Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

LỄ CƯỚI

10/05/2014 - 9047 lượt xem
Sau đây Trung tâm tiếng trung tại Hà Nội Việt - Trung xin gửi tới các bạn chủ đề 

Lễ cưới

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

指腹为婚                       Zhǐ fù wéi hūn                         hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ
婚姻指导                       Hūnyīn zhǐdǎo                         hướng dẫn hôn nhân
结婚                               Jiéhūn                                      kết hôn
贺客                               Hè kè                                       khách đến chúc mừng
红盖头                           Hóng gàitou                                       khăn đội đầu của cô dâu
婚前体检                       Hūnqián tǐjiǎn                         kiểm tra sức khỏe trước khi cưới
花轿                               Huājiào                                    kiệu hoa
晚婚                               Wǎnhūn                                   lập gia đình muộn
嫁人                               Jià rén                                      lấy chồng
婚礼                               Hūnlǐ                                        lễ cưới
结婚二十五周年银婚    Jiéhūn èrshíwǔ zhōunián yínhūn       lễ cưới Bạc (25 năm)
结婚二周年棉婚            Jiéhūn èr zhōunián mián hūn            lễ cưới Bông (2 năm)
结婚三周年皮革婚        Jiéhūn sān zhōunián pígé hūn           lễ cưới Da (3 năm)
结婚十三周年花边婚    Jiéhūn shísān zhōunián huābiān hūn lễ cưới Đăng ten (13 năm)
结婚八周年青铜婚        Jiéhūn bā zhōunián qīngtóng hūn     lễ cưới Đồng (8 năm)
结婚一周年纸婚            Jiéhūn yī zhōunián zhǐ hūn               lế cưới Giấy (tròn 1 năm)
结婚五周年木婚            Jiéhūn wǔ zhōunián mù hūn             lễ cưới Gỗ (5 năm)
结婚九周年陶婚            Jiéhūn jiǔ zhōunián táo hūn              lễ cưới Gốm (9 năm)
结婚四十周年红宝石婚 Jiéhūn sìshí zhōunián hóngbǎoshí hūn       lễ cưới Hồng ngọc (40 năm)
结婚六十周年钻石婚    Jiéhūn liùshí zhōunián zuànshí hūn  lễ cưới Kim cương (60 năm)
结婚四周年亚麻婚        Jiéhūn sì zhōunián yàmá hūn            lễ cưới Lanh (4 năm)
结婚七周年羊毛婚        Jiéhūn qī zhōunián yángmáo hūn      lễ cưới Len (7 năm)
结婚十四周年象牙婚    Jiéhūn shísì zhōunián xiàngyá hūn   lễ cưới Ngà (14 năm)
结婚五十五周年绿宝石婚Jiéhūn wǔshíwǔ zhōunián lǜ bǎoshí hūn         lễ cưới Ngọc lục bảo (55 năm)
结婚三十周年珍珠婚              Jiéhūn sānshí zhōunián zhēnzhū hūn          lễ cưới Ngọc trai (30 năm)
结婚十五周年水晶婚    Jiéhūn shíwǔ zhōunián shuǐjīng hūn lễ cưới Pha lê (15 năm)
结婚三十五周年珊瑚婚 Jiéhūn sānshíwǔ zhōunián shānhú hūn      lễ cưới San hô (35 năm)
结婚四十周年蓝宝石婚 Jiéhūn sìshí zhōunián lánbǎoshí hūn lễ cưới Saphia (45 năm)
结婚六周年铁婚            Jiéhūn liù zhōunián tiě hūn               lễ cưới Sắt (6 năm)
结婚二十周年瓷婚        Jiéhūn èrshí zhōunián cí hūn             lễ cưới Sứ (20 năm)
结婚十一周年钢婚        Jiéhūn shíyī zhōunián gāng hūn                  lễ cưới Thép (11 năm)
结婚十周年锡婚            Jiéhūn shí zhōunián xí hūn               lễ cưới Thiếc (10 năm)
Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
结婚十二周年丝绸婚    Jiéhūn shí'èr zhōunián sīchóu hūn    lễ cưới Tơ lụa (12 năm)
结婚五十周年金婚        Jiéhūn wǔshí zhōunián jīnhūn           lễ cưới vàng (50 năm)
离婚                               Líhūn                    ly hôn
婆婆                               Pópo                    mẹ chồng
岳母                               Yuèmǔ                 mẹ vợ
私奔                               Sībēn                    nam nữ tư thông đi lại với nhau       
闹新房                           Nàoxīnfáng          hoạt động trêu đùa cô dâu chú rể trong ngày hôn lễ
司仪                               Sīyí                       người điều khiển buổi lễ
迎宾员                           Yíng bīn yuán      người đón khách
结婚者                           Jiéhūn zhě            người kết hôn
婚姻介绍人                             Hūnyīn jièshào rén                   người mai mối
挽新娘裙裾者                Wǎn xīnniáng qún jū zhě         người nâng váy cưới cho cô dâu
婆家                               Pójiā                     nhà chồng
岳家                               Yuèjiā                   nhà vợ
结婚戒指                       Jiéhūn jièzhǐ                   nhẫn cưới
订婚戒指                       Dìnghūn jièzhǐ      nhẫn đính hôn
媒人                               Méirén                  ông mai bà mối
婚姻介绍所                             Hūnyīn jièshào suǒ        phòng môi giới hôn nhân
婚宴厅                           Hūnyàn ting                             phòng tiệc cưới
女傧相                           Nǚ bīn xiàng                  phù dâu
男傧相                           Nán bīn xiàng                phù rể
彩礼,结婚礼品            Cǎilǐ, jiéhūn lǐpǐn            quà cưới
贺礼                               Hèlǐ                                quà mừng
结婚礼服                        Jiéhūn lǐfú                      quần áo cưới, đồ cưới
女傧相服                        Nǚ bīn xiàng fú              quần áo phù dâu
男傧相服                        Nán bīn xiàng fú            quần áo phù rể
嫁装箱                           Jià zhuāng xiāng             rương đồ cưới
聘礼                               Pìnlǐ                                sính lễ
生辰八字                        Shēngchén bāzì               tám chữ số mệnh (thiên can địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh theo âm lịch)
婚纱                               Hūnshā                          váy cưới
再婚                               Zàihūn                           tái hôn
早婚                               Zǎohūn                          tảo hôn
喜帖                               Xǐtiě                               thiệp cưới
亲家                               Qìngjiā                           thông gia
喜酒                               Xǐjiǔ                               tiệc cưới
重婚                               Chónghūn                      trùng hôn (lấy vợ hoặc chồng khi đã có vợ, chồng)
自由婚姻                        Zìyóu hūnyīn                 tự do hôn nhân
蜜月                     Mìyuè                            tuần trăng mật
婚龄                     Hūnlíng                          tuổi kết hôn
新婚夫妇              Xīnhūn fūfù                             vợ chồng mới cưới
夫妻对拜              Fūqī duì bài                             vợ chồng vái lạy nhau
未婚妻                 Wèihūnqī                        vợ chưa cưới
婚礼用车              Hūnlǐ yòng chē               xe đón dâu指腹为婚                       Zhǐ fù wéi hūn                         hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ
婚姻指导                       Hūnyīn zhǐdǎo                         hướng dẫn hôn nhân
结婚                               Jiéhūn                                      kết hôn

