Hotline 09.4400.4400

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ ĐẦU SẮP KHAI GIẢNG

CHIM CHÓC

13/05/2014 - 5455 lượt xem

禽 qín CHIM MUÔNG

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

喜鹊                                                    Xǐquè                                               ác là
大山雀                                                Dàshānquè                                       bạc má, chi chi
黄肚大山雀                                        Huángdù dàshānquè                        bạc má bụng vàng
伯劳                                                    Bóláo                                                bách thanh
长尾伯劳                                            Chángwěi bóláo                               bách thanh đuôi dài
体小伯劳                                            Tǐxiǎo bóláo                                     bách thanh nhỏ
大毛鸡/ 鸦鹃                                      Dàmáojī/ yājuān                               bìm bịp lớn
小毛鸡                                                Xiǎomáojī                                         bìm bịp nhỏ
信鸽                                                    Xìngē                                               bồ câu đưa thư
灰羽鸽                                                Huīyǔgē                                           bồ câu lông xám
家鸽                                                    Jiāgē                                                 bồ câu nuôi
旅行鸽                                                Lǚxínggē                              bồ câu viễn khách, bồ câu rừng
鹈鹕                                                    Tíhú                                                  bồ nông
普通翠鸟                                            Pǔtōng cuìniǎo                                 bồng chanh, bói cá sông
斑头大翠鸟                                        Bāntóu dàcuìniǎo                             bồng chanh rừng
红耳鹎                                                Hóng’ěrbēi                                       chào mào
卷尾鸟                                                Juǎnwèiniǎo                                     chèo bẻo
发冠卷尾鸟                                        Fàguàn juǎnwěiniǎo                         chào bẻo bờm
鹡鸰                                                    Jílíng                                                 chìa vôi
金头缝叶莺                                        Jīntóu féngyèyīng              chích bông bụng/đầu vàng
长尾缝叶莺                                        Chángwěi féngyèyīng                      chích bông đuôi dài
鹊鸲                                                    Quèqú                                              chích chòe
白腰鹊鸲                                            Báiyāo quèqú            chích chòe lửa, chích chòe đuôi trắng

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn


棕扇尾莺                                            Zōngshànwěiyīng                             chiền chiện đồng hung
金头扇尾莺                                        Jīntóu shànwěiyīng                          chiền chiện đồng vàng
飞禽                                                    Fēiqín                                               chim
鸽子                                                    Gēzi                                                  chim bồ câu
企鹅                                                    Qǐ'é                                                   chim cánh cụt
隼                                                        Sǔn                                                   chim cắt
莺                                                        Yīng                                                 chim chích
鸻(鸟)                                            Héng (niǎo)                                      chim choi choi
知更鸟                                                Zhīgēngniǎo                                     chim cổ đỏ
鸬鹚                                                    Lúcí                                                  chim cốc
孔雀                                                    Kǒngquè                                          chim công
斑鸠                                                    Bānjiū                                               chim cu gáy
苦恶鸟                                                Kǔ’èniǎo                                          chim cuốc
鹌鹑                                                    Ānchún                                            chim cút
鹧鸪                                                    Zhègū                                               chim đa đa, gà gô
雕                                                        Diāo                                                 chim đại bàng
琴鸟                                                    Qínniǎo                                   chim đàn lia, chim thiên cầm
戴胜鸟                                                Dàishèngniǎo                                   chim đầu rìu
渡渡鸟、孤鸽                                    Dūdūniǎo, gūgē                               chim dodo
褐雨燕                                                Hèyǔyàn                                           chim én
啄木鸟                                                Zhuómùniǎo                                     chim gõ kiến
画眉                                                    Huàméi                                             chim họa mi
野禽                                                    Yěqín                                           chim hoang dã, chim rừng
金丝雀                                                Jīnsīquè                                            chim hoàng yến
黑鸟                                                    Hēiniǎo                                             chim hoét
火烈鸟                                                Huǒlièniǎo                                        chim hồng hạc
秃鹰                                                    Tūyīng                                              chim kền kền
鹬鸵、几维鸟                                    Yùtuó, jīwéiniǎo                              chim kiwi
无翼鸟                                                Wúyìniǎo                                          chim kiwi          
红梅花雀                                            Hóngméihuāquè                               chim mai hoa
海鸥                                                    Hǎi'ōu                                               chim mòng biển
燕鸥                                                    Yàn’ōu                                             chim nhàn
雁                                                        Yàn                                                  chim nhạn
蜂鸟                                                    Fēngniǎo                                          chim ruồi, chim ong
巨蜂鸟                                                Jùfēngniǎo                                        chim ruồi khổng lồ
八哥                                                    Bāgē                                                 chim sáo
极乐鸟,风鸟                                    Jílèniǎo, fēngniǎo                             chim thiên đường
燕八哥                                                Yànbāgē                                           chim sáo đá
啄花鸟                                                Zhuóhuāniǎo                                    chim sâu
麻雀                                                    Máquè                                              chim sẻ
鹀                                                        Wū                                          chim sẻ đất, chim sẻ đồng
山雀                                                    Shānquè                                           chim sẻ ngô
黄雀                                                    Huángquè                                         chim sẻ thông
红腹灰雀                                            Hóngfù huīquè                                 chim sẻ ức đỏ
麦鸡                                                    Màijī                                                 chim te te
鹪鹩                                                    Jiāoliáo                                             chim hồng tước
翠鸟                                                    Cuìniǎo                                             chim trả, bói cá
鹰                                                        Yīng                                                 chim ưng

