Hotline 09.4400.4400

CÁC LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

N31 : khai giảng thứ 6 ngày 09/10/2015 học 15h đến 16h30 thứ 2-4-6 ( còn 03 chỗ )

T46: khai giảng THỨ 4  ngày 21/10/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 2-4-6   ( còn 04 chỗ ).

T47: khai giảng THỨ 5  ngày 19/11/2015 lịch học 19h45 đến  21h15  thứ 3-5-CN   ( còn 05 chỗ ).

T48: khai giảng THỨ 5  ngày 26/11/2015 lịch học 17h50 đến 19h20  thứ 3-5-CN   ( còn 08 chỗ ).
 
Giảng viên : Vua tiếng Trung youtube Dương Châu 
 
 

NGỮ PHÁP

Phương vị từ trong tiếng Trung

14/01/2014 - 2349 lượt xem
Sau đây trung tâm tiếng trung tiengtrung.vn xin gửi tới các bạn phần ngữ pháp tiếng trung theo chủ đề liên quan tới từ chỉ phương hướng và vị trí trong tiếng trung .
1.在。。。。。左边
Zài. . . . . Zuǒbiān  .
Bên trái . 
 
他坐在我左边
Tā zuò zài wǒ zuǒbiān.
Anh ta ngồi bên trái tôi . 
 
 
 
2.在。。。。。右边
 Zài. . . . . Yòubiān. Bên phải .
 
他 坐在我右边
Tā zuò zài wǒ yòubiān.
Anh ta ngồi bên phải tôi . 

3.在。。。前边
Zài. . . 
Qiánbian .
Phía trước .
 
他站在我前边
Tā zhàn zài wǒ qiánbian.
Anh ta đứng phía trước tôi . 
 
 
4.在。。。后边 
Zài. . . Hòubian.
 Đằng sau .
 
他站在我后边
Tā zhàn zài wǒ hòubian.
Anh ta đứng đằng sau tôi .
 
5.里边Lǐbian .
Bên trong .
 
钱在钱包里边
Qián zài qiánbāo lǐbian .
Tiền ở trong ví tiền .
 
6.外边
Wàibian. 
Bên ngoài . 
 
他站在学校外边 
Tā zhàn zài xuéxiào wàibian.
Anh ta đứng bên goài trường học . 
 
 
7.在。。。。。上面 
Zài. . . . . Shàngmiàn 
Bên trên .
 
书在桌子上面
Shū zài zhuōzi shàngmiàn
Sách ở trên bàn .
 

8.在。。。。。下面 
Zài. . . . . Xiàmiàn 
 
书在桌子下面 
Shū zài zhuōzi xiàmiàn.
Sách ở dưới bàn . 
 
9.在。。。旁边
Zài. . . Pángbiān
Bên cạnh 
 
他坐在我旁边
Tā zuò zài wǒ pángbiān 
Anh ta ngồi bên cạnh tôi .
 
 
10.A 在 B 和 C 的 中 间
A Zài B Hé C De zhōngjiān.
 
Ở giữa . 
 
我站在爸爸和妈妈的中间
Wǒ zhàn bàba zài hé māmā de zhōngjiān.
Tôi đứng giữa bố và mẹ .
 
Thầy Phạm Dương Châu - Trung tâm tiếng trung, địa chỉ số 10 ngõ 156 Hồng Mai, chúc các bạn học tiếng trung online thành công!


Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bình luận Facebook
Bình luận Google