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

贺客                               Hè kè                                       khách đến chúc mừng
红盖头                           Hóng gàitou                                       khăn đội đầu của cô dâu
婚前体检                       Hūnqián tǐjiǎn                         kiểm tra sức khỏe trước khi cưới
花轿                               Huājiào                                    kiệu hoa
晚婚                               Wǎnhūn                                   lập gia đình muộn
嫁人                               Jià rén                                      lấy chồng
婚礼                               Hūnlǐ                                        lễ cưới
结婚二十五周年银婚    Jiéhūn èrshíwǔ zhōunián yínhūn       lễ cưới Bạc (25 năm)
结婚二周年棉婚            Jiéhūn èr zhōunián mián hūn            lễ cưới Bông (2 năm)
结婚三周年皮革婚        Jiéhūn sān zhōunián pígé hūn           lễ cưới Da (3 năm)
结婚十三周年花边婚    Jiéhūn shísān zhōunián huābiān hūn lễ cưới Đăng ten (13 năm)
结婚八周年青铜婚        Jiéhūn bā zhōunián qīngtóng hūn     lễ cưới Đồng (8 năm)
结婚一周年纸婚            Jiéhūn yī zhōunián zhǐ hūn               lế cưới Giấy (tròn 1 năm)
结婚五周年木婚            Jiéhūn wǔ zhōunián mù hūn             lễ cưới Gỗ (5 năm)
结婚九周年陶婚            Jiéhūn jiǔ zhōunián táo hūn              lễ cưới Gốm (9 năm)
结婚四十周年红宝石婚 Jiéhūn sìshí zhōunián hóngbǎoshí hūn       lễ cưới Hồng ngọc (40 năm)
结婚六十周年钻石婚    Jiéhūn liùshí zhōunián zuànshí hūn  lễ cưới Kim cương (60 năm)
结婚四周年亚麻婚        Jiéhūn sì zhōunián yàmá hūn            lễ cưới Lanh (4 năm)
结婚七周年羊毛婚        Jiéhūn qī zhōunián yángmáo hūn      lễ cưới Len (7 năm)
结婚十四周年象牙婚    Jiéhūn shísì zhōunián xiàngyá hūn   lễ cưới Ngà (14 năm)
结婚五十五周年绿宝石婚Jiéhūn wǔshíwǔ zhōunián lǜ bǎoshí hūn         lễ cưới Ngọc lục bảo (55 năm)
结婚三十周年珍珠婚              Jiéhūn sānshí zhōunián zhēnzhū hūn          lễ cưới Ngọc trai (30 năm)
结婚十五周年水晶婚    Jiéhūn shíwǔ zhōunián shuǐjīng hūn lễ cưới Pha lê (15 năm)
结婚三十五周年珊瑚婚 Jiéhūn sānshíwǔ zhōunián shānhú hūn      lễ cưới San hô (35 năm)
结婚四十周年蓝宝石婚 Jiéhūn sìshí zhōunián lánbǎoshí hūn lễ cưới Saphia (45 năm)
结婚六周年铁婚            Jiéhūn liù zhōunián tiě hūn               lễ cưới Sắt (6 năm)
结婚二十周年瓷婚        Jiéhūn èrshí zhōunián cí hūn             lễ cưới Sứ (20 năm)
结婚十一周年钢婚        Jiéhūn shíyī zhōunián gāng hūn                  lễ cưới Thép (11 năm)
结婚十周年锡婚            Jiéhūn shí zhōunián xí hūn               lễ cưới Thiếc (10 năm)
结婚十二周年丝绸婚    Jiéhūn shí'èr zhōunián sīchóu hūn    lễ cưới Tơ lụa (12 năm)
结婚五十周年金婚        Jiéhūn wǔshí zhōunián jīnhūn           lễ cưới vàng (50 năm)