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn

Giải trí tí nào các bạn ơi học tiếng trung qua bài hát

云雀                                                    Yúnquè                                            chim sơn ca, vân tước
黄鹂                                                    Huánglí                                            chim vàng anh
雨燕                                                    Yǔyàn                                              chim yến
乳白鹳                                                Rǔbáiguàn                                        cò lạo xám
黄小鹭                                                Huángxiǎolù                                     cò lửa
牛背鹭                                                Niúbèilù                                           cò ma
钳嘴鹳                                                Qiánzuǐguàn                                     cò nhạn, cò ốc
琵鹭                                                    Pílù                                                   cò thìa
白鹭                                                    Báilù                                                 cò trắng
绿鹭                                                    Lǜlù                                                  cò xanh
军舰鸟                                                Jūnjiànniǎo                                       cốc biển
普通鸬鹚                                            Pǔtōng lúcí                                       cốc đế
小鸬鹚                                                Xiǎolúcí                                            cốc đen
布谷鸟                                                Bùgǔniǎo                                          cu cu
斑鸠                                                    Bānjiū                                               cu gáy
绿痴金鸠                                            Lǜchī jīnjiū                                       cu luồng
火斑鸠                                                Huǒbānjiū                                        cu ngói
山斑鸠                                                Shānbānjiū                                       cu sen
草鸮                                                    Cǎoxiāo                                            cú lợn
猫头鹰                                                Māotóuyīng                                      cú mèo
夜莺                                                    Yèyīng                                             cú muỗi
鸺鹠                                                    Xiūliú                                               cú vọ
领鸺鹠                                                Lǐngxiūliú                                         cú vọ mặt trắng
三趾鹑                                                Sānzhǐchún                                       cun cút
夜莺                                                    Yèyīng                                             dạ oanh
草鹭                                                    Cǎolù                                                diệc lửa
苍鹭                                                    Cānglù                                              diệc xám
鱼雕                                                    Yúdiāo                                             diều cá
黑鸢                                                    Hēiyuān                                            diều hâu
大冠鹫                                                Dàguànjiù                                         diều hoa
栗鸢                                                    Lìyuān                                              diều lửa
白尾鹞                                                Báiwěiyào                                        diều mướp
灰燕鸻                                                Huīyànhéng                                      dô nách xám
渔鸮                                                    Yú xiāo                                            dù dì
鸵鸟                                                    Tuóniǎo                                            đà điểu
美洲鸵鸟                                            Měizhōu tuóniǎo                              đà điểu châu Mỹ
非洲鸵鸟                                            Fēizhōu tuóniǎo                               đà điều châu Phi
澳洲鸵鸟                                            Àozhōu tuóniǎo                               đà điểu châu Úc
鹤鸵,食火鸡                                    Hètuó, shíhuǒjī                                 đà điểu đầu mào
黑水鸡                                                Hēishuǐjī                                           gà đồng, cúm núm
戴氏鹇                                                Dàishìxián                                        gà lôi hồng tía
皇鹇                                                    Huángxián                                        gà lôi lam mào đen
爱氏鹇                                                Àishìxián                                          gà lôi lam mào trắng
水雉                                                    Shuǐzhì                                             gà lôi nước
白鹇                                                    Báixián                                             gà lôi trắng
秧鸡                                                    Yāngjī                                              gà nước
橙颈山鹧鸪                                        Chéngjǐng shānzhègū                       gà so cổ hung
火鸡                                                    Huǒjī                                                gà tây
眼斑孔雀雉                                        Yǎnbān kǒngquèzhì                         gà tiền mặt đỏ
灰孔雀雉                                            Huīkǒngquèzhì                    gà tiền mặt vàng, gà tiền xám
家禽                                                    Jiāqín                                                gia cầm
禿鹳                                                    Tūguàn                                             già đẫy Java
大禿鹳                                                Dàtūguàn                                         già đẫy lớn
红嘴蓝鹊                                            Hóngzuǐ lánquè                                giẻ cùi
红颈啄木鸟                                        Hóngjǐng zhuómùniǎo    gõ kiến đầu đỏ, gõ kiến xanh cổ đỏ
棕腹啄木鸟                                        Zōngfù zhuómùniǎo                         gõ kiến nhỏ bụng hung
鹤                                                        Hè                                                    hạc

