxiàn                     đường đánh bóng
推球线                Tuīqiúxiàn                             đường đẩy bóng
球洞区通道        Qiúdòngqū tōngdào    đường qua sân golf, đường trung hồi
老鹰                    Lǎoyīng               Eagle (thấp hơn gậy tiêu chuẩn 2 gậy)
推球                    Tuī qiú                          gạt bóng, đẩy bóng (put)
旗杆                    Qígān                            gậy cờ


Tham khảo thêm bộ tài liệu tiếng trung giao tiếp dành cho mọi người

沙坑杆                Shākēnggān                  gậy đánh cát
推杆                    Tuīgān                          gậy gạt, gậy đẩy (putter)
木杆                    Mùgān                          gậy gỗ
1号木杆             Yī hào mùgān               gậy gỗ số 1, gậy driver
球杆                    Qiúgān                          gậy golf
发球杆                Fāqiúgān                       gậy phát bóng
铁杆                    Tiěgān                           gậy sắt
送杆                    Sònggān                        gậy theo bóng (follow through)
挖起杆                Wāqǐgān                       gậy wedge
标准杆                Biāozhǔngān                gậy/ điểm tiêu chuẩn
下杆                    Xiàgān                          hạ gậy (downswing)
沙坑                    Shākēng                        hố cát
起扑                    Qǐpū                              hớt bóng (chip)
深草区                Shēncǎoqū                    khu cỏ rậm (rough)
球洞区、果岭    Qiúdòngqū, guǒlǐng    khu lỗ golf (green)
发球区                Fāqiúqū                        khu phát bóng
凹地                    Āodì                              khu vực đất trũng
未赛洞                Wèisàidòng                  lỗ chưa đánh
球洞                    Qiúdòng                       lỗ golf
杆第、球童        Gāndì, qiútóng             người quản lý gậy golf (caddie)
观察员                Guāncháyuán               người quan sát
记分员                Jìfēnyuán                      người tính điểm
临时积水            Línshí jīshuǐ                 nước đọng tạm thời
发球                    Fāqiú                             phát bóng
罚杆                    Fá gān                           phạt gậy
杆第费                Gāndìfèi                        phí caddie
果岭费                Guǒlǐngfèi                    phí sân golf, phí sân bãi
记分卡                Jìfēnkǎ                          phiếu ghi điểm
优先击球权        Yōuxiān jīqiúquán      quyền ưu tiên (quyền phát bóng trước ở khu phát bóng)
高尔夫球场        Gāo'ěrfū qiúchǎng       sân golf
抛球                    Pāoqiú                          thả bóng
找球                    Zhǎo qiú                       tìm bóng
和局                    Héjú                              trận đánh hòa
携带品                Xiédàipǐn                      trang bị
击球站姿            Jīqiú zhànzī                  tư thế đứng đánh bóng
球袋                    Qiúdài                           túi golf
击球准备            Jīqiú zhǔnbèi               vào bóng
入围、切            Rùwéi, qiē                    vào vòng trong (cut)
妨碍物                Fáng'àiwù                     vật cản nhân tạo
可移动的障碍物、散置障碍物         Kě yídòng de zhàng'àiwù, sànzhì zhàng'àiwù         vật xê dịch được
上杆                    Shànggān                      vung gậy (backswing)
球具推车            Qiújù tuīchē                 xe golf
挥杆                    Huīgān                          xuynh gậy (swing)


PHẠM DƯƠNG CHÂU - Trung tâm tiếng trung tiengtrung.vn
Số 10 - Ngõ 156 Hồng Mai - Bạch Mai - Hà Nội

 
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400