Phạm Dương Châu - 
tiengtrung.vn

离婚                               Líhūn                    ly hôn
婆婆                               Pópo                    mẹ chồng
岳母                               Yuèmǔ                 mẹ vợ
私奔                               Sībēn                    nam nữ tư thông đi lại với nhau       
闹新房                           Nàoxīnfáng          hoạt động trêu đùa cô dâu chú rể trong ngày hôn lễ
司仪                               Sīyí                       người điều khiển buổi lễ
迎宾员                           Yíng bīn yuán      người đón khách
结婚者                           Jiéhūn zhě            người kết hôn
婚姻介绍人                             Hūnyīn jièshào rén                   người mai mối
挽新娘裙裾者                Wǎn xīnniáng qún jū zhě         người nâng váy cưới cho cô dâu
婆家                               Pójiā                     nhà chồng
岳家                               Yuèjiā                   nhà vợ
结婚戒指                       Jiéhūn jièzhǐ                   nhẫn cưới
订婚戒指                       Dìnghūn jièzhǐ      nhẫn đính hôn
媒人                               Méirén                  ông mai bà mối
婚姻介绍所                             Hūnyīn jièshào suǒ        phòng môi giới hôn nhân
婚宴厅                           Hūnyàn ting                             phòng tiệc cưới
女傧相                           Nǚ bīn xiàng                  phù dâu
男傧相                           Nán bīn xiàng                phù rể
彩礼,结婚礼品            Cǎilǐ, jiéhūn lǐpǐn            quà cưới
贺礼                               Hèlǐ                                quà mừng
结婚礼服                        Jiéhūn lǐfú                      quần áo cưới, đồ cưới
女傧相服                        Nǚ bīn xiàng fú              quần áo phù dâu
男傧相服                        Nán bīn xiàng fú            quần áo phù rể
嫁装箱                           Jià zhuāng xiāng             rương đồ cưới
聘礼                               Pìnlǐ                                sính lễ
生辰八字                        Shēngchén bāzì               tám chữ số mệnh (thiên can địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh theo âm lịch)
婚纱                               Hūnshā                          váy cưới
再婚                               Zàihūn                           tái hôn
早婚                               Zǎohūn                          tảo hôn
喜帖                               Xǐtiě                               thiệp cưới
亲家                               Qìngjiā                           thông gia
喜酒                               Xǐjiǔ                               tiệc cưới
重婚                               Chónghūn                      trùng hôn (lấy vợ hoặc chồng khi đã có vợ, chồng)
自由婚姻                        Zìyóu hūnyīn                 tự do hôn nhân
蜜月                     Mìyuè                            tuần trăng mật
婚龄                     Hūnlíng                          tuổi kết hôn
新婚夫妇              Xīnhūn fūfù                             vợ chồng mới cưới
夫妻对拜              Fūqī duì bài                             vợ chồng vái lạy nhau
未婚妻                 Wèihūnqī                        vợ chưa cưới
婚礼用车              Hūnlǐ yòng chē               xe đón dâu


Vừa học vừa chơi cùng học tiếng trung qua bài hát
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400