Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

VŨ TRƯỜNG

29/04/2014 - 10021 lượt xem

Vũ trường

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

舞伴                Wǔbàn                    bạn nhảy
慢步                Mànbù                     bước chậm
后退步            Hòutuìbù                 bước lùi (về phía sau)
紧密步            Jǐnmìbù                   bước ngắn
快步                Kuàibù                    bước nhanh
舞步                Wǔbù                      bước nhảy
起步                Qǐbù                        bước nhảy đầu tiên
小跳                Xiǎotiào                  bước nhảy ngắn
前进步            Qiánjìnbù                        bước tiến (về phía trước)
曲折步            Qūzhébù                  bước zigzag
阿戈戈            Āgēgē                      điệu agogo
交际舞            Jiāojìwǔ                  điều ballroom
波莱罗舞        Bōláiluówǔ             điệu bolero
波萨诺伐舞    Bōsànuòfáwǔ          điệu bossa nova
阔步舞            Kuòbùwǔ                điệu cakewalk
坎坎舞            Kǎnkǎnwǔ               điệu can can
恰恰舞            Qiàqiàwǔ                điệu chacha
查尔斯顿舞    Chá'ěrsīdùnwǔ                điệu charleston
贴面舞Tiēmiànwǔ     điệu cheek to cheek (điệu nhảy má kề má)
康茄舞            Kāngjiāwǔ              điệu conga
迪斯科            Dísīkē                      điệu disco
吉特巴舞        Jítèbāwǔ                  điệu jitterbug
林波舞            Línbōwǔ                  điệu limbo
曼波舞            Mànbówǔ                điệu mambo
卡里普索舞    Kǎlǐpǔsuǒwǔ           điệu nhảy calypso
草裙舞            Cǎoqúnwǔ               điệu nhảy hula\

Giải trí tí nào các bạn ơi học tiếng trung qua bài hát

哈斯尔舞        Hāsī’ěrwǔ               điệu nhảy hustle
踢踏舞            Tītàwǔ             điệu nhảy Thiết hải (Tap dance)
扭摆舞            Niǔbǎiwǔ                        điệu nhảy Tuýt (Twist)
波尔卡舞        Bō'ěrkǎwǔ               điệu Polka
摇滚舞            Yáogǔnwǔ               điệu Rock’n roll
伦巴舞            Lúnbāwǔ                 điệu rumba
桑巴舞            Sāngbāwǔ               điệu samba
狐步舞(四步)Húbùwǔ (sìbù)    điệu slow foxtrot
灵歌舞            Línggēwǔ                điệu soul
方形舞            Fāngxíngwǔ            điệu square
顿足舞            Dùnzúwǔ                 điệu stomp (nhảy jazz dậm chân mạnh)
探戈舞            Tàngēwǔ                 điệu tango
华尔兹舞        Huá'ěrzīwǔ              điệu vanse (van xơ)
夜总会            Yèzǒnghuì              hộp đêm
无舞伴者        Wú wǔbànzhě         không có bạn nhảy
舞男                Wǔnán            người đàn ông chuyên đi nhảy thuê, vũ nam
迪斯科舞迷    Dísīkēwǔmí            người mê disco      
舞迷                Wǔmí                      người mê khiêu vũ
彩色玻璃球    Cǎisè bōlíqiú           quả cầu thủy tinh màu
四分之一转    Sìfēn zhī yī zhuǎn   quay 1/4
足跟转            Zúgēnzhuǎn            quay gót
快速旋转        Kuàisù xuánzhuǎn  quay nhanh
轴转                Zhóuzhuǎn              quay trụ
舞池                Wǔchí                     sàn nhảy
旋转舞台        Xuánzhuǎn wǔtái    sân khấu quay
脱衣舞            Tuōyīwǔ                  thoát y vũ
舞票                Wǔpiào                   vé vào nhảy
舞女                Wǔnǚ                      vũ nữ
脱衣舞女        Tuōyī wǔnǚ             vũ nữ thoát y

Chúc các bạn 
hoc tieng trung thành công!

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400