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn


白颈鹳                                                Báijǐngguàn                                      hạc cổ trắng
黑鹳                                                    Hēiguàn                                            hạc đen
白鹳                                                    Báiguàn                                            hạc trắng
白玉鸟,金丝雀                                Báiyùniǎo, jīnsīquè                           hoàng yến
双角犀鸟                                            Shuāngjiǎo xīniǎo                             phượng hoàng đất
秃鹫                                                    Tūjiù                                                 kền kền
安地斯秃鹰                                        Āndìsītūyīng                 kền kên khoang cổ, thần ưng Andes
黑冠噪鹛                                            Hēiguān zàoméi                               khướu đầu đen
赤尾噪鹛                                            Chìwěi zàoméi                                 khướu đuôi đỏ
短尾鹛                                                Duǎnwěiméi                          khướu mỏ dài, họa mi mỏ dài
乌穗鹛                                                Wūsuìméi                                         khướu mun
黑冠斑翅鹛                                        Hēiguān bānchìméi                          khướu vằn đầu đen
鸣禽                                                    Míngqín                                            loài chim biết hót
候鸟                                                    Hòuniǎo                                           loài chim di cư
猛禽                                                    Měngqín                                           loài chim dữ
鸟笼                                                    Niǎolóng                                          lồng chim
鸥                                                        Ōu                                                    mòng biển
绿翅鸭                                                Lǜchìyā                                            mòng két
白眉鸭                                                Báiméiyā                                          mòng két mày trắng
白翼木鸭                                            Báiyì mùyā                                       ngan cánh trắng
白腰燕                                                Báiyàoyàn                                        nhạn hông trắng Xiberi
花冠皱盔犀鸟                                    Huāguān zhòukuī xīniǎo                  niệc mỏ vằn
白喉犀鸟                                            Báihóu xīniǎo                                   niệc nâu
鹗,鱼鹰                                            È, yúyīng                                          ó cá, ưng biển
鸨                                                        Bǎo                                                   ô tác
乌鸦                                                    Wūyā                                                quạ đen
白颈鸦                                                Báijǐngyā                                          quạ khoang
白肩黑鹮                                            Báijiān hēihuán            quắm cánh xanh, cò quắm vai trắng
大鹮                                                    Dàhuán                                             quắm lớn, cò quắm lớn
丘鹬                                                    Qiūyù                                               rẽ gà
林沙雉                                                Línshāzhì                                          rẽ giun lớn, rẽ giun gỗ
姬鹬                                                    Jīyù                                                   rẽ giun nhỏ
田鹬                                                    Tiányù                                              rẽ giun thường
