Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

TÊN CÁC LOẠI NẤM

13/05/2014 - 5827 lượt xem

Tên các loại nấm

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Tham khảo ngay bộ
tài liệu học tiếng trung siêu hay dành cho người mới

1. 木耳                                                Mù'ěr                                       mộc nhĩ, nấm mèo
2. 黑木耳                                            Hēi mù'ěr                                 mộc nhĩ đen
3. 银耳                                                Yín'ěr                          mộc nhĩ trắng, tuyết nhĩ, nấm tuyết
4. 蘑菇                                                Mógu                                       nấm
5. 百灵菇                                            Bǎilínggū                                 nấm bạch linh
6. 平菇                                                Pínggū                                     nấm bào ngư
7. 羊肚菇                                            Yángdǔgū                               nấm bụng dê
8. 猪肚菇                                            Zhūdǔgū                                 nấm bụng lợn
9. 球盖菇                                            Qiúgàigū                                 nấm cầu cái
10. 茶树菇、茶薪菇、茶菇              Cháshùgū, cháxīngū, chágū    nấm cây chè (nấm trà thụ)
11. 真姬菇、蟹味菇                          Zhēnjīgū, xièwèigū                 nấm chân cơ (nấm cua)
12. 猴头菇                                          Hóutóugū                                nấm đầu khỉ
13. 杏鲍菇                                          Xìngbàogū                              nấm đùi gà
14. 滑菇、滑子菇、珍珠菇              Huágū, huázigū, zhēnzhūgū    nấm hoạt tử (nâm trân châu)
15. 香菇                                              Xiānggū                                  nấm hương (nấm đông cô)
16. 金针菇                                          Jīnzhēngū                                nấm kim châm
17. 金福菇                                          Jīnfúgū                                    nấm kim phúc
18. 灵芝菇                                          Língzhīgū                                nấm linh chi
19. 笋菇                                              Sǔngū                                      nấm măng
20. 双孢菇、白蘑菇、洋蘑菇Shuāngbāogū, báimógū, yángmógū nấm mỡ (nấm song bào, nấm
khuy)
21. 鸡腿菇                                          Jītuǐgū                                     nấm mực lông
22. 草菇                                              Cǎogū                                      nấm rơm
23. 珊瑚菇                                          Shānhúgū                                nấm san hô
24. 秀珠菇                                          Xiùzhūgū                                nấm tú châu
25. 雪耳                                              Xuě’ěr                                     nấm tuyết nhĩ

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Với 
chủ đề tiếng trung giao tiếp hàng ngày giúp bạn nhớ thêm nhiều từ mới thường hay sử dụng

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400