织布鸟                                                Zhībùniǎo                                         rồng rộc
丝光椋鸟                                            Sīguāng liángniǎo                             sáo đá đầu trắng
八哥                                                    Bāgē                                                 sáo mỏ vàng
家八哥                                                Jiābāgē                                             sáo nâu
赤颈鹤                                                Chìjǐnghè                                          sếu đầu đỏ
百灵鸟,云雀                                    Bǎilíngniǎo, yúnquè                         sơn ca
寿带鸟                                                Shòudàiniǎo                                     thiên đường đuôi phướn
天鹅                                                    Tiān'é                                                thiên nga
黑天鹅                                                Hēitiān'é                                           thiên nga đen
八声杜鹃                                            Bāshēng dùjuān                               tìm vịt
雉                                                        Zhì                                                    trĩ
环颈雉                                                Huánjǐngzhì                                      trĩ đỏ
冠羽雉                                                Guànyǔzhì                                        trĩ sao
噪鹃                                                    Zàojuān                                            tu hu
鸳鸯                                                    Yuānyāng                                         uyên ương
夜鹭                                                    Yèlù                                                 vạc
鹦哥,鹦鹉                                        Yīnggē, yīngwǔ                               vẹt
花头鹦鹉                                            Huātóu yīngwǔ                                vẹt đầu hồng
灰头鹦鹉                                            Huītóu yīngwǔ                                 vẹt đầu xám
长尾鹦鹉                                            Chángwěi yīngwǔ                            vẹt đuôi dài
短尾鹦鹉                                            Duǎnwěi yīngwǔ                              vẹt lùn
鸡尾鹦鹉                                            Jīwěi yīngwǔ                                    vẹt mào
绯胸鹦鹉                                            Fēixiōng yīngwǔ                              vẹt ngực đỏ
野鸭                                                    Yěyā                                                 vịt trời
紫水鸡                                                Zǐshuǐjī                                             xít, trích
小白腰雨燕                                        Xiǎobáiyāo yǔyàn                            yến cằm trắng
棕雨燕                                                Zōngyǔyàn                                       yến cọ
白喉针尾雨燕                                    Báihóu zhēnwěi yǔyàn         yến đuôi nhọn họng trắng
白背针尾雨燕                                    Báibèi zhēnwěi yǔyàn          yến đuôi nhọn lưng bạc
爪哇金丝燕                                        Zhǎowā jīnsīyàn                               yến hàng
白腰雨燕                                            Báiyào yǔyàn                                   yến hông trắng
鹩哥                                                    Liáogē                                              yểng

Phạm Dương Châu - tiengtrung.vn
Tham khảo bộ tài liệu 
hoc tieng trung quoc giao tiep

Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7!
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Các tin liên quan
Bình luận Facebook
Đăng ký học thử MIỄN PHÍ
(Chương trình dành riêng cho các bạn muốn cải thiện trình độ NGHE và NÓI tiếng Trung của mình)
Gửi đăng ký
Gọi ngay Hotline để đăng ký nhanh hơn 09.4400.4400